PDA

View Full Version : Cùng chinh phục Movesky Xiangqi Clientlaotam
10-06-2010, 01:24 PM
Các kỳ hữu thân mến ! hãy cùng tôi chinh phục Movesky Xiangqi Client MXQ.Tôi đã viết được chương trình chuyển file text thành file PGN hay CCF.Các bạn hãy cùng tôi copy từng ván trên Movesky Xiangqi Client MXQ lưu vào 1 file text (việc này làm cũng nhanh thôi , mỗi ngày 1 người có thể copy được 1000 ván) rồi tôi sẽ chuyển file text đó thành các file PGN hay CCF cho các bạn.Các bạn có thể gửi file text cho tôi : Xe_Xoac@yahoo.com.vn .

lavong
10-06-2010, 01:29 PM
Nhưng làm sao vào được Movesky xiangqi client MXQ mà chép.Bạn hãy chỉ đi tôi sẵn sàng chép cùng bạn. Thanks!!

lavong
10-06-2010, 04:45 PM
Chơi vì cho địa chỉ ma hả cha nội.

mAimAi
17-06-2010, 08:35 PM
làm gì co' chuyện lấy data trong MXQ băng file text :D

ngochibap
17-06-2010, 08:43 PM
mở ván cờ lên và lưu bằng file MXQ.đó cũng là file text thôi.tôi đổi sang file pgn được.