PDA

View Full Version : TTTT - Vòng 13 TLKD 2012trung_cadan
17-11-2012, 10:09 AM
Vòng thứ 13 ( 9h00 thứ 7 ngày 17/11/2012 tại Thăng Long Kỳ Đạo quán ) :

Bảng A : Hà Tây 2 vs Kỳ Siêu ; Đống Đa vs Kỳ Hữu 1 ; Sóc Sơn vs Anh Em 1 ; Khương Thượng vs Quang Trung 2

Vòng thứ 13 ( 14h00 thứ 7 ngày 17/11/2012 tại Thăng Long Kỳ Đạo quán ) :

Bảng B : Việt Sơn vs Tây Sơn ; Bộ Công An vs Quang Trung 1 ; Kỳ Hữu 2 vs Anh Em 2 ; Hà Tây 1 vs Hà Đông

trung_cadan
17-11-2012, 10:37 AM
Kết quả xếp cặp vòng 13, bảng A:

Sóc Sơn - Anh Em 1:

- Phạm Quốc Hương - Nguyễn Ngọc Tùng

- Ngô Trọng Linh - Lê Quang Bình

- Đào Duy Sỹ - Đại Ngọc Lâm

- Trần Công - Lê Sơn.

http://ns7.upanh.com/b3.s35.d3/315100765e42d13879bf3b7e1dbb7ed9_50936777.dsc03226.jpg (http://www.upanh.com/dsc03226_upanh/v/4vg02v7y8sp.htm)

Hà Tây 2 - Kỳ Siêu

- Hoàng Văn Tài - Nguyễn Tiến Cường

- Đỗ Sỹ Đăng - Tạ Thanh Giang

- Nguyễn Công Cừ - Nguyễn Văn Quảng

- Lại Thành Trung - Nguyễn Hữu Nghị

http://ns6.upanh.com/b6.s35.d3/60f8fb7c45fc68b851e669f7c613b4cd_50936816.dsc03229.jpg (http://www.upanh.com/dsc03229_upanh/v/0vgb3v4y7mz.htm)

Khương Thượng - Quang Trung 2

- Vũ Quốc Hùng - Hoàng Thái Sơn

- Vũ Văn Hiệp - Phạm Minh Hiếu

- Nguyễn Anh Đức - Tôn Thất Hưng

- Lê Đình Thắng - Nguyễn Huy Tùng.

http://ns9.upanh.com/b4.s33.d4/be18516b4116dc298daab34d8396d886_50936799.dsc03227.jpg (http://www.upanh.com/dsc03227_upanh/v/cvg44v4yblh.htm)

Đống Đa - Kỳ Hữu 1:

- Lại Việt Trường - Trần Quyết Thắng

- Quản Thanh Tùng - Võ Văn Hùng

- Lưu Mạnh Hà - Lê Linh Ngọc

- Đặng Tiến Đạt - Nguyễn Hoàng Chiến.

http://ns4.upanh.com/b6.s34.d1/c04a55a3ec311e658d28b1e3b78b72ae_50936804.dsc03228.jpg (http://www.upanh.com/dsc03228_upanh/v/bvg22v3y1ll.htm)

trung_cadan
17-11-2012, 10:37 AM
TTTT Sóc Sơn - Anh Em 1:

- Phạm Quốc Hương 0-2 Nguyễn Ngọc Tùng

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.6 R9+1 2. H2+3 R9.4 3. A4+5 H2+3 4. H8+9 C8.5 5. R1.2 H8+7 6. R2+6 P7+1 7. R2.3 C5-1 8. C8.7 R1.2 9. R9.8 C5.7 10. R3.4 E7+5 11. R8+4 C2.1 12. R8.2 P1+1 13. R4+1 H3-5 14. R4+1 C7-1 15. R2.4 R4+3 16. E3+5 H5+3 17. R+.3 H7+6 18. C7+4 P9+1 19. R3.4 R2+4 20. P3+1 P7+1 21. R-.3 A4+5 22. C7+3 C7+7 23. C6.3 H6+5 24. R4-5 C1+4 25. C3-2 R4.6 26. R3-1 E5-3 27. R4+2 H5-6 28. R3+1 E3+5 29. C3.2 H6-8 30. R3+2 H8-9 31. P1+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="61">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 31: 4ka3/4a3h/2h1e4/4p1R2/pr6p/8P/c1P6/H3E4/4A4/2EAK2C1 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>
- Nguyễn Trọng Linh 2 - 0 Lê Quang Bình

VALUE="1. C2.5 H2+3 2. H2+3 R1+1 3. R1.2 R9+2 4. C8.7 C2-1 5. R2+4 C2.7 6. R9+1 E7+5 7. E3+1 R1.6 8. P7+1 P7+1 9. R9.8 H8+7 10. R2+2 H7+8 11. R2-1 C7.8 12. R2+2 R9.8 13. R8+6 R8+6 14. R8.7 R8.7 15. A6+5 C8+8 16. E1-3 A6+5 17. C5.4 C8.9 18. E7+5 R7-1 19. R7-1 R6.8 20. R7.5 R8+8 21. K5.6 R8-1 22. C4+2 R7-1 23. C4.5 E3+1 24. C5+3 K5.6 25. C7+1 R7+1 26. R5.4 A5+6 27. R4+1 K6.5 28. C7.6 R8-5 29. C5-2 R8.4 30. C6-2 R7-1 31. H8+7 R4+3 32. R4.9 C9-1 33. R9.5 K5.6 34. R5.4 K6.5 35. R4-6 C9.7 36. C5+1 R4-3 37. C5+1 C7-1 38. C5.3 R7.9 39. C3-5 R4+3 40. R4+4 R9.7 41. C3.4 A4+5 42. P7+1 P9+1 43. R4.6 R4-2 44. P7.6 R7.6 45. K6.5 P9+1 46. C6.8 P9.8 47. C8+3 R6-1 48. C8.5 K5.4 49. E5-7 R6-3 50. P6+1 A5+4 51. C4.6 K4.5 52. P6.5 K5.6 53. C6.4 R6.9 54. P+.4 K6.5 55. H7+6 P7+1 56. H6+5 A4-5 57. P4+1 R9.6 58. H5-3 R6.5 59. K5.6 P7.6 60. C5+2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="119">

- Đào Duy Sỹ - Đại Ngọc Lâm

j

- Trần Công - Lê Sơn.

j

Bấm f5 để cập nhật !!!

trung_cadan
17-11-2012, 11:53 AM
Nhiều khả năng Phạm Quốc Hương sẽ thua Nguyễn Ngọc Tùng do kém cây ...

trung_cadan
17-11-2012, 11:53 AM
Khương Thượng 0-3 Quang Trung 2 ( HSP 2-6 )

- Vũ Quốc Hùng 0-2 Hoàng Thái Sơn

- Vũ Văn Hiệp 2-0 Phạm Minh Hiếu

- Nguyễn Anh Đức 0-2 Tôn Thất Hưng

- Lê Đình Thắng 0-2 Nguyễn Huy Tùng.

