PDA

View Full Version : Cúp vô địch cờ tướng Nhật Bản 2010Honda-Fit
03-05-2010, 11:58 PM
Từ trưa ngày 2 -5-2010 đến chiều ngày 3-5-2010 , tại Tokyo , Meguro kumin center đã diễn ra giải cờ tướng tranh cúp vô địch Nhật Bản 2010 . Giải như thường lệ chia là 2 hạng A và B .
Đánh 7 ván theo hệ Thụy Sĩ . Vì hầu hết các thành viên đều không thể nghỉ làm nhiều được nên phải tranh thủ đánh trong 1 ngày rưỡi cho hết 7 ván nên thời gian thi đấu quy định là 20 phút + 20 giây và không bắt buộc kỳ thủ phải ghi biên bản .

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00117.jpg

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00119.jpg

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00124.jpg

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00132.jpg

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00138.jpg

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00140.jpg

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00141.jpg

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00142.jpg

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00143.jpg

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00183.jpg

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00184.jpg

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00185.jpg

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00187.jpg

Honda-Fit
04-05-2010, 12:06 AM
vì giải không có bắt buộc ghi biên bản nên những ván cờ này do Honda-Fit nhớ lại những ván của mình thôi , còn của kỳ thủ khác thì bó tay !
vòng 1 : Ko Masaki tiên thắng Matsuno Yoichiro

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00115.jpg

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3
3. R1.2 R9.8 4. P7+1 P7+1
5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1
7. H8+7 R1+1 8. C8.9 R1.6
9. H7+6 A6+5 10. R3-1 C2.1
11. C5.7 C9.7 12. R3.8 R6+1
13. C7+4 E7+5 14. R8+2 R8+5
15. H6-5 H7+6 16. R8.7 H6+4
17. R9+1 R8.6 18. A6+5 K5.6
19. P5+1 H4+5 20. E7+5 R++3
21. C7.6 C1+4 22. C9.8 C1.5
23. K5.6 R-+2 24. C6-5 R-.4
25. C8.6 R6-4 26. C-+4 R6.4
27. H3+5 R4+2 28. H5+3 C7+5
29. R9+5

về cuối đối thủ còn thời gian nhảy từng giây nên đi sai sót nhiều .

Honda-Fit
04-05-2010, 12:12 AM
vòng 2 : Honda-Fit được 2 điểm gặp Sở Tư Hòa Tình (2 điểm ,shoshi kazuharu) .

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00121.jpg

Sở Tư Hòa Tình tiên hòa Ko Masaki

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 P7+1 4. H8+7 H2+3
5. P7+1 C2+4 6. H7+8 R9+1
7. R9+1 R9.4 8. A4+5 P1+1
9. R9.7 P1+1 10. P9+1 R1+5
11. R7+2 C2.1 12. H8+7 R4+2
13. P7+1 C1+3 14. C5.4 H3+1
15. C8+4 R4+2 16. H7+5 E7+5
17. E3+5 R1.2 18. P7+1 C1.2
19. R2+7 H7+6 20. C8.5 A4+5
21. C5.9 H6+7 22. C4+1 R4.6
23. P5+1 R6.5 24. C9+3 R2-5
25. R7.8 R2.1 26. R8-3 R1+6
27. C4-3 H7-6 28. R2-3 P7+1
29. R2.3 R5.7 30. E5+3 R1.7
31. R8+2 H6+8 32. H3-2 R7.9
33. R8.2 H8-7 34. H2+3 H7+5
35. P7.6 H5+7 36. R2+2 R9.7
37. C4.3 R7+1 38. C3+4

đến nước 38 thì Honda-fit không nhớ nổi những nước sau đó nữa chỉ nhớ là đánh khoảng thêm vài chục nước vần qua vần lại , thời gian 2 bên thì đếm từng giây và sau đó ông Sở Tư Hòa Tình đi sai sót em bem được con chốt của ổng và bem nốt con pháo thế là thành 1 xe hòa sĩ tượng bền .

Honda-Fit
04-05-2010, 12:17 AM
vòng 3 : sau 2 vòng Honda-Fit được 3 điểm gặp Taguchi Fukuo (Hoa Kiều , 4 điểm ) .

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00125.jpg

Taguchi Fukuo tiên thua Ko Masaki

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7
3. R1.2 P7+1 4. P7+1 H2+3
5. H8+7 C2+4 6. H7+6 C2.7
7. R9.8 R9.8 8. C8.7 R8+9
9. H3-2 C5+4 10. A4+5 R1.2
11. R8+9 H3-2 12. H2+3 C5-1
13. H6+7 C7.3 14. E7+9 C3-3
15. C7+4 H2+1 16. C7+1 H7+6
17. K5.4 E7+5 18. C5+4 A6+5
19. H3+2 H1-2 20. H2+4 H2+3
21. C5.6 H3+2 22. P7+1 H2+1
23. E3+5 K5.6 24. P7+1 H1-2
25. C6-3 H2+4 26. K4.5 C5-1
27. H4+3 K6+1 28. P7.6 C5+2
29. H3-1 H4+2 30. E9-7 H2+4


nước 30 đối thủ bốc cờ đi nhanh quá nên sai sót trầm trọng !!! (có lẽ ổng không để ý he he ...thắng bằng cờ rình !)

