PDA

View Full Version : TADA-Tổng hợp tài chính năm 2013hieulacda44
30-12-2012, 01:43 AM
TADA-Tài chính quý I năm 2013

(Số tiền đội được phép chi tiêu hiện tại: 060k)

Quỹ đội cần lưu hàng tháng chuẩn bị đóng sân là: 2600k

*Quỹ đội hiện tại còn: 60k
**************************************************
Tổng chi quý I+II: 19.080k

Tổng thu quỹ quý I-2013: 19.050k (quỹ thu 14.850k; thu sân 3.300k; ; tồn quỹ tháng quý IV - 2012: 2.000k )
************************************************** ******************
Chi tiêu trong quý I+II 2013: 20.090

Sân: 650k (sân hoàng cầu tháng 12); 8710k (sân không quân quý I-2013); 7370k (sân không quân quý II-2013); sân Hồng Phát 500k (13-5); sân Men tuyết 250k (19-5)= 17.480k

Nước nôi, trọng tài, bóng, linh tinh: 120k (2-1); 110k (9-1); 350k bóng (9-1); 150k (16-1), 170k (23-1);100k (19-2); 100k (26-2); 130k (6-3); 210k (13-3); 170k (27-3); 60k (7-4); 140k (10-4); 100k (17-4); 130k (21-4); 170k (8-5); 30k (12-5); 220k (15-5); 150k (19-5) = 2.610k

Giải: Đóng tiền giải và thế chân 0k
**************************************************
Danh sách nợ quỹ đội năm 2012
..........................................................................................................
Nợ quỹ nhiều vô khối kể các ông nợ quỹ tự giác nộp cho lãnh đội ngay

**************************************************

01. Phạm Thanh Trung......................: 1500k (T1+T2+T3+T4+T5+T6)

02. Phạm Văn Thành..............................:800k (T4+T5+T6)

03. Nguyễn Minh Đức (new).....................: 200k (T3)

04. Đỗ Đức Hiếu....................................: 1800k (T1+T2+T3+T4+T5+T6)

05. Nguyễn Việt Tuấn............................: 600k (T4+T5)

06. Đặng Hữu Trang..............................: 400k (T12+T1)

07. Nguyễn Văn Chiến...........................: 1200k (T1+T3+T4+T5)

08. Trần Mai Anh..................................: 600k (T1+T3)

09. Nguyễn Quang Trung.......................:800k (T1+T2+T3+T4)

10. Nguyễn Tiến Hùng...........................: 900k (T12+T1+T2+T3+T4+T5)

11. Đinh Hoàng Long.............................:800k (T1+T2+T3+T4)

12. Lê Trung Hiếu................................:900k (T10-T11+T12+T1+T2+T3)

13. Nguyễn Quốc Tú............................:200k (tiền giải cũ)

14. Nguyễn Mạnh Hùng (New).................: 400k (T12+T1)

15. Tạ Trung Việt.................................: 600k (T11+T12+T1)

16. Đinh Quang Trung............................: 1200k (T1+T2+T3+T4)

17. Trần Phúc Nghĩa..............................: 400k (T1+T4) tháng 2,3 nghỉ

18. Nguyễn Kim Cương...........................: 500k (T3+T4)

18. Nguyễn Duy Quang...........................: 400k (T4+T5)

19. Phạm Tuấn Việt...........................: 300k (T5)

20. Thu tiền sân = 450k (16-1); 450k (23-1); 400k (19-2); 200k (26-2); 300k (6-3); 400k (27-3); 200k (3-4); 300k (17-4); 200k (24-4); 400k (8-5) = 3.300k

**************************************************

hieulacda44
21-01-2013, 07:57 PM
Mạng lag thế toàn ra 2 bài lởm thế

hieulacda44
21-01-2013, 07:57 PM
Update tình hình quỹ đội đến ngày 9-1-2013:
Thu quỹ: Chiến quẩy 300k (tháng 1), Hùng new 200k (tháng 12), Việt chân bẩn 200k (tháng 11), Trung gà 200k (tháng 1) = 900k
Chi tiền nước, bóng: 110k nước, 350k bóng

hieulacda44
21-01-2013, 08:02 PM
Update tình hình quỹ đội đến ngày 16-1-2013:
Thu quỹ, sân: Trung gà 100k (tháng 1), Trang tơ 200k (tháng 12), Mai anh 300k (tháng 12); Hùng thờn bơn 150k (tháng 12), thắng tiền sân 450k= 1200k
Chi tiền nước ngày 16-1: 150k

hieulacda44
21-01-2013, 08:02 PM
update tình hình quỹ đội đến ngày 2-1-2013:
Thu quỹ: Hiếu lạc đà 300k
Chi tiền nước: 120k

hieulacda44
21-01-2013, 08:49 PM
update tình hình quỹ đội đến ngày 21-1-2013:
Quỹ đội có 4.470k vẫn chưa đủ đóng tiền sân quý 1 năm 2013
Trong đó đội còn nợ 700k sân hoàng cầu tháng 12
Anh em khẩn trương hoàn thành nợ quỹ và tháng 1 lại sắp sang tháng 2 dồn lại rất khó thu.
Anh Trung nhắc nhở anh em hôm tới đem quỹ đóng hết đến tháng 1 nhé