Đống Đa 0-3 Kỳ Hữu 1: ( HSP 2-6 )

- Lại Việt Trường 1-1 Trần Quyết Thắng

- Quản Thanh Tùng 1-1 Võ Văn Hùng

- Lưu Mạnh Hà 0-2 Lê Linh Ngọc

- Đặng Tiến Đạt 0-2 Nguyễn Hoàng Chiến.

Hà Tây 2 3-0 Kỳ Siêu : ( HSP 5-3 )

- Hoàng Văn Tài 2-0 Nguyễn Tiến Cường ( Bỏ cuộc )

- Đỗ Sỹ Đăng 2-0 Tạ Thanh Giang ( Bỏ cuộc )

- Nguyễn Công Cừ 0-2 Nguyễn Văn Quảng

- Lại Thành Trung 1-1 Nguyễn Hữu Nghị

Sóc Sơn 1-2 Anh Em 1: ( HSP 4-4 )

- Phạm Quốc Hương 0-2 Nguyễn Ngọc Tùng

- Ngô Trọng Linh 2-0 Lê Quang Bình

- Đào Duy Sỹ 2-0 Đại Ngọc Lâm

- Trần Công 0-2 Lê Sơn.

trung_cadan
17-11-2012, 12:59 PM
Đào Duy Sĩ đã vượt qua Đại Ngọc Lâm , hiện AEM 1 trông chờ vào ván đấu giữa Lê Quang Bình và Nguyễn Trọng Linh tuy nhiên Trọng Linh đang chiếm chút ưu thế !!!

trung_cadan
17-11-2012, 01:51 PM
Xếp hạng bảng A sau ván 13 :

1- Kỳ Hữu 1 : 33 ( 68-36)
2- Sóc Sơn : 27 ( 69-35 )
3- Anh Em 1 : 23 ( 60-44 )
4- Quang Trung 2 : 22 ( 58-46 )
5- Đống Đa 1 : 22 ( 55-49 )
6- Hà Tây 2 : 15 ( 40-65)
7- Kỳ Siêu : 14 ( 45-59 )
8- Khương Thượng : 1 ( 21-73 )

themgaidep
17-11-2012, 01:55 PM
AE1 hòa ván này coi như tạm ổn, còn QT2 dù thắng áp đảo (3-1) nhưng cổ động viên đau tim quá.

trung_cadan
17-11-2012, 01:58 PM
Cuộc đua ở bảng A vẫn căng thẳng đến phút chót , ngày mai lịch mấy trận quan trọng sẽ là :

Anh Em 1 : 23 ( 60-44 ) vs Đống Đa 1 : 22 ( 55-49 )

Quang Trung 2 : 22 ( 58-46 ) vs Sóc Sơn : 27 ( 69-35 )

trung_cadan
17-11-2012, 02:50 PM
Kết quả xếp cặp bảng B :


Việt Sơn vs Tây Sơn :

- Phùng Quang Điệp vs Nguyễn Khánh Ngọc
- Nguyễn Thế Trí vs Nguyễn Trường Sơn
- Bùi Xuân Trọng vs Nguyễn Anh Tú
- Nguyễn Thế Tuấn vs Dương Văn Long

Bộ Công An vs Quang Trung 1 :

- Nguyễn Anh Quân vs Vũ Hữu Cường
- Đinh Quỳnh Anh vs Lê Mạnh Hiệp
- Hà Văn Tiến vs Lưu Khánh Thịnh
- Lưu Quang Tuyên vs Đặng Hữu Trang

Kỳ Hữu 2 vs Anh Em 2 :

- Đinh Quang Vinh vs Bùi Mạnh Hảo
- Thịnh Văn Trung vs Phạm Quang Minh
- Tô Xuân Thiết vs Triệu Thanh Tuấn
- Đoàn Duy Bình vs Phạm Cao Nghiên

Hà Tây 1 vs Hà Đông :

- Nguyễn Văn Tuấn vs Chu Thu Trang
- Phạm Tuấn Linh vs Lê Thị Kim Loan
- Trần Nguyên Thắng vs Nguyễn Thị Bình
- Nguyễn Quốc Sơn vs Trần Thị Hạnh

trung_cadan
17-11-2012, 03:11 PM
TTTT : Việt Sơn 0-3 Tây Sơn : ( HSP 3-5 )

- Phùng Quang Điệp 1-1 Nguyễn Khánh Ngọc

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. E3+5 C8.4 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. P3+1 R8+4 5. C2.1 R8.4 6. H8+7 H2+3 7. C8.9 R1.2 8. R9.8 C2+4 9. P7+1 E3+5 10. R2+1 A4+5 11. H3+4 R4.6 12. R2.4 C2.3 13. R8+9 H3-2 14. R4.8 H2+3 15. H4-3 P3+1 16. R8+3 P7+1 17. P3+1 R6.7 18. H3+4 C3.9 19. P7+1 R7.3 20. C9-1 R3.6 21. R8.7 H3+2 22. C9+5 H2+1 23. H7+9 C9.1 24. C1.3 H7+8 25. H4+2 R6.8 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="50">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 25: 4kae2/4a4/3ce4/C3p3p/7r1/2R6/c3P4/4E1C2/9/2EAKA3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>- Nguyễn Thế Trí 1-1 Nguyễn Trường Sơn