thế là kết thúc ngày thi đấu thứ nhất Honda-Fit thắng 2 hòa 1 được 5 điểm . Ngày mai đi tiên gặp quốc tế đại sư Yamazaki Hideo (Hoa Kiều )

Honda-Fit
04-05-2010, 12:27 AM
vòng 4 : được 5 điểm sau 3 vòng , Honda-Fit đi tiên gặp quốc tế đại sư Yamazaki Hideo (6 điểm toàn thắng sau 3 vòng ) . Năm ngoái em thua ông này sát nút he he . Đêm đó về suy nghĩ mãi chẳng biết phải chọn trận nào nữa . Nhức đầu quá chợt nhớ tới bữa nhậu với anh em KHQ , có LDTK . à chà chà , mai mình thử chơi chiêu cỡi ngựa phi đao xem thế nào , thú thật lần đầu em chơi khởi mã , đánh liều ! Và 1 điều nữa phải cám ơn anh Nguyễn Thành Bảo đó , thú thật em có coi ván anh thắng Vu Ấu Hoa ở cúp Phương Trang vừa rồi nên lần này em bắt chước đi y hệt anh Bảo . Người Hoa quả không hổ danh , họ đi rất bài bản thế là rốt cuộc trời xui đất khiến em đưa ổng vào ngay cuộc y chang trận anh Bảo thắng VAH . Nhưng em không cao như anh Bảo thành ra rốt cuộc chỉ đánh được huề thôi , nhưng rất khoái trong bụng he he .

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00131.jpg

vòng 4 : Ko Masaki tiên hòa Yamazaki Hideo

1. H8+7 P3+1 2. C2.5 H8+7
3. H2+3 R9.8 4. R1.2 H2+3
5. R9+1 E3+5 6. R2+4 C8.9
7. R9.2 R8+5 8. R2+3 A4+5
9. P7+1 P3+1 10. R2.7 H3+4
11. P3+1 R1.3 12. R7+5 E5-3
13. H7+6 E3+5 14. C8.6 H4-2
15. H6+5 H7+5 16. C5+4 H2+3
17. A4+5 P9+1 18. C6.9 C9.7
19. E3+5 H3+1 20. C9+4 P7+1
21. H3+4 P7+1 22. E5+3 H1+3
23. H4+6 C7.9 24. C9-1 C2+2
25. E3-5 H3-4 26. C5-2 H4+2
27. C9+4 C9.6 28. C5.7 K5.4
29. C9-2 H2-3 30. C9.4 C2.4
31. C4-5 C4+2 32. C4.1

Honda-Fit
04-05-2010, 12:34 AM
vòng 5 : Honda-Fit với 2 thắng 2 hòa được 6 điểm vòng này hậu thủ gặp Okada Jo ( Hoa Kiều , cựu vô địch Nhật Bản nhiều lần , 6 điểm ) .

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00137.jpg

gặp ngay quá cung pháo , tử huyệt của em híc híc !! không có đường thắng thì đánh hòa thôi !

Okada Jo tiên hòa Honda-Fit

1. C2.6 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. E3+5 C8.9 4. H8+9 C2.5
5. C8.7 H2+3 6. R9.8 R1.2
7. R8+9 H3-2 8. A4+5 P7+1
9. R1.4 H2+1 10. R4+4 H7+8
11. R4.2 H8-7 12. R2.4 H7+8
13. R4.2 H8-7 14. R2.6 A6+5
15. P3+1 R8+4 16. P9+1 H7+6
17. R6.4 P7+1 18. R4.3 H6+5
19. R3+5 A5-6 20. C7.8 H5+7
21. R3-7 C9+4 22. R3.2 R8.7
23. R2.1 C9.5 24. R1.3 R7.8
25. R3.2 R8.7 26. R2.3 R7.8
27. R3.2 R8.7

thế là em kiếm thêm 1 điểm nữa he he:D

Honda-Fit
04-05-2010, 12:41 AM
vòng 6 : với 2 thắng , 3 hòa ,được 7 điểm . Honda-Fit vòng này đi tiên gặp Umezawa Jiro (6 điểm ) . Đối phương chơi hữu tam bộ hổ , híc híc cuộc này em chưa có thuộc bài đâu ạ ! đánh theo cảm hứng thôi nhưng em biết sơ sơ về ông này , không mạnh lắm nên quyết thắng !

