PDA

View Full Version : khử mã dịch tốtbaquesola
07-02-2010, 12:17 PM
http://img23.imageshack.us/img23/9238/97662001.jpg (http://img23.imageshack.us/i/97662001.jpg/)

boyhp
07-02-2010, 12:37 PM
khử Mã mà sao chẳng thấy con mã nào cả vậy?

ngoi_xemthoi
07-02-2010, 04:05 PM
thế cơ này đôn giản quá :
Tiền xe 2_6 tốt 3_4
Hậu xe 2_6 tốt 3_4
Pháo 2.8
KẾT THÚC

bamby084
07-02-2010, 08:03 PM
Còn con pháo 4 thối 2 phản chiếu chi?

quangduynz
07-02-2010, 08:17 PM
1. Hậu xe 2_6 tốt 3_4
2. P 2/1 ...
Bên kia sẽ làm gì nhỉ?

123456
07-02-2010, 08:29 PM
nước đầu tiên đi P2 thoái 1 được ko nhỉ :-/

quangduynz
07-02-2010, 08:45 PM
nước đầu tiên đi P2 thoái 1 được ko nhỉ :-/

Đánh vậy người ta kéo con páo về, hăm chiếu xe, phải hy sinh con xe để chốt cản đường lui của páo về, rồi rút páo vô cản. Nhưng không biết đánh thì bên kia sẽ đánh thế nào?

phuonganh
10-02-2010, 01:28 AM
theo toi nghi nen di b5 tan 1 cai da

phuonganh
10-02-2010, 01:32 AM
roai tinh tiep sao cac ban ko chiu bo thoi gian nghien cuu
binh 5 tan 1 roai ben hau di dau

phuonganh
10-02-2010, 01:38 AM
1/b5.1 tg4-52/ b3-4 tg5-4 3/b4-5 tg4-5 4/xatr .6 tg5.1 5/xasau.6 tg5.1xatr -5tg 5-? cac ba giai tiep minh doan nha ! hoi nhieu bien

nam_duong_phong
10-02-2010, 04:41 PM
Hình như bác baquesola bày thiếu quân thì phải. Em nhớ là có quân Mã đỏ nằm phía trên quân Xe đen ( cạnh quân Tốt đen ) mà.

honglinh_hue
11-02-2010, 11:55 AM
post nhầm roài
giải sao đc

xuan2009
12-02-2010, 12:07 PM
Xin nói về thế cờ Trên:
Thế cờ đó có tên:
去马易兵奥妙无穷—金锁银铠改拟局
Khứ mã dịch binh áo diệu vô cùng - kim tỏa ngân khải cải nghĩ cục

http://i935.photobucket.com/albums/ad197/vohongxuan/z10.png

Có lời giãi như sau: (Không ghi các biến - sách giãi)

1. B5.1 Tg4-5
2. Xt-5 Tg5-4
3. X2-6 Bt-4
4. P2/1 X2/6
5. X5/2 X2-7
6. P2-4 X7/2
7. Tg6-5 X7.7
8. X5.8 Tg4.1
9. Tg5.1 X7.1
10. Tg5/1 X7/6
11. X5/1 Tg4/1
12. X5/2 B3.1
13. P4.3 Tg4.1
14. X5.2 Tg4/1
15. X5/2 X7.5
16. Tg5.1 B4-5
17. X5/4 X7-5
18. Tg5.1 B3-4
19. Tg5/1 P4.1 Hòa

Và: 去马易兵奥妙无穷—金锁银铠改拟局(二)
Khứ mã dịch binh áo diệu vô cùng - kim tỏa ngân khải cải nghĩ cục

http://i935.photobucket.com/albums/ad197/vohongxuan/z9.png

Có lời giãi như sau: (Không ghi các biến - sách giãi)

1. B5.1 Tg4-5
2. Xt-5 Tg5-4
3. X1-6 Bt-4
4. P1/1 B5-6
5. Tg6-5 P4-5
6. X5-7 P5/5
7. X7-6 Tg4-5
8. M8/6 B6-5
9. Tg5-4 X2/3
10. X6-5 X2-6
11. M6.4 Tg5-6
12. P1.2 X6-7
13. P1-4 P5-6
14. X5/2 X7.4
15. Tg4.1 X7/1
16. Tg4/1 X7-5
17. P4.4 X5/5
18. P4/1 X5.3 Hậu thắng

Ghi lại cho các bạn xem. Có gì các bạn góp ý. CHÀO