1. C2.6 C8.7 2. H2+3 C7+4 3. P7+1 H8+7 4. H8+7 R9.8 5. E3+5 H2+1 6. A4+5 P3+1 7. P7+1 R8+4 8. P7+1 R8.2 9. C8+5 R2-2 10. R1.4 P7+1 11. P7.6 R1.2 12. H7+6 R++3 13. H6+4 H7+6 14. R4+5 R-+4 15. R4+1 P7+1 16. R9+2 A4+5 17. R9.7 E3+5 18. R4.5 C7.1 19. P6+1 R--1 20. P6+1 A5-4 21. R7+7 C1.4 22. R5.6 C4-5 23. R6+2 A6+5 24. E5+3 H1+3 25. R7-2 R+.7 26. E7+5 R7.2 27. R6-2 H3+4 28. R6.8 R2-2 29. C6+1 R2+3 30. C6-1 H4+5 31. R7-1 R2-2 32. A5+4 R2+3 33. R7.6 R2-1 34. K5+1 R2.5 35. H3-4 E5-3 36. H4+5 A5+6 37. C6+7 R5+1 38. K5.4 E3+5 39. C6.9 P1+1 40. R6.1 P1+1 41. A6+5 P1+1 42. R1.4 R5-1 43. P1+1 R5.9 44. R4-2 A6-5 45. C9-3 P1.2 46. C9.1 R9.8 47. P1+1 R8-3 48. R4-1 P2+1 49. R4.8 P2.3 50. R8+6 A5-4 51. R8-4 E7+9 52. R8.5 K5+1 53. R5.2 R8.7 54. C1.2 P3+1 55. R2-2 P3.4 56. P1.2 R7.5 57. C2+3 E5+3 58. R2.4 P4.5 59. A4-5 R5+5 60. K4-1 K5.4 61. R4+5 A4+5 62. C2.5 R5.4 63. K4.5 E3-5 64. P2+1 E9-7 65. P2+1 R4.2 66. C5.9 R2+1 67. K5+1 R2-1 68. K5-1 R2.1 69. C9.5 R1-8 70. R4-2 R1+9 71. K5+1 R1-1 72. K5-1 K4-1 73. C5.4 R1.8

- Bùi Xuân Trọng 0-2 Nguyễn Anh Tú

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 P7+1 4. C8.6 H2+3 5. H8+7 R1.2 6. R9.8 R9+1 7. R8+6 R9.4 8. A4+5 C2.1 9. R8.7 R2+2 10. P7+1 C1-1 11. E7+9 C1.3 12. R7.9 R2+6 13. R9-1 H3+2 14. P7+1 H2+3 15. P7.6 C5.4 16. E9+7 C4+5 17. A5+6 R2.3 18. R2+7 R4.7 19. H3-5 C3+1 20. R2-3 R7.6 21. R9.7 C3.5 22. P6.5 R6+7 23. P++1 H3+5 24. E7-5 H7+5 25. R7.8 H5+6 26. H7+6 C5+5 27. H6-5 H6+5 28. R8.4 R6-4 29. E3+5 R6+3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="58">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 29: 2eakae2/9/9/8p/6p2/7R1/P3P1P1P/3AEr3/2r1H4/3AK4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>
- Nguyễn Thế Tuấn 1-1 Dương Văn Long

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.6 R9+1 2. H2+3 R9.4 3. A6+5 H2+3 4. R1.2 H8+9 5. H8+9 P9+1 6. P3+1 R4+3 7. R2+3 P1+1 8. C8+2 H9+8 9. R2.4 P3+1 10. E3+5 A4+5 11. P1+1 P9+1 12. C8.1 C2.1 13. R9.8 R1.2 14. R8+9 H3-2 15. P9+1 C1+3 16. H9+8 P3+1 17. P7+1 C8.4 18. C6.9 H2+1 19. C1+1 H8-7 20. C1-1 R4.2 21. P7+1 R2.3 22. P5+1 R3.2 23. H8-7 R2.9 24. C1.2 R9.3 25. H7+6 P7+1 26. H6-8 R3.2 27. P3+1 R2.7 28. C2-3 E7+5 29. C2.3 R7.2 30. H8-6 C1.2 31. C9.8 R2.4 32. C3+6 C4.7 33. R4.7 P1+1 34. H3+5 R4+1 35. H5+7 C7+5 36. R7.5 H1+3 37. C8-1 C7.4 38. H7-6 C2-1 39. R5.7 H3-1 40. C8.6 C2+5 41. C6-1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="81">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 41: 2e1ka3/4a4/h3e4/4p4/9/p2rP4/2R6/3HE4/4A4/1cECKA3 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>


Bấm F5 để cập nhật !!!

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/17/14/12/1353136371689213_574_574.jpg

trung_cadan
17-11-2012, 04:20 PM
Phùng Quang Điệp đã hòa với Nguyễn Khánh Ngọc , bàn 3 Bùi Xuân Trọng đang găp nguy trước phong độ cao của Nguyễn Anh Tú !!!

trung_cadan
17-11-2012, 04:29 PM
Cập nhật kết quả bảng B :

Việt Sơn 0-3 Tây Sơn : ( HSP 3-5 )

- Phùng Quang Điệp 1-1 Nguyễn Khánh Ngọc
- Nguyễn Thế Trí 1-1 Nguyễn Trường Sơn
- Bùi Xuân Trọng 0-2 Nguyễn Anh Tú
- Nguyễn Thế Tuấn 1-1 Dương Văn Long

Bộ Công An 1-2 Quang Trung 1 : ( HSP 4-4 )

- Nguyễn Anh Quân 2-0 Vũ Hữu Cường
- Đinh Quỳnh Anh 0-2 Lê Mạnh Hiệp
- Hà Văn Tiến 2-0 Lưu Khánh Thịnh
- Lưu Quang Tuyên 0-2 Đặng Hữu Trang

Kỳ Hữu 2 0-3 Anh Em 2 : ( HSP 1-7 )

- Đinh Quang Vinh 0-2 Bùi Mạnh Hảo
- Thịnh Văn Trung 0-2 Phạm Quang Minh
- Tô Xuân Thiết 1-1 Triệu Thanh Tuấn
- Đoàn Duy Bình 0-2 Phạm Cao Nghiên

Hà Tây 1 3-0 Hà Đông : ( HSP 7-1 )

- Nguyễn Văn Tuấn 2-0 Chu Thu Trang
- Phạm Tuấn Linh 2-0 Lê Thị Kim Loan
- Trần Nguyên Thắng 1-1 Nguyễn Thị Bình
- Nguyễn Quốc Sơn 2-0 Trần Thị Hạnh

trung_cadan
17-11-2012, 04:31 PM
Bùi Xuân Trọng 0-2 Nguyễn Anh Tú ( 1 kết quả làm Việt Sơn thêm lo lắng và Hà Tây 1 thở phào ) !!!

