PDA

View Full Version : từ mẫu hồi xakiemkhach
13-01-2010, 03:03 PM
162
đây là thế "từ mẫu hồi xa" (đỏ đi trước, thắng) trong tập "những thế cờ cao thủ" (hồng khánh dịch) post lên cho các bạn cùng giải.
mình rất nghi ngờ là thế cờ này tác giả in sót đâu đó vì ngay đên lời giải cũng chưa chính xác

xuan2009
13-01-2010, 04:51 PM
Tôi đánh thế này cũng chỉ thấy hòa. Quan trọng là nước thứ 2 của Hậu đi sai thua liền. Không biết đúng sai ra sao để suy nghĩ thêm

xuan2009
13-01-2010, 05:13 PM
Tôi đánh như sau và cho rằng đây là con đường hòa duy nhất (ý kiến riêng), Mong các bạn có ý kiến.(Nước theo ý tôi là quan trong nhất thôi nhé)

http://i935.photobucket.com/albums/ad197/vohongxuan/W4.png

1. X2/6 X5/6 Từ đây theo tôi đi kiểu gì cũng hòa

Có gì Các bạn góp ý nhé. Đừng căng thẳng. CHÀO

xuan2009
13-01-2010, 06:40 PM
Hồi chiềU giờ ghi sai. Nay đã cho cái bàn cờ to ra và chỉnh nước sai. Xin lỗi. CHÀO

xuan2009
14-01-2010, 09:58 AM
Cuối cùng thì lại phải thay đổi: đỏ thắng. Buồn thật! mới 1 ngày mà đã có 2 nhận xét khác nhau hoàn toàn, nhưng sáng nay đổi lại 1 biến và thấy đỏ thắng. Tôi đã khai hỏa các bạn nhào vô cho xôm tụ. Học tập. cùng nhau nghiên cứu mà. CHÀO

kiemkhach
14-01-2010, 04:23 PM
Tôi đánh thế này cũng chỉ thấy hòa. Quan trọng là nước thứ 2 của Hậu đi sai thua liền. Không biết đúng sai ra sao để suy nghĩ thêm

đúng là nước thứ 2 đen tham bắt xe là thua liền.Nhưng nếu đen hòi xe thì đỏ cũng chưa có cơ thắng, hay tại tôi chưa nhìn ra nước thắng nhỉ

xuan2009
14-01-2010, 04:35 PM
Sẽ đưa phần giãi của tôi. Chắc chưa chuẩn, Cùng bàn luận phản biên cho hay. Giờ mắc chút việc. Xin lổi.Hẹn tối nay. CHÀO

xuan2009
14-01-2010, 07:37 PM
Giãi sơ với dự đoán đỏ thắng

1.P2/6 X5/6
2. X2-8 Tg4-5
3. X8-2 Tg5/1
4. P2-1 X5-9 (1)
5. X2.8 Tg5.1
6. P1.1 X9.2
7. P1-6 X9/2
8. P6/1 X9.1
9. X2-7
Nếu (1)
4. ..... X5.7
5. Tg6.1 X5/6
6. X2.1 X5.5 Tg6/1
7. Tg6/1 X5/5
8. X2-6 đến đây tôi đánh sao cũng thấy đỏ thắng

Nói chung là còn rất nhiều thiếu sót nhưng tôi nghĩ sau khi sát được chốt đen và bảo tồn được chốt mình thì đỏ thắng. Bây giờ tôi chờ nghe ý kiến để giải tiếp.Thông cảm nghen.Chào.

Tidu
15-01-2010, 03:31 PM
Ván này theo ý kiến tôi thì hòa:
1.X2/6 X5/4
2.B7-6 Tg4-5
3.B6.1 Tg5/1
4.P2-5 Tg5-6
5.P5.1 T3.1
6.B6.1 X5-4
7.Tg6-5 X4-6
8.X2.8 Tg6.1
9.X2/1 Tg6.1
10.X2-5 X6.5
11.Tg5.1 B2-3
12.X5/3 X6/1
13.Tg5/1 B3-4
14.P5-4 B4-5
15.X5/4 X6-5
16.Tg5.1 Tg6/1
17.P4-5 B3.1
18.B1-2 B3.1
19.B2-3 T1.3
20.B3-4 B3.1
21.P5-1 T3/5
22.B4.1 Tg6-5
23.B6-7 Tg5-4
24.B4-5 Tg4-5
25.B5.1 Tg5-6
26.Tg5/1 B3-4
27.B7-6 B4-5
28.Tg5.1 B5-4
29.P1/8 B4-5
30.Tg5/1 B5-4
31.B6-5 B4-5
..............
Đến đây hòa cờ, tuy bên tiên còn 1 pháo 2 tốt nhưng không có vị chiếu cục, bên hậu còn 1 tốt mà bên tiên không có nước bắt được. Bác nào phát hiện sót nước nào thì góp ý để anh em cùng luận cờ.

xuan2009
15-01-2010, 05:47 PM
Trước là với Hậu 1. ….. X5/6
Nay xét với Hậu 1. ….. X5/4 Như sau

1. X2/6 X5/4 Đến đây Tiên có các đánh sau :

I/ X2-8
II/ B7-6

Xét I/ X2-8

2. X2-8 Tg4-5
3. X8-1 X5-4
4. X1-6 X4-9
5. X6.6 X9-5
6. X6.1

Đến đây Hậu có biến:

A/ Tg5.1
B/ Tg5/1

Xét A/ Tg5.1

6. …… Tg5.1
7. B7-6 Tg5-6
8. X6.1 X5-4
9. Tg6-5 Tg6/1
10. B6.1 X4-5
11. Tg5-6 T3.1
12. X6-3 B3.1
13. X3/1 Tg6.1
14. P2.1 X5-8 (1)
15. X3/1 Tg6/1
16. P2-9 X8/4
17. P9/1 Tg6/1
18. X3-4 Tg6-5
19. X4-5 Tg5-6
20. Tg6-5 Tiên tất thắng

( 1)
14. …… X5/4
15. X3/1 Tg6/1
16. X3/7 X5.2
17. P2-9 Tg6/1
18. P9/1 X5-4 Tiên tất thắng

Xét B/ Tg5/1

6. …… Tg5/1
7. X6.1 Tg5.1
8. X6/1 Tg5/1
9. X6/2 X5/2
10. X6.3 Tg5.1
11. B7-6 X5.2
12. B6.1 Tg5-6
13. X6-7 B3.1
14. X7-3 B3.1
15. X3/1 Tg6.1
16. P2.1 X5-3
17. B6-5 Tiên tất thắng

II/ B7-6

2. B7-6 Tg4-5
3. B6.1 Tg5/1
4. P2-5 Tg5-6
5. P5.1 T3.1
6. X2.8 Tg6.1
7. X2/4 X5-8
8. B1-2 Tg6.1
9. Tg6-5 T1.3 (1)
10. P5-1 T3/5
11. B2.1 B3.1
12. B2-3 Tg6/1
13. P1/8 Tg6/1
14. B3-4 B2-3
15. B4.1 Tg6-5
16. B4.1 Tiên tất thắng

Nếu (1)

9. Tg6-5 B3.1(1)
10. B2-3 B3.1
11. B3-4 B3-4
12. B4.1 Tg6/1
13. P5/8 S4.5
14. P5-4 S5.6
15. B6-5 Tg6/1
16. B4.1 Tiên tất thắng

Có gì chưa đúng mong được góp ý. CHÀO

Tidu
17-01-2010, 02:46 AM
Bác Xuan 9 xem lại nhé ở biến II, nước thứ 6 của bác
II/ B7-6

2. B7-6 Tg4-5
3. B6.1 Tg5/1
4. P2-5 Tg5-6
5. P5.1 T3.1
6. X2.8
nếu đến đây Tg6-5 thì sao ạ?

xuan2009
17-01-2010, 10:42 AM
Bác Xuan 9 xem lại nhé ở biến II, nước thứ 6 của bác
II/ B7-6

2. B7-6 Tg4-5
3. B6.1 Tg5/1
4. P2-5 Tg5-6
5. P5.1 T3.1
6. X2.8
nếu đến đây Tg6-5 thì sao ạ?

Đọc nước thứ 6:
6. Xe 2 tấn 8 (Chiếu Tướng)..... Nếu Hậu Tướng 6 bình 5
7. Xe 2 bình 5 (Bỏ Tướng vô túi).

Tidu
18-01-2010, 05:01 PM
Bác ời, có lẽ là ở đây có chút nhầm lẫn, ở nước 6 xe 2 tấn 8 để làm gì, ăn sĩ luôn để dọa cục có hay hơn không? tướng có ăn pháo đc đâu ạ. Em tưởng là X2-8 để ăn tốt. Cho nên có lẽ phải xem lại từ nước X2.8.
Bác thử xem phần em viết về hòa xem nào.
Nếu nước thứ 6 X2-8 ăn tốt thì sẽ có khả năng thắng nhiều hơn.

xuan2009
18-01-2010, 05:45 PM
Bác ời, có lẽ là ở đây có chút nhầm lẫn, ở nước 6 xe 2 tấn 8 để làm gì, ăn sĩ luôn để dọa cục có hay hơn không? tướng có ăn pháo đc đâu ạ. Em tưởng là X2-8 để ăn tốt. Cho nên có lẽ phải xem lại từ nước X2.8.
Bác thử xem phần em viết về hòa xem nào.
Nếu nước thứ 6 X2-8 ăn tốt thì sẽ có khả năng thắng nhiều hơn.

Nước thứ 6 của Tiên nếu đi B6.1 như bạn giãi thì đúng là hòa. Nhưng tại sao Tiên lại chịu hòa trong khi Tiên sẽ thắng. Đồng ý với bạn là Xe của Hậu không dám ăn Pháo của Tiên tuy nhiên nước X2.8 chiếu tướng để Tướng Hậu phải trồi lên sau đó rút X2/4 buộc Hậu phải thí xe không sẽ bị chiếu hết. Lúc này Tốt 6 của tiên chưa bị lụt do đó kết hợp với Pháo và Tốt lộ 1 sẽ thắng. Cách đi của bạn phải hòa vì tuy cũng còn 2 Tốt và 1 Pháo nhưng 1 tốt của bạn bị Lụt nên hiển nhiên phải hòa. Đó là vì sao tôi không B6.1. Bạn cứ xếp cờ rồi đi để kiểm nghiệm. Có gì cho ý kiến. CHÀO