PDA

View Full Version : Thế cờ "tổ quốc bao la"LinhHXH
03-03-2010, 04:13 PM
thế này tôi đọc đc trong quyển "Những thế cờ tinh túy" up lên để anh em giải thử
đỏ đi trước thắng
440

huyninhgiang
04-03-2010, 06:58 PM
Hi, Ngồi 2 tiếng đồng hồ cũng phá được rùi . Lúc nào rảnh post lên

snowrose
15-04-2010, 04:28 PM
Hi, Ngồi 2 tiếng đồng hồ cũng phá được rùi . Lúc nào rảnh post lên

không biết thì đừng nói, post hơn tuần mà có thấy đưa câu trả lời đâu, bận gớm nhỉ :-/

vdkyvuong
15-04-2010, 06:43 PM
Mạn phép được đưa ra lời giải, nếu bác nào thấy có biến khác thì cho ý kiến nhé:
1. X6/1 Tg-4
2. M2.4 tg-5
3. M4/6 tg-4 (Tướng đen không thể bình 6, vì con tốt 2 của đỏ sẽ bình 7 chiếu hêt
4. M6.8 tg-5
5. M8.7 tg-4
6. Ps-6 P1-4
7. s6/5 P4-3 (có thể bình ra các lộ khác, cũng không làm thay đổi cục diện bàn cờ)
8. p9-6 p3-4
9. p6-2 p4-3
10.m7/8 Tg-5
11.m8/6 Tg-6
12. C2-3 (chiếu hết - đỏ thăng).
Mong các bác chỉ giáo thêm.

dethichchap2xe
17-04-2010, 02:01 AM
sai rồi vdkyvuong ơi
nếu 9. p6-2 ma bên xanh p4-2 thi làm sao bạn m7/8 đc vì p2/3 ăn mã
bác snowrose bảo phá đc mà ko hiểu phá đc cái gì mà chưa thấy post lời giải, bận gớm vậy

lang thang
23-04-2010, 05:02 PM
Từ nước thứ 6. Ps-6 P1-4
7. M7/8 tg-5
8. M8/6 là thắng rồi

vdkyvuong
26-04-2010, 09:59 AM
Cảm ơn Đế thích và Lang thang nhé. Hôm trước giải mình cũng sơ xuất, thế mà vẫn xót nước. Đúng là theo bạn Lang Thang là chuẩn đấy. các bạn thử kiểm tra lại xem còn xót chỗ nào không nhé. Xin phép được ghép lời giải với phần của bạn Lang Thang cho đỡ nhầm:
1. X6/1 Tg-4
2. M2.4 tg-5
3. M4/6 tg-4 (Tướng đen không thể bình 6, vì con tốt 2 của đỏ sẽ bình 7 chiếu hêt
4. M6.8 tg-5
5. M8.7 tg-4
6. Ps-6 P1-4
7. M7/8 tg-5
8. M8/6 là thắng rồi

nhangnho
26-04-2010, 04:06 PM
Cảm ơn Đế thích và Lang thang nhé. Hôm trước giải mình cũng sơ xuất, thế mà vẫn xót nước. Đúng là theo bạn Lang Thang là chuẩn đấy. các bạn thử kiểm tra lại xem còn xót chỗ nào không nhé. Xin phép được ghép lời giải với phần của bạn Lang Thang cho đỡ nhầm:
1. X6/1 Tg-4
2. M2.4 tg-5
3. M4/6 tg-4 (Tướng đen không thể bình 6, vì con tốt 2 của đỏ sẽ bình 7 chiếu hêt
4. M6.8 tg-5
5. M8.7 tg-4
6. Ps-6 P1-4
7. M7/8 tg-5
8. M8/6 là thắng rồi

8. M8/6 Tg-4 --> thắng ở đâu bác nhỉ? 9. Đỏ P6.2 ăn pháo chiếu thì đen P9-4 chén con pháo đó, em chưa thấy thắng :D

vdkyvuong
26-04-2010, 04:40 PM
Cám ơn bạn, hóa ra vẫn hổng nước, đành phải thử biến khác vậy:
1. X6/1 Tg-4
2. M2.4 tg-5
3. M4/6 tg-4 (Tướng đen không thể bình 6, vì con tốt 2 của đỏ sẽ bình 7 chiếu hêt
4. M6.8 tg-5
5. M8.7 tg-4
6. Ps-6 P1-4
7. S6/5 P6-2
8. P9-6 P2-4
9. P6-2 P4-2
10. M8/6 P2-4
11. M6/4 P4-6
12. M4/6 ...
Đến đây đen có biến:
Biến 1:
12.... P6-4
13. M6.7 P4-5
14. M7/5 Tg-5
15. M5.3 Tg-4
16. M3/5 Tg-5
17. M5.7 Tg-4
18. S5.6 P5-4
19. m7/5 Tg-5
20. P6-4 P4-5
21. M5.7 Tg-4
22. M7.8 (đỏ thắng)

Biến 2:
12...... Tg-5
13. M6.7 Tg-4
14. S5.6 P6-4
15. M7/5 Tg-5
16. P6-5 P4-5
17 M5.7 Tg-4
18. M7.8 (chiếu hết).
Rất mong có sự đóng góp của các bạn.

nhangnho
28-04-2010, 10:21 PM
Cám ơn bạn, hóa ra vẫn hổng nước, đành phải thử biến khác vậy:
1. X6/1 Tg-4
2. M2.4 tg-5
3. M4/6 tg-4 (Tướng đen không thể bình 6, vì con tốt 2 của đỏ sẽ bình 7 chiếu hêt
4. M6.8 tg-5
5. M8.7 tg-4
6. Ps-6 P1-4
7. S6/5 P6-2
8. P9-6 P2-4
9. P6-2 P4-2
10. M8/6 P2-4
11. M6/4 P4-6
12. M4/6 ...
Đến đây đen có biến:
Biến 1:
12.... P6-4
13. M6.7 P4-5
14. M7/5 Tg-5
15. M5.3 Tg-4
16. M3/5 Tg-5
17. M5.7 Tg-4
18. S5.6 P5-4
19. m7/5 Tg-5
20. P6-4 P4-5
21. M5.7 Tg-4
22. M7.8 (đỏ thắng)

Biến 2:
12...... Tg-5
13. M6.7 Tg-4
14. S5.6 P6-4
15. M7/5 Tg-5
16. P6-5 P4-5
17 M5.7 Tg-4
18. M7.8 (chiếu hết).
Rất mong có sự đóng góp của các bạn.

Theo mình bạn giải đúng rồi nhưng thừa nước và các ký hiệu nước đi còn bị sai, mình thử rút gọn lại nhé:

1. X6/1 Tg-4
2. M2.4 Tg-5
3. M4/6 Tg-4
4. M6.8 Tg-5
5. M8.7 Tg-4
6. Ps-6 P1-4
7. S6/5 P4-2

8a. M7/6 P2-4
9a. M6/4 P4-2
hay
8b. M7/6 Tg-5
9b. M6/4 Tg-4 (hai cách đi của đen đều dẫn đến hình cờ giống nhau)

10a.M4/6 P2-4
11a. M6.7 P4-2
hay
10b. M4/6 Tg-5
11b. M6.7 Tg-4

12. S5.6 P2-4
13. M7/5 Tg-5
14. P6-5 P4-5
15. M5.7 Tg-4
16. M7.8 (đỏ thắng)