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00144.jpg

Ko Masaki tiên thắng Umezawa Jiro

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C2.1
3. R1.2 R1.2 4. H8+7 C8.6
5. A6+5 R2+6 6. R2+8 A4+5
7. R9.8 C1-1 8. R2-4 H8+7
9. P7+1 R2.3 10. H7-6 C1+5
11. E7+9 R3.2 12. R2.6 R9.8
13. R8+1 C6+6 14. A5+6 R8+8
15. R6.4 C6.7 16. R8.4 E7+5
17. C8-1 R2.4 18. A4+5 R8-2
19. R-.3 R8.7 20. H6+7 C1-2
21. H3-1 R4.5 22. R4.3 R7-1
23. R3+3 P7+1 24. R3.4 R5.2
25. C8.7 R2+2 26. C7-1 C1.5
27. H7+6 R2.3 28. H6+7 C5.2
29. H1+3 C2+5 30. A5-6 C2-1
31. H3-5 R3.4 32. H7-8 R4-1
33. C7+7 K5.4 34. H5+7 C2+1
35. E9-7 C2.4 36. C7.3 C4-1
37. C3.2 C4.3 38. R4.6

thế là em được 9 điểm sau 6 vòng , he he còn 1 vòng cuối cùng . Tình hình là quốc tế đại sư được 11 điểm dẫn đầu , 9 điểm gồm em và cựu vô địch Nhật Bản Okada Jo , kế đến có 1 người 8 điểm .

Honda-Fit
04-05-2010, 12:48 AM
vòng cuối : với 9 điểm ( 3 thắng 3 hòa ) Honda-Fit đi hậu gặp Tào Vận Sinh ( Hoa Kiều , được 7 điểm ) . Trong quá khứ thì em 2 lần thắng anh này rồi nên không ngại lắm , trước trận anh ta cười cười bảo thôi đánh hòa cho hữu nghị nhưng tình hình nếu hòa thì em khó có cửa tranh hạng cao được nên nhất định quyết thắng ! Cơ hội ngàn năm có 1 mà he he , năm nay tẩu hỏa nhập ma nên mới đánh được vậy và thần may mắn đang mỉm cười nữa mà he he .

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00147.jpg

Tào Vận Sinh tiên thua Ko Masaki

1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. H2+3 P3+1 4. E7+9 P3+1
5. E9+7 H2+4 6. R1.2 R1.2
7. H8+6 R9+1 8. C5.4 R9.6
9. E7-5 R6+3 10. R9.7 R6.4
11. R2+1 P9+1 12. R7+4 H8+9
13. C4+2 R2+3 14. C8.7 H4+3
15. R7.5 H9+8 16. C4.2 H8-6
17. R5+2 C8+6 18. C7+5 R4+4
19. R5.4 R4-6 20. C7+1 C8.1
21. A4+5 R4+6 22. K5.4 C1+1
23. K4+1 A4+5 24. C2+2 R2+1
25. R4-2 R2.8
đến đây đối thủ đầu hàng
thế là em có 2 điểm nữa được 11 điểm , hồi hộp chờ đợi kết quả các bàn khác .hồi hộp hồi hộp

Honda-Fit
04-05-2010, 12:59 AM
thế là đã có kết quả
về hạng A :
nhất : quốc tế đại sư Yamazaki Hideo 13 điểm (6 thắng , 1 hòa )
nhì : Ko Masaki (11 điểm , 4 thắng 3 hòa )
ba : Sở Tư Hòa Tình ( 9 điểm , 4 thắng , 1 hòa , 2 bại )
tư : Okada Jo ( 9 điểm , 4 thắng , 1 hòa , 2 bại )
năm : Fuji Kanjiro
sáu : Taguchi Fukuo

về hạng B :
nhất : Abe
nhì : yamada
ba : akiyoshi
tư : suzuki

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00149.jpg

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00150.jpg

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00177.jpg

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00161.jpg

he he thiệt vui quá , nhưng hơi buồn 1 tí vì sau khi tổng kết thì có 1 sự cố nhỏ nhưng cũng lớn là các cúp ban tổ đặt làm không biết vì cớ gì tới ngày hôm nay vẫn chưa gởi tới hội trường , gặp đúng dịp nghỉ lễ nữa điện thoại hoài vẫn ...bó tay . Thế là đành xin lỗi các kỳ thủ và chỉ còn cách gởi tới nhà vài ngày sau . Híc híc được cái hạng 2 mà chẳng có tấm ảnh ôm cúp cười toe toét hì hì . thôi kệ giờ hết chơi cờ thì uống bia thôi . thế là mọi người vào bữa tiệc cuối và kết thúc 1 giải đấu với nhiều kỷ niệm với Honda-Fit .