kynhan
17-11-2012, 04:40 PM
Nhiều khả năng Hà Tây 1 sẽ có vé ngay sau lượt đấu này.
AE1 - Đống Đa ngày mai sinh tử quá. Trận thua trước Hà Tây 2 từ vòng đấu trước có thể khiến Đống Đa ôm hận tại mùa giải năm nay.

trung_cadan
17-11-2012, 05:11 PM
Quang Trung nguy hiểm chập chùng , không rõ là 3 chiến tá còn lại có thể làm gì nên chuyện không nhưng anh Hiệp chúm chím kém thế so với Đinh Quỳnh Anh của Bộ Công An !!!

trung_cadan
17-11-2012, 05:33 PM
Sơn Hàng Mành còn xe + 1 sĩ + 2 tượng đang đỡ hòa trước Hoa đà Nguyễn Thế Trí với Xe + Chốt + Pháo :

Anh Tuyên bố : Dính phi đao nhưng tàn tôi cao nên thoát chết :cuoihihi !!!

trung_cadan
17-11-2012, 05:41 PM
Hình cờ đó đây :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/17/16/39/1353145140271921_574_574.jpg

Vẻ mặt của nhưng kỳ thủ Việt Sơn khi chiến thắng vượt qua tầm tay :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/17/16/39/135314515260730_574_574.jpg

Hình cờ hòa của Nguyễn Thế Tuấn và Dương Văn Long :

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/17/16/39/1353145166642477_574_574.jpg

Và Việt Sơn chính thức chia tay vòng tứ kết !!!

abuu161
17-11-2012, 06:27 PM
Ván của Lưu Quang Tuyên vs Đặng Hữu Trang kết quả như thế nào rồi a Trung ơi ?

trung_cadan
17-11-2012, 06:37 PM
Xếp hạng bảng B sau ván 13 :

1- Tây Sơn : 34 đ ( 73-31 )
2- Bộ Công An : 30 đ ( 67-37 )
3- Quang Trung 1 : 29 đ ( 69-35 )
4- Hà Tây 1 : 25 đ ( 62-42)
5- Việt Sơn : 19 đ ( 60-44 )
6- Anh Em 2 : 16 đ ( 47 - 57 )
7- Hà Đông : 3 đ ( 24 - 80 )
8- Kỳ Hữu 2 : 0đ ( 12-84 )

trung_cadan
17-11-2012, 06:39 PM
Ván của Lưu Quang Tuyên vs Đặng Hữu Trang kết quả như thế nào rồi a Trung ơi ?

Trang thắng em nhé , vừa thắng tàn xong !!!

redtn2002
17-11-2012, 06:47 PM
Vũ Quốc Hùng - Hoàng Thái Sơn

"1. E3+5 P7+1 2. P7+1 H8+7 3. H8+7 H7+6 4. R9+1 C2.6 5. H2+4 H2+3 6. H7+8 E7+5 7. R9.6 C8+4 8. C2.1 R9.8 9. C1+4 C6+6 10. R6.4 H6+7 11. R4+5 C8.5 12. A4+5 C5-1 13. H8+7 R1.2 14. C8.7 R2+6 15. C1.3 P7+1 16. C3-3 P7+1 17. R4-2 C5+1 18. P9+1 R2.3 19. H7-6 P5+1 20. K5.4 C5.4 21. C7.9 R3-1 22. R1.3 R8.7 23. C9.6 R3.1 24. E5+3 C4.9 25. H6-5 R1.6 26. H5+4 R7+5 27. H4-5 P7+1 28. R3+2 R7+2 29. C6.3 P5+1 30. H5+3 P5+1 31. H3+5 C9-5 32. C3.7 H3+4 33. C7+4 H4+6 34. A5+4 C9.6 35. A6+5 A6+5 36. C7-2 H6+8 37. K4.5 P1+1 38. C7-3 P1+1 39. H5-7 P1+1 40. H7+5 P1.2 41. C7+5 P5.4 42. C7.3 H8+7 43. K5.6 C6+3 44. H5+4 C6.3 45. H4-6 P2.3 46. E7+9 H7-5 47. C3-4 H5+3 48. E9+7 H3-2 49. C3+1 C3-1 50. K6.5 H2-3 51. E7-9 P3+1 52. C3-1 P3+1 53. C3-1 H3+2 54. K5.4 C3.9 55. C3.1 C9+4 56. H6+8 C9.1 57. H8-7 P4.3 58. C1.2 C1+2 59. C2+5 H2-3 60. C2-4 H3+5 61. C2.3 H5+7 62. H7-5 P-.4 63. H5+6 P3.4 64. K4.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="127">

reporter
17-11-2012, 06:51 PM
Như vậy bảng B về cơ bản đã xong, xác định được cả 4 đội vào tứ kết, chỉ còn cuộc tranh đua vị trí Nhì bảng giữa Bộ Công an và Quang Trung 1 mà thôi... Bảng A gay cấn đến phút chót!

reporter
17-11-2012, 07:00 PM
Bổ sung biên bản:

Đào Duy Sỹ (Sóc Sơn) - Đại Ngọc Lâm (AE1): 2-0

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 E3+5 6. H8+7 C2+1 7. R9+1 P3+1 8. R2-2 C8+2 9. R9.6 A4+5 10. R6+7 R1.3 11. P3+1 C2+1 12. C8-1 C8-3 13. R6-5 P3+1 14. P3+1 C2.3 15. P3+1 C3+3 16. R6-1 C3.5 17. P3+1 C5+1 18. A4+5 C8+3 19. C8.7 P3+1 20. H3+4 C8-1 21. H4+6 P3.4 22. H6+4 A5+6 23. R6.7 P4.3 24. R7.6 A6+5 25. P3+1 K5.6 26. R6.3 P9+1 27. A5-4 P1+1 28. P5+1 A5+4 29. R3+5 K6.5 30. P3.4 K5.4 31. R3.4 R3+1 32. H4+2 C8.9 33. R4.5 C9-1 34. R5-1 P3+1 35. C7.3 A4-5 36. R5.6 K4.5 37. P5+1 R3.2 38. C3.5 C9+4 39. R6.7 C9.5 40. E3+5

