PDA

View Full Version : Thông số time trong CXQkhb3283
18-01-2010, 06:13 PM
Có ai biết các thông số time trong CXQ thì chỉ giùm
http://c.upanh.com/uploads/07-Jan-2010/9sc67fotiejdk9l7spv.jpg

chim_zunzun
18-01-2010, 06:45 PM
Dòng trên : ô số 1 tổng thời gian cho cả bàn 15 phút, 180 giây suy nghĩ cho mỗi nước cờ (tối đa) và được lố (out time) tối đa là 18 giây mỗi nước

Dòng dưới : nếu nick xanh hoặc chủ bàn (trừ những bàn công cộng như Junior, Master, Common) khi muốn cộng thêm giờ thì thêm 1 phút cho mỗi bên, 60 giây suy nghĩ tối đa 1 nước và 30 giây Outtime

Chúc bạn vui vẻ

cuongsym
18-01-2010, 08:03 PM
em thêm chút: có thể add nhiều phút 1 lần (ví dụ add 30 60 30)