Cảm ơn Thẩm Hạo tiên sinh từ Mỹ Quốc xa xôi đã gởi chút tiền khích lệ anh em .

hanlcus2002
04-05-2010, 02:32 AM
Anh Hiệp hay wa !! Á quân Nhật Bản với thành tích bất bại.Đáng tự hào thay cho KHQ khi có thành viên như anh làm dạng danh clb ở xứ người. Chúc anh cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong cuộc sống !

dark_blue
04-05-2010, 06:51 AM
Chúc mừng anh Ko Masaki :D

Mà ông Tào Vận Sinh này khôn nhỉ :))

với 9 điểm ( 3 thắng 3 hòa ) Honda-Fit đi hậu gặp Tào Vận Sinh ( Hoa Kiều , được 7 điểm ) . Trong quá khứ thì em 2 lần thắng anh này rồi nên không ngại lắm , trước trận anh ta cười cười bảo thôi đánh hòa cho hữu nghị

minhtan155
04-05-2010, 08:56 AM
Chúc mừng anh Honda, lần tới Việt Nam gặp Japan chắc anh sẽ nằm bên kia chiến tuyến rồi haha.

quac_quac
04-05-2010, 09:09 AM
ldtk đã xóa.

HuaNganXuyen
04-05-2010, 09:25 AM
Tuy là giải vô địch hạng nhất của Nhật Bản nhưng qua các ván của Honda_fit thấy các đối thủ mắc lỗi rất nhiều . Ván tôi thấy hay nhất của Honda_fit là ván đi khởi mã hòa ... Còn ván quá cung pháo thì đối phương sau khi x2-6 ,Honda lên sỹ 6.5 họ nên khai thác lộ 3 thì tiên ưu thế hơn nhiều .

internazionale
04-05-2010, 09:36 AM
Chúc mừng bro Honda_Fit đã thi đấu xuất sắc và giành chức Á quân cờ tướng Nhật Bản :D.Cám ơn bài viết rất thú vị của anh vì thực sự tin tức cờ tướng ở các nước như Australia hoặc Nhật Bản là rất hiếm có.

Honda-Fit
04-05-2010, 10:43 AM
Chúc mừng anh Honda, lần tới Việt Nam gặp Japan chắc anh sẽ nằm bên kia chiến tuyến rồi haha.

mình có tên trong danh sách để tuyển chọn nhưng rút tên rồi vì bận rộn , hơn nữa phải bỏ tiền túi đi dự (600 đô ) thì cũng không ham lắm , chơi vui thôi mà .
Liên đoàn chỉ tài trợ tiền vé + khách sạn thôi , tiền kiểm tra doping + mấy các khác là khoảng 600 đô mình phải tự chịu . Thành ra xin rút tên . Với thành tích này chắc chắn có suất trong đội không giải asiad thì cũng giải đồng đội á châu .
bỏ 600 đô đi sang Quảng Châu gặp Hồng Trí cho hắn chém thì mình không hứng chút nào he he he .

tranmy_bt
04-05-2010, 11:05 AM
Anh Hiệp chơi giỏi ghê ta! Kiểu này khi nào về quê phải giao lưu với anh vài ván mới được. Bít đâu ráng cũng đánh hòa được. hí hí

ldtk
04-05-2010, 01:28 PM
Hehe 2 năm nữa sẽ xuất hiện QTĐS Ko Masaki :)

trung_cadan
04-05-2010, 04:37 PM
Chúc Mừng Á Quân MASAKI , he he !!!

Honda-Fit
04-05-2010, 05:36 PM
Hehe 2 năm nữa sẽ xuất hiện QTĐS Ko Masaki :)

có thể lắm nếu như Honda-Fit trẻ lại 10 tuổi và có thời gian ngày luyện 8 tiếng . giờ chỉ có thể lên "đô " , nội công về đô này thì chắc Honda-Fit trên cơ LDTK rồi he he

alex2001
04-05-2010, 07:24 PM
đúng là cờ tướng nhật bổn, đánh ván nào cũng 30 nước là ăn thua rồi,sai sót nhiều quá, hondafit nếu luyện tập chăm chỉ hơn chút chắc giật chức quán quân đó. chúc mừng nhé.

CXQ
04-05-2010, 07:30 PM
có thể lắm nếu như Honda-Fit trẻ lại 10 tuổi và có thời gian ngày luyện 8 tiếng . giờ chỉ có thể lên "đô " , nội công về đô này thì chắc Honda-Fit trên cơ LDTK rồi he he

Anh Honda-Fit bật mí cho anh em biết "đô" này là "đô" gì mà ldtk phải kiêng nể vậy :))

Honda-Fit
04-05-2010, 08:34 PM
Anh Honda-Fit bật mí cho anh em biết "đô" này là "đô" gì mà ldtk phải kiêng nể vậy :))

tửu lượng đó CXQ , về khoảng này LDTK không địch nổi Honda-Fit đâu he he

havyrain
04-05-2010, 08:41 PM
vòng cuối : với 9 điểm ( 3 thắng 3 hòa ) Honda-Fit đi hậu gặp Tào Vận Sinh ( Hoa Kiều , được 7 điểm ) . Trong quá khứ thì em 2 lần thắng anh này rồi nên không ngại lắm , trước trận anh ta cười cười bảo thôi đánh hòa cho hữu nghị nhưng tình hình nếu hòa thì em khó có cửa tranh hạng cao được nên nhất định quyết thắng ! Cơ hội ngàn năm có 1 mà he he , năm nay tẩu hỏa nhập ma nên mới đánh được vậy và thần may mắn đang mỉm cười nữa mà he he .

