PDA

View Full Version : Biến trong sách cờ là gìrobin4231
03-11-2012, 04:54 PM
Trong sách cờ nó ghi Biến 1 tiếp 2 biến , biến 2 tiếp biến 3 , TỰ Biến ...v...v là gì thế mấy bác ? thanks :botay

tinhlahan702
03-11-2012, 05:21 PM
Trong sách cờ nó ghi Biến 1 tiếp 2 biến , biến 2 tiếp biến 3 , TỰ Biến ...v...v là gì thế mấy bác ? thanks :botay

Làm biếng ghi quá, chụp hình luôn. Bác thông cảm :D
http://ns3.upanh.com/b2.s35.d3/cb210f67d9b4577eb8311ddbdeb95ab7_50539583.bien1.png

robin4231
03-11-2012, 05:30 PM
vậy biến giồng như là cách 1 cách 2 hả bác

tinhlahan702
03-11-2012, 05:42 PM
vậy biến giồng như là cách 1 cách 2 hả bác

Đại khái là thế đó bác :)

robin4231
03-11-2012, 09:38 PM
vậy còn tự biến

tinhlahan702
03-11-2012, 11:19 PM
vậy còn tự biến
Bạn phải đưa nguyên văn mình mới hiểu được, nếu ngắt không đúng chổ là hiểu sai nghĩa của nó. "Tự biến" bạn nói có thể có nghĩa là "Tự như biến", "Giống như biến",...mình nghĩ thế thôi.
:D

mtuan2
03-11-2012, 11:41 PM
Tiếp theo có thể là biến báo, biến mất và biến đi.

tinhlahan702
04-11-2012, 12:05 AM
Tiếp theo có thể là biến báo, biến mất và biến đi.
Bác vui tính thật :)