PDA

View Full Version : Một chút suy ngẫm!skeleton
08-06-2010, 03:37 PM
Các bạn thử đọc 2 câu chuyện dưới đây xem có đặc điểm gì giống nhau nhé:

Câu chuyện thứ 1: Quyết đấu với tâm không
http://cotuong.blogtiengviet.net/2008/07/11/quyaoit_a_aoyu_var_i_tacm_khaang_3

Câu chuyện thứ 2: Ván cờ ngà voi
Ván cờ ngà voi - Invision Power Board (http://forums.xiangqiclub.com/index.php?showtopic=3118)

vângtôinhàquêđừngcóchê
08-06-2010, 03:41 PM
hảng lởm như nhau