http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00147.jpg

Tào Vận Sinh tiên thua Ko Masaki

1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. H2+3 P3+1 4. E7+9 P3+1
5. E9+7 H2+4 6. R1.2 R1.2
7. H8+6 R9+1 8. C5.4 R9.6
9. E7-5 R6+3 10. R9.7 R6.4
11. R2+1 P9+1 12. R7+4 H8+9
13. C4+2 R2+3 14. C8.7 H4+3
15. R7.5 H9+8 16. C4.2 H8-6
17. R5+2 C8+6 18. C7+5 R4+4
19. R5.4 R4-6 20. C7+1 C8.1
21. A4+5 R4+6 22. K5.4 C1+1
23. K4+1 A4+5 24. C2+2 R2+1
25. R4-2 R2.8
đến đây đối thủ đầu hàng
thế là em có 2 điểm nữa được 11 điểm , hồi hộp chờ đợi kết quả các bàn khác .hồi hộp hồi hộp
Cái thằng cha hoa kiều Tào Vận Sinh này chắc sức cờ chỉ ngang với đối thủ 1 ngựa 2 tiên của mình:)):)):));giải quốc gia gì mà chất lượng còn kém xa giải phường ở Cần Thơ[-([-(

Honda-Fit
04-05-2010, 09:01 PM
Cái thằng cha hoa kiều Tào Vận Sinh này chắc sức cờ chỉ ngang với đối thủ 1 ngựa 2 tiên của mình:)):)):));giải quốc gia gì mà chất lượng còn kém xa giải phường ở Cần Thơ[-([-(

Tào Vận Sinh sức cờ ngang ngang tôi thôi , bác tự tin vậy nếu có dịp bác cứ chấp tôi 1 ngựa 2 tiên . Tôi xin tiếp bác bao nhiêu ván cũng được hết , tiền tối đa mỗi ván 500 USD [email protected]};-

HuaNganXuyen
04-05-2010, 09:13 PM
bro Honda cũng là hàng " quốc thủ " của NHẬT ,Á Quân giải vô địch hạng nhất mà xin Ngựa với 2 tiên liệu có nên chăng 8->?

Honda-Fit
04-05-2010, 09:24 PM
bro Honda cũng là hàng " quốc thủ " của NHẬT ,Á Quân giải vô địch hạng nhất mà xin Ngựa với 2 tiên liệu có nên chăng 8->?

Nhật thì xếp bét trên thế giới rồi , tham gia chỉ vui chơi thôi chứ quốc thủ gì . Honda-Fit thấy mình cũng ngang ngang như anh Tào Vận Sinh kia thôi , nay có bác gì ở Cần Thơ tự tin cho 1 mã 2 tiên mà , Honda-Fit nghĩ rất nên thọ giáo bác ấy . Bác kia cho trước không phải mình xin à nhen !

khong_ten
04-05-2010, 09:34 PM
Nhật thì xếp bét trên thế giới rồi , tham gia chỉ vui chơi thôi chứ quốc thủ gì . Honda-Fit thấy mình cũng ngang ngang như anh Tào Vận Sinh kia thôi , nay có bác gì ở Cần Thơ tự tin cho 1 mã 2 tiên mà , Honda-Fit nghĩ rất nên thọ giáo bác ấy . Bác kia cho trước không phải mình xin à nhen !

Hì, nếu mà một ngựa 2 tiên, thì đến Hứa Ngân Xuyên anh cũng chém ngon nữa là...

that's why
05-05-2010, 12:55 AM
zzz
hóa ra anh Honda đang ở Nhật ah, em cũng đang học tiếng Nhật đó, chừng nào đc sang Nhật tìm anh thọ giáo
:))

Honda-Fit
05-05-2010, 08:53 AM
zzz
hóa ra anh Honda đang ở Nhật ah, em cũng đang học tiếng Nhật đó, chừng nào đc sang Nhật tìm anh thọ giáo
:))

học tiếng Nhật dễ hơn chơi cờ tướng đó em ơi , siêng năng 2 năm là nói rành thôi .

vitquayday
05-05-2010, 08:57 AM
Honda_fit đánh hay nhỉ. good job bro

Honda-Fit
05-05-2010, 09:05 AM
Honda_fit đánh hay nhỉ. good job bro

chỉ nhờ mai mắn thôi bạn !

Anduong
05-05-2010, 11:57 AM
Honda_fit đánh cũng rất có đường nét, nhưng không phải lối đánh của dân đánh độ đi lên nhỉ .......Chơi cờ cũng chỉ để vui mà giành được giải thưởng như vậy cũng là vinh dự rồi. Chúc Bác sức khỏe , nhiệt tình phục vụ những thông tin quốc tế cho anh em trong diễn đàn !