Chân Bẩn
22-01-2013, 11:38 AM
Vậy là too còn nợ t11 năm 2012 và thang 1 năm 2013 đúng k đông chí Hiếu?

hieulacda44
23-01-2013, 02:57 AM
update tình hình quỹ đội đến ngày 23-1-2013:
Chi tiền sân hoàng cầu tháng 12: 650k (600k sân, 50k nước)

hieulacda44
15-02-2013, 08:11 PM
Update tình hình quỹ đội đến ngày 15-2-2013:
Đóng quỹ: Trung non 200k (T1), Tú con 200k , Hiếu tito 300k (T10,11), Nghĩa ted 200k (T1), Long natri 200k (T1), Việt chân bẩn 400k (T12, T1)=1500k
Thu sân: 450k (vs chim sâu 23-1-2013)
Chi tiêu: 170k nước, 8710k sân không quân quý I

hieulacda44
15-02-2013, 08:28 PM
update tình hình quỹ đội đến ngày 15-2-2013:
Quỹ đội âm -2.590k
Nợ quỹ: Hùng Xoăn 300k (T12); Tú (250k cũ); Hiếu tito 300k (T12,T1), Hùng thờn bơn 150k (T1), Hùng New 200k (T1), Trang tơ 200k (T1)
Anh em hôm tới đóng nốt quỹ tháng 1 và tháng 2 nhé không em hết tiền mua xăng đến sân thu quỹ rồi
Chúc anh em và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và nhất là kiếm được thật nhiều tiền để quỹ đỡ bị âm như năm ngoái :)

Chân Bẩn
16-02-2013, 09:25 PM
T2 nghỉ tết đóng 1 nửa thôi đồng chí thủ quỹ :))

hieulacda44
12-03-2013, 04:01 PM
update tình hình quỹ đội đến ngày 12-3-2013
Thu sân: 300k (6-3); 400k (19-2); 200k (26-2) = 900k
Thu quỹ: Long natri 200k (T3); Hùng new 200k (T1); Đức new 200k (T3); Trung gà 300k (T3); Hiếu lạc đà 600k (T2+T3) =1500k
Chi tiêu: nước nôi 100k (19-2); 100k (26-2); 130k (6-3) = 330k
Quỹ đội âm 740k
--------------------------------------------------------------------------
Tình hình nợ quỹ đội:
Trang tơ 200k (T2); Chiến quẩy 200k (T2); Mai Anh 300k (T2); Hùng thờn bơn 300k (T1+T2); Hiếu Tito 450k (T12+T1+T2); Hùng New 200k (T2); Nghĩa ted 200k (T2)
--------------------------------------------------------------------------
P/S: Anh Trung nhắc anh em đóng quỹ kèm theo lịch thi đấu nhé lại sắp phải đóng tiền sân quý II đến nơi rồi

hieulacda44
20-03-2013, 09:58 AM
update tình hình quỹ đội đến ngày 20-3-2013
Chi tiêu: nước nôi 210k (13-2)
Quỹ đội âm 950k
------------------------------------------------------------
Tình hình nợ quỹ đội:
Trang tơ 200k (T2); Chiến quẩy 200k (T2); Mai Anh 300k (T2); Hùng thờn bơn 300k (T1+T2); Hiếu Tito 450k (T12+T1+T2); Hùng New 200k (T2); Nghĩa ted 200k (T2)
--------------------------------------------------------------------------
Đã đóng tháng 3: Hiếu lạc đà, Thành mập, Tuấn Alex còn lại chưa ai đóng
---------------------------------------------------------------------------------------
P/S: Anh Trung nhắc anh em đóng quỹ kèm theo lịch thi đấu nhé lại sắp phải đóng tiền sân quý II đến nơi rồi