Nguyễn Huy Tùng
17-11-2012, 07:55 PM
Lê Đình Thắng 0 - 2 Nguyễn Huy Tùng

VALUE="1. H8+7 P3+1 2. C2.4 H2+3 3. H2+3 H8+9 4. R1.2 R9.8 5. E7+5 P7+1 6. C8.9 R1.2 7. R2+4 C8.7 8. R2.6 R8+6 9. P7+1 R8.7 10. H3-2 R7.6 11. A6+5 R6-2 12. P7+1 R6.3 13. H7+8 H3+2 14. R9.6 E3+5 15. C9.8 A4+5 16. C8+3 C2+3 17. R+.8 R2+4 18. R8+1 R3.2 19. C4.3 C7.6 20. R6+4 R2+2 21. R6.5 R2.1 22. R5+2 P9+1 23. C3.1 H9+8 24. C1+3 H8+7 25. R5.4 R1.5 26. H2+1 H7+8 27. P1+1 R5.1 28. R4-5 E5-3 29. C1+1 C6.5 30. C1.5 H8-9 31. R4+4 R1.5 32. C5.1 P7+1 33. C1-3 R5.9 34. R4.7 E3+1 35. R7-1 R9.1 36. R7-4 P1+1 37. P1+1 P1+1 38. P1.2 P1.2 39. P2.3 R1-2 40. P3+1 R1-1 41. P3+1 P2+1 42. P3+1 E7+9 43. H1-3 R1+2 44. H3+4 R1.6 45. H4-6 R6+1 46. H6+7 R6.3 47. R7+3 P2.3 48. H7+5 P7+1 49. K5.6 C5.3 50. H5-3 E9+7 51. H3-5 C3-1 52. H5+6 P3.4 53. H6+4 P7+1 54. K6.5 P7+1 55. E3+1 P7.6 56. E5-7 E1+3 57. E7+5 E3-5 58. E5-7 P4.3 59. E7+5 P3+1 60. K5.6 C3.4 61. K6.5 A5+6 62. P3.4 A6+5 63. P4.5 A6-5 64. H4-3 P3+1 65. H3-5 A5+4 66. E5+7 P6.7 67. E7-9 C4.5 68. H5+3 P7.6 69. H3-4 E5+3 70. K5.6 C5.8 71. E1-3 K5.4 72. E9+7 C8+8 73. K6.5 K4.5 74. K5.6 P6.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="148">

themgaidep
17-11-2012, 08:36 PM
Nước thứ 24 anh Trí đi P6.7 thì anh Sơn đỡ thế nào các bác nhỉ?

forevertb
17-11-2012, 08:45 PM
Nước thứ 24 anh Trí đi P6.7 thì anh Sơn đỡ thế nào các bác nhỉ?

Thì tượng 7 tấn 9 bác thèm gái à.

themgaidep
17-11-2012, 08:53 PM
Thì tượng 7 tấn 9 bác thèm gái à.

Ah phải rồi, nhưng sau đó anh Trí đi X7-9 dọa bắt mã rồi mở đường kéo pháo ra :loaloa1 rồi đánh nhau tiếp khi anh sơn gẫy sỹ thì chắc cũng ưu hơn nhỉ (dù mã ở nhà bị tốt phong tỏa):tlmn

lycuty
17-11-2012, 08:55 PM
Ah phải rồi, nhưng sau đó anh Trí đi X6-9 dọa bắt mã rồi mở đường kéo pháo ra :loaloa1 rồi đánh nhau tiếp khi anh sơn gẫy sỹ thì chắc cũng ưu hơn nhỉ (dù mã ở nhà bị tốt phong tỏa):tlmn

Cởi xe 6 ra thì tượng chém mất xe 7 rồi, ko biết đúng ko ?? Mà ăn về giữ luôn mã í chứ

themgaidep
17-11-2012, 09:04 PM
Cởi xe 6 ra thì tượng chém mất xe 7 rồi, ko biết đúng ko ?? Mà ăn về giữ luôn mã í chứ

Em nhầm, X7-9 ý, ah em cờ thấp nhưng tham gia tí cho vui thôi, nói chung phải mình thì sẽ đánh thế, chứ đâu dám so sánh với hai anh Sơn, anh Trí đâu. :chaochao:chaochao

forevertb
17-11-2012, 09:08 PM
X7-9 thì anh Sơn đi M9/8 đuổi xe 6. khi đó anh Trí sẽ đi P6-7, Hậu xe 2 thoái 2 đấu xe thì tiên cũng k hay lắm

lycuty
17-11-2012, 09:19 PM
Em nhầm, X7-9 ý, ah em cờ thấp nhưng tham gia tí cho vui thôi, nói chung phải mình thì sẽ đánh thế, chứ đâu dám so sánh với hai anh Sơn, anh Trí đâu. :chaochao:chaochao

@@ em cờ còn gà hơn bác, chỉ là comment thế thôi, với lại em ít tuổi lắm, bác đừng xưng thế em ngại :(

tu_ma_vo_tinh
17-11-2012, 09:45 PM
Đống Đa - Kỳ Hữu 1

Lại Việt Trường 1-1 Trần Quyết Thắng

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. P7+1 C2.3 2. H2+3 P3+1 3. H8+9 P3+1 4. C2.1 H2+1 5. R1.2 E7+5 6. R2+4 R1.2 7. R2.7 H8+6 8. P9+1 R2+6 9. C8.7 C3+5 10. C1.7 H6+4 11. H9+8 A6+5 12. E7+5 R9.6 13. R9+1 C8.7 14. P3+1 R6+6 15. R9.2 H4+5 16. R7.6 H1+3 17. H8+7 H5-3 18. R6.7 H3+5 19. R7.5 R6.7 20. A4+5 R2.3 21. C7.6 R3.4 22. R2+8 C7-2 23. R5.4 R7.6 24. R4.8 R6.7 25. R8.4 R7.6 26. R4.8 R6.7 27. E3+1 R4+1 28. A5+6 R7+1 29. E1-3 H5+6 30. A6+5 R7-1 31. R8.4 H6+7 32. R4-3 C7.6 33. P1+1 H7-6 34. E3+1 P7+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="68">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 34: 2eakc1R1/4a4/4e4/p3p3p/6p2/P5P1P/4Phr2/3AE3E/4AR3/4K4 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>
Quản Thanh Tùng 1-1 Võ Văn Hùng

