PDA

View Full Version : lễ thượng vãng laibaquesola
07-02-2010, 11:58 AM
red đi trước
http://img191.imageshack.us/img191/2649/46742404.jpg (http://img191.imageshack.us/i/46742404.jpg/)

xuan2009
08-02-2010, 03:23 PM
I/ Đầu tiên kiểm tra xem có bao nhiêu nguy hiểm rập rình Tiên trước khi nghĩ đến hòa- thắng
A/ 1….. X4.7
B/ 1. … B5-6 2. Tg4-5 P8.1 (b1) hoặc P9.1 (b2)
C/ 1. … P8.1 2. T3.5 P9.1

II/ Phải loại bỏ toàn bộ nguy hiểm này trước

1. X1-4 X4-6
2. Xt.4 Đến đây loại bỏ được nguy hiểm A
2. …… Tg6-5 Đến đây liệu đã thoát mối đe dọa B-C chưa? Ta thử T3.5
3. T3.5 P9.1 Không thể được (Bỏ). Lại thử tìm cách thoát P1 và đấu Pháo

3. Xt.1 Tg5/1
4. Xt.1 Tg5.1
5. Xs.6 Tg5.1
6. P1-5 Thử thoát P1-5 rối P2-1 đấu Pháo 9 của Hậu
6. …… Bs-6
7. P2-1 P8.1
8. T3.1 P9.1 Cũng không xong vì T3 buộc phải tấn 1 và lại che nước thí Pháo. Đến đây buộc phải nghỉ đến cách vứa thoát P1 vừa thí được Pháo và vừa phải trống cho Tượng 3 có thể tấn 5. Lại thử để tìm cách cho Pháo thoát khỏi vị trí 5 (Bỏ)

6. P1-5 Bs-6
7. Xt-5 Tg5-4
8. P5-6 P8.1
9. T3.5 P9.1 Cũng không được. Nhưng cho một ý : sau khi thoát Pháo khỏi vị trí 5 phải là nước đi tiếp của Tiên như vậy nước thoát Pháo 5 cũng phải là nước chiếu để tranh tiên. Nước cờ này tuy kín nhưng trong thế TỬ bằng các cách thí quân thì cũng không khó lắm (Kể cả vừa mò vừa loại trừ).
Trong ván cờ này theo tôi nước thứ 8 đến 12 là rất then chốt, Tất cả chỉ nhằm mục đích : thoát pháo khỏi vị trí 5 và tranh nước.(Đây là những nước khó khăn nhất trong ván cờ này)

6. Xs/1 Tg5/1
7. Xt/1 Tg5/1
8. Xs-5 Tg5-4
9. X5-6 Tg4-5
10. P1-5 Bs-6
11. X6.2 Tg5-4
12. P5.7 Tg4-5
13. T3.5 Vừa che mặt Tướng Hậu vừa thoát nước chiếu của Hậu
13. …… P8.1
14. P2-1 Thoát hiểm B-C
14. …… P9-7
15. X4-2 P7/5
16. X2/2 B6.1
17. X2-3 B6.1
18. X3-4 B6.1
19. X4/5 B5-6
20. Tg4.1 Hòa

Sau khi Hòa thử xem có thắng không? Tôi đã thử nhưng ván này thấy không thể thắng được
Đây là ván cờ Tử và các bẫy xuất hiện ngay từ đầu, trong quá trình diễn biến không thấy xuất hiên cạm bẫy do đó chưa thật hiểm. Những ván xuất hiện cạm bẫy kín liên tục trong quá trình giãi và những nước “lững” mới thật sự đáng sợ.
Trên đây là cách giãi và cách tôi thường suy luận khi giãi cờ thế. Suy luận, ngẫm nghĩ, đăm chiêu hàng giờ để tìm ra cách giãi phá một thế cờ. Thú vị lắm cũng nhức đầu lắm nhưng vui. Có gì không đồng ý mong các bạn góp ý và thông cảm. CHÀO