PDA

View Full Version : share tiếp 2 ebook tiếng trung quốc(42-45)duckhai2691
01-04-2010, 08:59 PM
share tiếp 4file pdf cờ của TQ đến các bạn thích nghiên cứu
42) Bài viết mới về nguyên lý khai cuộc- Hoàng thiếu Long.pdf-4,4mb
baivietmoivenguyenlykhaicuoc-hoangthieulong.pdf (http://www.mediafire.com/?4jlmnncjjlz)
43) Bách biến thần diệu tượng kỳ phổ.pdf-2,3mb
bachbienthandieutuongkypho.pdf (http://www.mediafire.com/?minm2wfc4y1)
44) Bách cục tượng kỳ phổ tân biên-Lý Canh.pdf-2,1mb
bachcucthuongkyphotanbien-lycanh.pdf (http://www.mediafire.com/?ymtz5nylgny)
45) Bài trắc nghiệm về tình huống cờ.pdf-3,1mb
baitracnghiemvetinhhuongco.pdf (http://www.mediafire.com/?i4md41n4miy)
chúc vui vẻ nghiên cứu