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1+1 H8+7 4. R1.4 R9.8 5. H8+7 A4+5 6. R4+5 P3+1 7. P5+1 C2+1 8. R4-2 R8+6 9. P5+1 C6.5 10. P5.4 R8.7 11. R4-2 C2.3 12. C8-1 R7.3 13. R9+2 R1.2 14. C8.7 R3.4 15. C7+4 H3-1 16. C7-1 C5.3 17. C7+3 H1+3 18. H7-5 R4+2 19. R9.7 C3.2 20. C5+2 E3+5 21. H5+4 H3+2 22. R4.6 R4-1 23. H4-6 P7+1 24. P4.3 E5+7 25. R7+3 H2+1 26. R7.3 R2+2 27. E3+5 R2.4 28. A4+5 C2-2 29. C5.3 H7-9 30. R3+1 C2.4 31. R3.5 C4+6 32. A5+6 P1+1 33. A6+5 H1-2 34. R5.1 E7+9 35. H3+5 H9-7 36. R1.9 H7+6 37. R9+3 A5-4 38. R9-4 H2+3 39. C3.7 H6+7 40. H5+3 H3-5 41. R9.5 A4+5 42. P1+1 R4.8 43. E5-3 R8+7 44. E7+5 H5+3 45. R5-2 H3+1 46. C7-4 R8-7 47. P1+1 R8.2 48. P1.2 H7-6 49. H3+4 E9-7 50. P2.3 R2+4 51. R5.8 H1+3 52. K5.4 H3-2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="104">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 52: 4kae2/4a4/5h3/5H3/6P2/9/1h7/3AE4/4A4/2C2KE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>
Lưu Mạnh Hà 0-2 Lê Linh Ngọc

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. R2+4 R9.4 5. H8+7 H2+3 6. P7+1 P7+1 7. R9+1 R1+1 8. P3+1 R4+3 9. R9.3 R1.6 10. A6+5 P3+1 11. H3-1 R6+4 12. C5.2 P3+1 13. H1+2 R6+1 14. P3+1 P3+1 15. R2.7 P3+1 16. R7-2 H7-5 17. H2-4 C5+4 18. E7+5 R6+1 19. R7+5 H5+3 20. C8.4 R4.2 21. K5.6 R2+5 22. K6+1 H3+4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="44">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 22: 2eakae2/9/1c7/p3p3p/3h2P2/9/P3c3P/4EC1C1/3KA1R2/1r3AE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>
Đặng Tiến Đạt 0-2 Nguyễn Hoàng Chiến

<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. E7+5 C2.6 2. H8+7 H2+3 3. H2+3 R1.2 4. R9.8 P7+1 5. P7+1 H8+7 6. R1+1 R2+4 7. R1.6 E7+5 8. C8.9 R2+5 9. H7-8 H7+6 10. C2+3 H6+7 11. C2+1 R9.7 12. R6.4 A6+5 13. R4+5 P7+1 14. C2.5 H3+5 15. R4.5 C8+6 16. R5.2 C8.6 17. R2.4 C+.8 18. R4-5 C8-7 19. R4+5 C8.6 20. R4.1 P7.6 21. A6+5 P6+1 22. H8+6 H7-6 23. P5+1 P6+1 24. P5+1 H6-7 25. R1.3 P6.7 26. C9.3 C++6 27. H6+5 C+.7 28. C3+5 C7-6 29. R3.7 C7.6 30. R7.9 R7+6 31. H5+4 R7.9 32. R9.2 R9.1 33. R2+3 A5-6 34. R2-2 R1+3 35. A5-6 C++7 36. H4+5 C+.4 37. H5-6 C4-4 38. K5+1 C4.5 39. E5-7 R1.3 40. H6+8 R3-1 41. K5-1 R3+1 42. K5+1 A4+5 43. R2-3 R3-1 44. K5-1 R3+1 45. K5+1 R3-1 46. K5-1 R3.2 47. H8-6 A5+6 48. R2+3 A6+5 49. R2-3 A5-6 50. R2+3 R2-6 51. R2-1 R2+7 52. K5+1 R2-1 53. K5-1 C6.9 54. R2.7 E3+5 55. R7.8 R2.8 56. R8.1 C9.5 57. P5+1 E5-3 58. P5+1 E3+5 59. H6+5 R8.7 60. E3+1 C+.4 61. H5-7 C4.5 62. H7+5 C+.4 63. H5-7 C4.5 64. K5.6 R7-4 65. R1.6 C-.8 66. R6+3 K5+1 67. R6-4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="132">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 66: 3R1a3/4k2c1/5a3/2H6/6r2/2P1c4/9/8E/9/3K5 b - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

trung_cadan
17-11-2012, 10:03 PM
Và vòng 14 vào ngày mai , bảng B đã ngã ngũ với 4 chiếc vé giành cho Tây Sơn - Bộ Công An - Quang Trung 1 - Hà Tây 1 .

Bảng A quá hay với 2 vé giành cho 3 câu lạc bộ : Quang Trung 2 - Đống Đa - Anh Em 1

Vòng thứ 14 ( 9h00 chủ nhật ngày 18/11/2012 tại Thăng Long Kỳ Đạo quán ) :

Bảng B : Anh Em 2 vs Bộ Công An ; Quang Trung 1 vs Việt Sơn ; Tây Sơn vs Hà Tây 1 ; Hà Đông vs Kỳ Hữu 2

Vòng thứ 14 ( 14h00 chủ nhật ngày 18/11/2012 tại Thăng Long Kỳ Đạo quán ) :

Bảng A : Kỳ Siêu vs Khương Thượng ; Quang Trung 2 vs Sóc Sơn ; Anh Em 1 vs Đống Đa ; Kỳ Hữu 1 vs Hà Tây 2

Minh Ngọc
17-11-2012, 11:27 PM
Ah phải rồi, nhưng sau đó anh Trí đi X7-9 dọa bắt mã rồi mở đường kéo pháo ra :loaloa1 rồi đánh nhau tiếp khi anh sơn gẫy sỹ thì chắc cũng ưu hơn nhỉ (dù mã ở nhà bị tốt phong tỏa):tlmn

Đánh như Lâm thì thắng lâu rồi.
Có lẽ hôm nay quá mụ mỵ đoạn cuối trung cuộc mà đi quá nhiều nước kém chính xác dẫn đến 1 ván hòa quá dở.