hieulacda44
29-03-2013, 01:05 AM
update tình hình quỹ đội đến ngày 28-3-2013
Bắt đầu tính sang quý II - 2013
Quỹ đội hiện tại âm: -2590k
------------------------------------------------------------------------------
Chi tiêu: nước nôi 170k (27-3)
------------------------------------------------------------------------------
Thu quỹ: Trung cadan 300k (T3), Thành phệ 300k (quý II thiếu 100 nữa là xong), Tuấn Alex 600k (T4+T5), Mai anh 300k (T3), Chiến quẩy 900k (T3+T4+T5), Cương cứng 200k (T3), Trung non 200k (T3), Hùng thờn bơn 300k (T1+T2), Hiếu Tito 300k (T12+T1), Trung gà 600k (T3+T4), Quang 200k (T4), hiếu lạc đà 900k (T4+T5+T6) = 5100k
-------------------------------------------------------------------------------
Thu sân: 400k (27-3)
-------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn anh em đã cố gắng đóng quỹ đúng hạn. Tuy nhiên vẫn còn một số anh em nợ quỹ 1-2 tháng mong các bạn sớm hoàn thành vào ngày 1 đến 15 hàng tháng.

hieulacda44
06-04-2013, 02:18 PM
update tình hình quỹ đội đến ngày 6-4-2013
Thu quỹ: Nghĩa ted 200k (T4)
Thu sân 200k (3-4 vs chăn gối)
Chi 140k nước
Quỹ đội âm: 2230k

KimCuong_Tada10
06-04-2013, 10:46 PM
A ơi tháng 3 e đóng cho a Thành 3lits hôm ở sân không quân rồi đây chứ :(

hieulacda44
24-04-2013, 11:37 AM
update tình hình quỹ đội đến ngày 24-4-2013
Thu quỹ: Trung cadan 400k (T4); Hùng New 200k (T3)
Thu sân 300k (17-4 vs Sơn Tây)
Chi tiêu: 60k (7-4); 140k (10-4); 100k (17-4)
Quỹ đội âm: 1630k
Anh em nhanh chóng hoàn thành quỹ đội tháng 4 và tiền giải tiền nợ tiền sân vẫn còn nợ họ kêu rất nhiều
************************************************************************************
Nợ quỹ T4 : Mai Anh; Hùng New; Hùng thờn bơn; Hiếu TiTo; Quang; Trung Non; Cương; Long Natri

hieulacda44
25-04-2013, 05:41 PM
update tình hình quỹ đội đến ngày 25-4-2013
Thu quỹ: Cương 300k (T4)
Thu sân 200k (21-4 vs ...)
Chi tiêu: 130k (21-4)
Quỹ đội âm: 1360k

hieulacda44
12-05-2013, 03:12 PM
update tình hình quỹ đội đến ngày 12-5-2013
Thu quỹ: Hùng Thờn Bơn 300k (T3+T4); Việt Nhầu 300k (T5); Long Natri 300k (T4); Trung non 200k (T4) = 1100k
Thu sân 2400k (8-5 vs Chăn gối)
Chi tiêu: 170k nước (8-5)
Quỹ đội âm: 30k
*****************************************************************
Nợ quỹ: Mai Anh (2 tháng); Hiếu Tito (3 tháng); Hùng New (2 tháng)
Anh em tiếp tục hoàn thành quỹ đội tháng 5 và hoàn tất nợ các tháng hôm nay đã là 12-5 rồi quỹ không có tiền chi tiêu rất khó khăn chưa kể đội còn nợ tiền giải trước của anh Thành 400k; tiền Quảng Ninh của anh Trung 1000k từ năm ngoái

hieulacda44
14-05-2013, 02:03 PM
update tình hình quỹ đội đến ngày 14-5-2013
Thu quỹ: Hiếu Tito 300k (T2+T3); QUang Neuer 200k (T5)k= 500
Chi tiêu: 30k nước; 500k sân (Vs Bạn Hùng New12-5)
Quỹ đội âm: 60k
************************************************** ***************
Nợ quỹ: Mai Anh (2 tháng); Hiếu Tito (1 tháng); Hùng New (2 tháng)
Anh em tiếp tục hoàn thành quỹ đội tháng 5 và khẩn trương hoàn tất nợ các tháng

hieulacda44
19-05-2013, 01:40 AM
update tình hình quỹ đội đến ngày 19-5-2013
Thu quỹ: Trung cadan 600k (T5+T6)= 600k
Chi tiêu: 220k nước (15-5); 250k sân (Vs Men Tuyết 19-5), 150k nước (19-5)
Quỹ đội còn: 60k
************************************************** ***************
Nợ quỹ: Mai Anh (2 tháng); Hiếu Tito (1 tháng); Hùng New (2 tháng)
Anh em tiếp tục hoàn thành quỹ đội tháng 5 và khẩn trương hoàn tất nợ các tháng

thanh_phe
23-05-2013, 08:51 AM
Do thanglongkydao đang bị lỗi nên anh em sang bên Forumbongda để cập nhật quỹ đội nhé.