EPL
05-05-2010, 12:09 PM
Anh Honda_fit đánh cờ hay quá ta, rất tiếc là đợt off lần trước không có mặt để diện kiến Á Quân NB.

cuongdoan.vn
05-05-2010, 04:07 PM
Tào Vận Sinh sức cờ ngang ngang tôi thôi , bác tự tin vậy nếu có dịp bác cứ chấp tôi 1 ngựa 2 tiên . Tôi xin tiếp bác bao nhiêu ván cũng được hết , tiền tối đa mỗi ván 500 USD [email protected]};-

Chúc mừng bác, Honda-Fit ! \:D/

Nếu báo chí Nhật Bản có đưa tin thì chắc chắn họ sẽ nói về á quân của giải là 1 người Việt Nam. Đó là niềm tự hào không chỉ của riêng bác mà của tất cả những ai là người Việt Nam. Đối với tôi, chỉ cần anh làm cho nước khác khâm phục và khen ngợi khi nói đến người Việt Nam mình, dù chỉ 1 dòng - 1 chữ thì tôi và rất rất nhiều người khác cảm ơn anh rồi.

Đánh cờ, sướng nhất là được thể hiện với bản thân mình chứ không phải thể hiện với người khác; nên nếu tôi là bác, tôi cũng lâng lâng đến mấy ngày vì mình đã vượt qua bản thân mình để tiến bộ hơn chứ không đứng lại hay thụt lùi.

Mà cũng phải công nhận bác cũng hơi nóng tính, bạn gì ở trên mới "khích" một phát nhẹ nhẹ là anh đã nổi đóa lên đòi chém đòi giết rồi...^^ Thôi, người ta nói chơi cho vui, bác uống ly bia cho hạ hỏa nhé. Bạn bè có nhiều người hay giỡn ác, nhưng như rứa mới vui bác ạ !

Chúc bác mạnh khỏe để tiếp tục cống hiến và cùng thăng hoa cùng với Cờ nhé.>:D<

tottottot
05-05-2010, 04:49 PM
Bác Honda_fit ở Nhật nên chắc là biết chơi cờ Shogi, chắc nhờ bác mở topic Shogi cho anh em hiểu biết thêm. Em xem mà chẳng hiểu gì cả. :(

that's why
05-05-2010, 08:57 PM
học tiếng Nhật dễ hơn chơi cờ tướng đó em ơi , siêng năng 2 năm là nói rành thôi .

vậy sau này có j ko biết, tìm anh để học hỏi vậy

havyrain
05-05-2010, 09:23 PM
Tào Vận Sinh sức cờ ngang ngang tôi thôi , bác tự tin vậy nếu có dịp bác cứ chấp tôi 1 ngựa 2 tiên . Tôi xin tiếp bác bao nhiêu ván cũng được hết , tiền tối đa mỗi ván 500 USD [email protected]};-

Nhìn vào ván cờ đó thì cờ bạn hơn hẳn Tào Vận Sinh,còn nếu bạn có nhiều USD, muốn đánh độ thì về Cần Thơ 1 ngựa 2 tiên thì tôi chưa dám chắc nhưng sẽ có người chấp bạn 1 ngựaL-)L-)

trung_cadan
05-05-2010, 09:32 PM
Nhìn vào ván cờ đó thì cờ bạn hơn hẳn Tào Vận Sinh,còn nếu bạn có nhiều USD, muốn đánh độ thì về Cần Thơ 1 ngựa 2 tiên thì tôi chưa dám chắc nhưng sẽ có người chấp bạn 1 ngựaL-)L-)

Bạn này giỏi phá quấy , người ta làm ăn bên đó chủ yếu làm ăn kiếm tiền , cờ tướng chỉ là môn chơi mà vẫn được giải nhì Nhật Bản , thiết tưởng ở Việt Nam đâu nhiều người làm được điều đó ? Bạn lại thách người ta bỏ Nhật Bản về Việt Nam đánh độ kiếm mấy đồng bac , Bạn hài quá hay bạn hẹp hòi thích moi móc người khác ???

Thật chán bạn kinh !!!

trung_cadan
05-05-2010, 09:34 PM
@ bác HonDa_Fit : CHúc mừng thành công của bác và những bài viết bổ ích bác đóng góp cho diễn đàn , bác đừng để ý mấy chuyện vớ vẩn làm gì nhé , hi hi !!!

havyrain
05-05-2010, 09:59 PM
Bạn này giỏi phá quấy , người ta làm ăn bên đó chủ yếu làm ăn kiếm tiền , cờ tướng chỉ là môn chơi mà vẫn được giải nhì Nhật Bản , thiết tưởng ở Việt Nam đâu nhiều người làm được điều đó ? Bạn lại thách người ta bỏ Nhật Bản về Việt Nam đánh độ kiếm mấy đồng bac , Bạn hài quá hay bạn hẹp hòi thích moi móc người khác ???

Thật chán bạn kinh !!!

