PDA

View Full Version : Xin số điện thoại của ông Phạm Hồng Nguyên viết chương trình saolatuyettrinh
07-04-2010, 09:00 PM
Ai có số điện thoại của ông Phạm Hồng Nguyên viết chương trình saola cho minh xin???
Thanks!

zzz
08-04-2010, 01:15 AM
Ai có số điện thoại của ông Phạm Hồng Nguyên viết chương trình saola cho minh xin???
Thanks!

Dường như hiện nay anh Phạm Hồng Nguyên không ở Việt Nam, nên anh không có số điện thoại ở trong nước. Lần đầu tiên tôi gặp anh (và cũng là lần duy nhất) cách đây khoảng 5 năm, lúc đó anh chuẩn bị ra nước ngoài công tác tiếp sau một thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài. Bạn nên check lại thông tin từ những người khác.