PDA

View Full Version : cần help về việc k cài đc avatarhotgirlsaithanh7641
30-11-2012, 06:09 PM
mấy a cho e hỏi? sao avatar e cài k đc. e vào thông tin cá nhân thì thấy có avatrar nhưng khi viết bài thì k thấy. chỉ thấy no avt thui. :(( ai biết thì giúp e vs:lose