Ý tưởng về đánh độ 0 phải tôi nêu ra,còn bạn honda nói đến 500 USD tôi không biết là ý gì ( chắc là Việt kiều cậy nhiều tiền chăng??),cách đây 1 năm ở CLB cờ tướng đường Mậu Thân cũng có 1 ông Việt kiều cậy nhiều tiền bị Bình "thợ hồ" chấp 1 ngựa 4 tiên đánh 1 tr/1 bàn,sau 1 ngày mười mấy chai của Việt kiều ra đi=;
P/s :Việc bạn hay bất kỳ ai trên diễn đàn này chán hay không vừa lòng về tôi tôi đều không hề quan tâm,miễn sao bạn bè,người thân của tôi 0 chán tôi là được,tôi 0 thể làm vừa lòng tất cả mọi người vì chỉ có thằng hề mới làm được như vậy

Honda-Fit
05-05-2010, 09:59 PM
Bác Honda_fit ở Nhật nên chắc là biết chơi cờ Shogi, chắc nhờ bác mở topic Shogi cho anh em hiểu biết thêm. Em xem mà chẳng hiểu gì cả. :(

mình chỉ biết cách đi quân thôi và luật chơi thôi , còn cách để chơi giỏi thì không biết đâu vì cờ tướng của Nhật hơi phức tạp ở chỗ quân mình ăn được của đối phương có thể dùng làm quân của mình ở khi nào bất cứ lúc nào thuận tiện mà mình thích và quân cờ còn có mặt sau nữa , khi sang phần sân đối phương thì được quyền lật mặt sau lên tức thành con Kim Tướng để tấn công . Lật hay không lật mặt sau đó là tự ý mình .

bechip
05-05-2010, 10:19 PM
Cái thằng cha hoa kiều Tào Vận Sinh này chắc sức cờ chỉ ngang với đối thủ 1 ngựa 2 tiên của mình:)):)):));giải quốc gia gì mà chất lượng còn kém xa giải phường ở Cần Thơ[-([-(

Đằng nào cũng có 1 thằng điên vào nói nhảm mà! 8-x8-x8-x. Không nói như vậy không chiệu được sao???

bechip
05-05-2010, 10:26 PM
Nhìn vào ván cờ đó thì cờ bạn hơn hẳn Tào Vận Sinh,còn nếu bạn có nhiều USD, muốn đánh độ thì về Cần Thơ 1 ngựa 2 tiên thì tôi chưa dám chắc nhưng sẽ có người chấp bạn 1 ngựaL-)L-)

Tại sao lại có loại người như vậy nhỉ???

dark_blue
05-05-2010, 10:45 PM
P/s :Việc bạn hay bất kỳ ai trên diễn đàn này chán hay không vừa lòng về tôi tôi đều không hề quan tâm,miễn sao bạn bè,người thân của tôi 0 chán tôi là được,tôi 0 thể làm vừa lòng tất cả mọi người vì chỉ có thằng hề mới làm được như vậy
thế ông nhảy vào box CLB người ta vẽ vời làm gì? Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến khen, chê tích cực, còn tiêu cực thì biến giùm!

themgaidep
06-05-2010, 07:28 PM
Bác Honda fit giải nhì vinh dự nhỉ!:D:D:D:D . Sắp tới cứ mạnh dạn đi thi đấu Quốc tế đi, đánh với các cao thủ TQ ở một giải chính thức có phải bao giờ cũng có cơ hội đâu.
=:)

hyh
06-05-2010, 08:50 PM
Bác Honda fit giải nhì vinh dự nhỉ!:D:D:D:D . Sắp tới cứ mạnh dạn đi thi đấu Quốc tế đi, đánh với các cao thủ TQ ở một giải chính thức có phải bao giờ cũng có cơ hội đâu.
=:)

Thấy bác Honda fit nói chi phí đi thi đấu tầm 600 Mẽo, em mạnh dạn góp với bác 100, đổi lại thắng ván cờ nào thì bác bỏ túi con tướng đối phương rồi gửi cho em.

laototphilao
06-05-2010, 08:57 PM
:o)
Từ trưa ngày 2 -5-2010 đến chiều ngày 3-5-2010 , tại Tokyo , Meguro kumin center đã diễn ra giải cờ tướng tranh cúp vô địch Nhật Bản 2010 . Giải như thường lệ chia là 2 hạng A và B .
Đánh 7 ván theo hệ Thụy Sĩ . Vì hầu hết các thành viên đều không thể nghỉ làm nhiều được nên phải tranh thủ đánh trong 1 ngày rưỡi cho hết 7 ván nên thời gian thi đấu quy định là 20 phút + 20 giây và không bắt buộc kỳ thủ phải ghi biên bản .http://i684.photobucket.com/albums/vv202/Honda-Fit/vo%20dich%20nhat%20ban%202010/DSC00185.jpg


