PDA

View Full Version : Nhẫnthangtcnb
13-01-2010, 10:15 AM
Gửi anh em trong diễn đàn bài thơ về chữ "NHẪN". Hy vọng mọi người đọc sẽ thấy hay. :)

Có khi nhẫn để yêu thương
Có khi nhẫn để tìm đường tiến thân.
Có khi nhẫn để chuyển vần
Thiên thời địa lợi nhân tâm hiệp hòa.
Có khi nhẫn để vị tha
Có khi nhẫn để thêm ta bớt thù.

Có khi nhẫn tỉnh giả ngu
Hơn hơn thiệt thiệt đường tu ai tường.
Có khi nhẫn để vô thường
Không không sắc sắc đoạn trường trần ai.

Có khi nhẫn để tăng tài
Khôn khôn dại dại nào ai tránh vòng.
Có khi nhẫn để khoan dung
Ta vui người cũng vui cùng có khi.

Có khi nhẫn để tăng uy
Có khi nhẫn để kiên trì bền gan.
Có khi nhẫn để an toàn
Có khi nhẫn để rõ ràng đúng sai.

Bạn bè giao thiệp cùng ai
Có khi nhẫn để kính người trọng ta.
Kể ra cũng khó đó mà
Chữ tâm chữ nhẫn xem ra cũng gần.

Nguồn: Sưu tầm