Minh Ngọc
17-11-2012, 11:30 PM
X7-9 thì anh Sơn đi M9/8 đuổi xe 6. khi đó anh Trí sẽ đi P6-7, Hậu xe 2 thoái 2 đấu xe thì tiên cũng k hay lắm

Bạn themgaidep nói đúng đó.
Do lúc đó mình nghĩ hơn pháo tốt chơi thế nào cũng thắng nên không chơi công gấp mà chọn giải pháp an toàn.
Chứ đúng ra chém sỹ thắng ngay. Diễn biến như sau:
1. C2.6 C8.7 2. H2+3 C7+4 3. P7+1 H8+7 4. H8+7 R9.8 5. E3+5 H2+1 6. A4+5 P3+1 7. P7+1 R8+4 8. P7+1 R8.2 9. C8+5 R2-2 10. R1.4 P7+1 11. P7.6 R1.2 12. H7+6 R++3 13. H6+4 H7+6 14. R4+5 R-+4 15. R4+1 P7+1 16. R9+2 A4+5 17. R9.7 E3+5 18. R4.5 C7.1 19. P6+1 R--1 20. P6+1 A5-4 21. R7+7 C1.4 22. R5.6 C4-5 23. R6+2 A6+5 24. C6+7 E7+9 25. R7.9 H1-2 26. C6.7 R-.3 27. R9-1 A5-6 28. R6.4 E5-3 29. K5.4

Còn đấu xe ra hình này:
1. C2.6 C8.7 2. H2+3 C7+4 3. P7+1 H8+7 4. H8+7 R9.8 5. E3+5 H2+1 6. A4+5 P3+1 7. P7+1 R8+4 8. P7+1 R8.2 9. C8+5 R2-2 10. R1.4 P7+1 11. P7.6 R1.2 12. H7+6 R++3 13. H6+4 H7+6 14. R4+5 R-+4 15. R4+1 P7+1 16. R9+2 A4+5 17. R9.7 E3+5 18. R4.5 C7.1 19. P6+1 R--1 20. P6+1 A5-4 21. R7+7 C1.4 22. R5.6 C4-5 23. R6+2 A6+5 24. C6+7 E7+9 25. R7.9 H1-2 26. C6.7 R--2 27. R6.8 R2-4 28. C7-6 ">
<param NAME="movebegin" VALUE

Minh Ngọc
17-11-2012, 11:51 PM
Nguyễn Thế Trí 1 - 1 Nguyễn Trường Sơn:

1. C2.6 C8.7 2. H2+3 C7+4 3. P7+1 H8+7 4. H8+7 R9.8 5. E3+5 H2+1 6. A4+5 P3+1 7. P7+1 R8+4 8. P7+1 R8.2 9. C8+5 R2-2 10. R1.4 P7+1 11. P7.6 R1.2 12. H7+6 R++3 13. H6+4 H7+6 14. R4+5 R-+4 15. R4+1 P7+1 16. R9+2 A4+5 17. R9.7 E3+5 18. R4.5 C7.1 19. P6+1 R--1 20. P6+1 A5-4 21. R7+7 C1.4 22. R5.6 C4-5 23. R6+2 A6+5 24. E5+3 H1+3 25. R7-2 R+.7 26. E7+5 R7.2 27. R6-2 H3+4 28. R6.8 R2-2 29. C6+1 R2+3 30. C6-1 H4+5 31. R7-1 R2-2 32. A5+4 R2+3 33. R7.6 R2-1 34. K5+1 R2.5 35. H3-4 E5-3 36. H4+5 A5+6 37. C6+7 R5+1 38. K5.4 E3+5 39. C6.9 P1+1 40. R6.1 P1+1 41. A6+5 P1+1 42. R1.4 R5-1 43. P1+1 R5.9 44. R4-2 A6-5 45. C9-3 P1.2 46. C9.1 R9.8 47. P1+1 R8-3 48. R4-1 P2+1 49. R4.8 P2.3 50. R8+6 A5-4 51. R8-4 E7+9 52. R8.5 K5+1 53. R5.2 R8.7 54. C1.2 P3+1 55. R2-2 P3.4 56. P1.2 R7.5 57. C2+3 E5+3 58. R2.4 P4.5 59. A4-5 R5+5 60. K4-1 K5.4 61. R4+5 A4+5 62. C2.5 R5.4 63. K4.5 E3-5 64. P2+1 E9-7 65. P2+1 R4.2 66. C5.9 R2+1 67. K5+1 R2-1 68. K5-1 R2.1 69. C9.5 R1-8 70. R4-2 R1+9 71. K5+1 R1-1 72. K5-1 K4-1 73. C5.4 R1.8

Một ván cờ xử lý tàn cuộc quá dở!!!:nemgach

dangtrang90
18-11-2012, 01:01 AM
Nguyễn Thế Trí 1 - 1 Nguyễn Trường Sơn:

1. C2.6 C8.7 2. H2+3 C7+4 3. P7+1 H8+7 4. H8+7 R9.8 5. E3+5 H2+1 6. A4+5 P3+1 7. P7+1 R8+4 8. P7+1 R8.2 9. C8+5 R2-2 10. R1.4 P7+1 11. P7.6 R1.2 12. H7+6 R++3 13. H6+4 H7+6 14. R4+5 R-+4 15. R4+1 P7+1 16. R9+2 A4+5 17. R9.7 E3+5 18. R4.5 C7.1 19. P6+1 R--1 20. P6+1 A5-4 21. R7+7 C1.4 22. R5.6 C4-5 23. R6+2 A6+5 24. E5+3 H1+3 25. R7-2 R+.7 26. E7+5 R7.2 27. R6-2 H3+4 28. R6.8 R2-2 29. C6+1 R2+3 30. C6-1 H4+5 31. R7-1 R2-2 32. A5+4 R2+3 33. R7.6 R2-1 34. K5+1 R2.5 35. H3-4 E5-3 36. H4+5 A5+6 37. C6+7 R5+1 38. K5.4 E3+5 39. C6.9 P1+1 40. R6.1 P1+1 41. A6+5 P1+1 42. R1.4 R5-1 43. P1+1 R5.9 44. R4-2 A6-5 45. C9-3 P1.2 46. C9.1 R9.8 47. P1+1 R8-3 48. R4-1 P2+1 49. R4.8 P2.3 50. R8+6 A5-4 51. R8-4 E7+9 52. R8.5 K5+1 53. R5.2 R8.7 54. C1.2 P3+1 55. R2-2 P3.4 56. P1.2 R7.5 57. C2+3 E5+3 58. R2.4 P4.5 59. A4-5 R5+5 60. K4-1 K5.4 61. R4+5 A4+5 62. C2.5 R5.4 63. K4.5 E3-5 64. P2+1 E9-7 65. P2+1 R4.2 66. C5.9 R2+1 67. K5+1 R2-1 68. K5-1 R2.1 69. C9.5 R1-8 70. R4-2 R1+9 71. K5+1 R1-1 72. K5-1 K4-1 73. C5.4 R1.8

Một ván cờ xử lý tàn cuộc quá dở!!!:nemgach

Xem anh Trí chơi Xe Pháo Chốt thì có thể kết luận: Xe Pháo Chốt dễ hòa Xe chốt :P...

trung_cadan
18-11-2012, 01:06 AM
Trang làm ván của em đi em !!!