ước gì mình đuợc đánh cờ với em áo đen kháu quá "ảnh thứ 2 tính từ duới lên đứng giữa 2 man đó he he

thongdoanvan
06-05-2010, 08:59 PM
Ý tưởng về đánh độ 0 phải tôi nêu ra,còn bạn honda nói đến 500 USD tôi không biết là ý gì ( chắc là Việt kiều cậy nhiều tiền chăng??),cách đây 1 năm ở CLB cờ tướng đường Mậu Thân cũng có 1 ông Việt kiều cậy nhiều tiền bị Bình "thợ hồ" chấp 1 ngựa 4 tiên đánh 1 tr/1 bàn,sau 1 ngày mười mấy chai của Việt kiều ra đi=;
P/s :Việc bạn hay bất kỳ ai trên diễn đàn này chán hay không vừa lòng về tôi tôi đều không hề quan tâm,miễn sao bạn bè,người thân của tôi 0 chán tôi là được,tôi 0 thể làm vừa lòng tất cả mọi người vì chỉ có thằng hề mới làm được như vậy

Không hiẻu bạn óanh hay tới nào? Mà máu dộ the nhỉ?

havyrain
06-05-2010, 09:13 PM
Không hiẻu bạn óanh hay tới nào? Mà máu dộ the nhỉ?

Cờ mình cũng gà vịt thôi,thi thoảng có thời gian rảnh rỗi mình cũng có đánh độ nhưng chỉ là chầu nước,chầu nhậu thôi chứ đánh ăn tiền thì rất,rất hiếm( vì thắng hay thua cũng tốn thời gian lắm);trừ khi đối thủ quá máu me,đòi chơi cho bằng được thì mình chiều thôi=P~

Honda-Fit
06-05-2010, 09:42 PM
Thấy bác Honda fit nói chi phí đi thi đấu tầm 600 Mẽo, em mạnh dạn góp với bác 100, đổi lại thắng ván cờ nào thì bác bỏ túi con tướng đối phương rồi gửi cho em.


Bác Honda fit giải nhì vinh dự nhỉ!:D:D:D:D . Sắp tới cứ mạnh dạn đi thi đấu Quốc tế đi, đánh với các cao thủ TQ ở một giải chính thức có phải bao giờ cũng có cơ hội đâu.
=:)

em có tên trong danh sách dự tuyển trước khi giải bắt đầu , sau đó thì em đọc nội dung của thông báo tuyển chọn kỳ thủ đi dự 2 giải quốc tế trong năm nay , liếc sơ qua thấy mình phải bỏ tiền túi 600 đô nên em thấy ngán , 1 là trình mình chưa tới có đi thì cũng thua thôi , 2 là vừa phải bỏ tiền túi vừa phải nghỉ làm cũng cả tuần nữa nên em xin rút tên và xin khất lại dịp khác . Giờ có muốn đi cũng không được vì ai lại rút tên rồi hồi lại !! Đợi 10 năm nữa công lực em khá khá chém được Trần Chánh Tâm rồi đi cũng không muộn mà .:D

Honda-Fit
06-05-2010, 09:48 PM
:o)

ước gì mình đuợc đánh cờ với em áo đen kháu quá "ảnh thứ 2 tính từ duới lên đứng giữa 2 man đó he he

ở Nhật hiện nay chỉ có 2 thành viên là nữ thôi , 1 là bà cụ gần 70 , 2 cô em này . Cả 2 thì chỉ mới biết sơ sơ qua về cách di chuyển quân của cờ tướng thôi . Có nhiều khả năng là 1 trong 2 người này sẽ dự giải asiad . Khi đó hy vọng bác Ngô Lan Hương nhà mình gặp thì nhẹ tay cho giùm .

Mấy ông liên đoàn cũng đau đầu vì biết chon ai bây giờ khi chỉ có 2 người nữ mới tập chơi cờ . Ước gì Kỳ Hội Quán cho mượn đỡ vài chị em thì tốt biết mấy =))

vampirelord
07-05-2010, 01:36 AM
Ý tưởng về đánh độ 0 phải tôi nêu ra,còn bạn honda nói đến 500 USD tôi không biết là ý gì ( chắc là Việt kiều cậy nhiều tiền chăng??),cách đây 1 năm ở CLB cờ tướng đường Mậu Thân cũng có 1 ông Việt kiều cậy nhiều tiền bị Bình "thợ hồ" chấp 1 ngựa 4 tiên đánh 1 tr/1 bàn,sau 1 ngày mười mấy chai của Việt kiều ra đi=;

Bình thợ hồ này không biết có phải là Bình trước học ĐH GTVT hà nội ko nhỉ, nếu phải thì cũng cao nhưng chắc không chấp nổi bác HONDAFIT một ngựa đâu.
Chúc mừng bác HONDAFIT @};- =D>

DaoHoaKhach
07-05-2010, 03:25 AM
Iidesu ne ~ Ko Makashi San ~
Omedeto ne.

DaoHoaKhach
07-05-2010, 03:31 AM
Ah ! kô biết tiền thưởng của giải cao không dậy Bro ? Hạng 2 được mấy Man Bro ?