PDA

View Full Version : Góp ý, thảo luận!thailawer
01-11-2012, 12:23 PM
:loaloa1Hội cờ tướng tỉnh khánh hoà mới đi vào hoạt động, cần nhiều thời gian ổn định và phát triển nhưng hiện nay có nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau nên dễ dẫn đến gây phản cảm trên diễn đàn, mình tạo Topic này để các bạn có ý kiến, chỉ trích vào đây để nêu quan điểm của mình để mọi người thảo luận!:love

Mọi người có gắng gần nhau hơn!

thailawer
02-11-2012, 09:05 AM
Chuyển Bài của cotam qua!


Do đặc điểm của phong trào cờ tướng, người tham gia Ban điều hành có cống hiến và chịu áp lưc nên phải cần những điều kiện sau:
1. Không có lương
2. Có năng lực (điều hành các ông tướng)
3. Có tâm huyết
4. Chịu được áp lực (do đòi hỏi của thành viên nhiều nên có nhiều chỉ trích)
5. Để cái tôi ở nhà (người yêu cờ yêu cả cái tôi)

Viết mấy dòng này, cái "tôi" của anh Thái để chổ nào vậy???