Ba vì hào kiệt
18-11-2012, 07:33 AM
Nguyễn Quốc Sơn(HT1) 2-0 Trần Thị Hạnh(HĐ)

đến nước thứ 36 thì có tiếng " tít! tít!" kèm theo những xúc cảm trái ngược !


1. P3+1 C8.7 2. C8.5 C2.5 3. H8+7 H2+3 4. R9.8 H8+9 5. H2+3 R9.8 6. C2.1 R8+4 7. R8+4 R1.2 8. R8+5 H3-2 9. R1.2 R8.6 10. C5+4 A4+5 11. E3+5 H2+3 12. C5.1 P3+1 13. A4+5 R6+2 14. P1+1 R6.7 15. H3+1 C5+1 16. P1+1 C7.5 17. H1+2 R7.6 18. R2.4 R6+3 19. K5.4 C++1 20. H2+1 E7+9 21. P1.2 A5+6 22. P7+1 P3+1 23. E5+7 H3+4 24. C-.5 C++3 25. E7+5 H4+6 26. C1.9 C5.3 27. C9.7 E3+5 28. P5+1 P7+1 29. H7+5 C3-1 30. C7.8 C3.7 31. K4.5 P7+1 32. H5+3 E9+7 33. H3-4 H6-8 34. P5+1 H8+7 35. P5.6 C7.5 36. C8.2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="71">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 36: 4ka3/4c4/4ea3/7C1/3P2e2/2E6/P5h2/4EH3/4A4/3AK4 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

Ba vì hào kiệt
18-11-2012, 07:59 AM
Nguyễn Thế Trí 1 - 1 Nguyễn Trường Sơn:

1. C2.6 C8.7 2. H2+3 C7+4 3. P7+1 H8+7 4. H8+7 R9.8 5. E3+5 H2+1 6. A4+5 P3+1 7. P7+1 R8+4 8. P7+1 R8.2 9. C8+5 R2-2 10. R1.4 P7+1 11. P7.6 R1.2 12. H7+6 R++3 13. H6+4 H7+6 14. R4+5 R-+4 15. R4+1 P7+1 16. R9+2 A4+5 17. R9.7 E3+5 18. R4.5 C7.1 19. P6+1 R--1 20. P6+1 A5-4 21. R7+7 C1.4 22. R5.6 C4-5 23. R6+2 A6+5 24. E5+3 H1+3 25. R7-2 R+.7 26. E7+5 R7.2 27. R6-2 H3+4 28. R6.8 R2-2 29. C6+1 R2+3 30. C6-1 H4+5 31. R7-1 R2-2 32. A5+4 R2+3 33. R7.6 R2-1 34. K5+1 R2.5 35. H3-4 E5-3 36. H4+5 A5+6 37. C6+7 R5+1 38. K5.4 E3+5 39. C6.9 P1+1 40. R6.1 P1+1 41. A6+5 P1+1 42. R1.4 R5-1 43. P1+1 R5.9 44. R4-2 A6-5 45. C9-3 P1.2 46. C9.1 R9.8 47. P1+1 R8-3 48. R4-1 P2+1 49. R4.8 P2.3 50. R8+6 A5-4 51. R8-4 E7+9 52. R8.5 K5+1 53. R5.2 R8.7 54. C1.2 P3+1 55. R2-2 P3.4 56. P1.2 R7.5 57. C2+3 E5+3 58. R2.4 P4.5 59. A4-5 R5+5 60. K4-1 K5.4 61. R4+5 A4+5 62. C2.5 R5.4 63. K4.5 E3-5 64. P2+1 E9-7 65. P2+1 R4.2 66. C5.9 R2+1 67. K5+1 R2-1 68. K5-1 R2.1 69. C9.5 R1-8 70. R4-2 R1+9 71. K5+1 R1-1 72. K5-1 K4-1 73. C5.4 R1.8

Một ván cờ xử lý tàn cuộc quá dở!!!:nemgach

QUYẾT CỨU ĐỘI NHÀ TRÍ PHÓNG PHI ĐAO
(pháo ...quá cung)

DÍNH PHẢI PHI ĐAO ...TÀN CAO VẪN THOÁT !
(đơn xe khéo hòa xe pháo tốt tướng trần do Sơn HM sáng tạo ra khi đối thủ chơi :"THỦY ĐỂ"!)

kyhiepCXQ
18-11-2012, 01:38 PM
Đống Đa quyết thắng :)

TienGM
18-11-2012, 02:16 PM
Đinh Quỳnh Anh 0-1 Lê Mạnh Hiệp
1. C2.5 H2+3 2. P7+1 P7+1 3. H2+3 E7+5 4. R1.2 R9+2 5. C8.6 H8+7 6. H8+7 H7+6 7. R2+4 H6+7 8. R9.8 R1.2 9. R8+6 C2-1 10. C6+6 C8.7 11. C5.6 R9-1 12. H7+6 C2.1 13. R8.7 R9.6 14. R2+3 R6.7 15. R7.6 R2+6 16. H6+7 H7-6 17. R6-1 R7.6 18. E3+5 P7+1 19. P7+1 P7+1 20. R6.4 R6+3 21. R2.3 A4+5 22. R3-3 E5+3 23. C+-2 P9+1 24. R3-1 R6.4 ">


Hà Văn Tiến 1-0 Lưu Khánh Thịnh
1. C2.5 E3+5 2. H2+3 R9+1 3. C5+4 A4+5 4. E7+5 H8+7 5. C5-2 R9.6 6. R1.2 R6+7 7. A6+5 H7+5 8. H8+9 C8.7 9. R9.6 H2+3 10. P3+1 P1+1 11. P7+1 C2.1 12. R2+5 R1.2 13. R6.8 P7+1 14. P3+1 H5+6 15. R2-3 R2+6 16. C8.6 R2.4 17. R8+5 P3+1 18. R8.7 R4.5 19. C6-1 R5-1 20. R7.9 C7+5 21. H9+7 R5+1 22. C6.4 C1.2 23. H7-6 R5.2 24. R9.5 R2.1 25. R5-1 H3+4 26. P3.4 C7+1 27. H6+8 R1+1 28. E5-7 ">