PDA

View Full Version : Rock Việt Tuyển ChọnCXQ
20-01-2010, 09:25 AM
Đây là những bài Rock phù hợp với những ai đã yêu Rock và những người chưa từng nghe Rock. Đó là các bài của ban nhạc Bức Tường, Microwave, Ngũ Cung, Rose Wood...8->


http://static.karaoke.com.vn/flash/skin/playlist/PlaylistPlayer1.swf?id=112&secu=ad84abbd871c30cfd078985458e3e6a4&autoplay=true&type=playlist