PDA

View Full Version : Cach download nhung van co tren cac website co tuongphidaotieutu
24-06-2009, 03:58 PM
Xin chao cac pro bro cua Thang Long ky dao
Em moi tap tenh hoc choi co, rat to mo ve cac van co tren tren trang : Xiangqi,Chinese chess, Games database - 01xq.com (http://www.01xq.com) hay trang 中国象棋棋谱仓库 - 东萍象棋网 - 象棋谱大全,学习象棋,增长棋力最好帮手 - 象棋大师对局棋谱库 (http://www.dpxq.com)
Em mun down cac van co tren trang do ve nghien cuu offline nhung dung chuc nang file-save page as ...thi hok dc
Mong cac pro bro bo chut it time chi giao
Em xin cam on rat nhieu

trannhien
24-06-2009, 04:10 PM
Trang 01xq kh么ng cho download v谩n c峄, c貌n c谩c trang b岷眓g ti岷縩g Trung th矛 ch峄媢 (v矛 tui kh么ng bi岷縯 ti岷縩g TQ). Nh瓢ng b岷 c贸 th峄 down nguy锚n c岷 trang web v峄 m谩y m脿 nghi锚n c峄﹗. B岷 ra ti峄噈 b谩n 膽末a ph岷 m峄乵, h峄廼 mua 膽末a c贸 ph岷 m峄乵 h峄 tr峄 download trang web v峄 c脿i 膽岷穞, v脿 s峄 d峄g. Tuy nhi锚n, 膽瓢峄漬g truy峄乶 ph岷 t峄憈 m峄沬 s脿i c谩i n脿y n峄昳.

BoongGoong
26-06-2009, 12:57 AM
Trang 01xq kh么ng cho download v谩n c峄, c貌n c谩c trang b岷眓g ti岷縩g Trung th矛 ch峄媢 (v矛 tui kh么ng bi岷縯 ti岷縩g TQ). Nh瓢ng b岷 c贸 th峄 down nguy锚n c岷 trang web v峄 m谩y m脿 nghi锚n c峄﹗. B岷 ra ti峄噈 b谩n 膽末a ph岷 m峄乵, h峄廼 mua 膽末a c贸 ph岷 m峄乵 h峄 tr峄 download trang web v峄 c脿i 膽岷穞, v脿 s峄 d峄g. Tuy nhi锚n, 膽瓢峄漬g truy峄乶 ph岷 t峄憈 m峄沬 s脿i c谩i n脿y n峄昳.

膼峄 save game xin 膽峄峜 t脿i li峄噓 sau:

4shared.com - document sharing - download HDsave.doc (http://www.4shared.com/file/112354201/2d3e2b95/HDsave.html)

trannhien
26-06-2009, 08:58 AM
Ah... tr峄漣... sao m矛nh qu锚n kh么ng h峄廼 s峄沵 b谩c B么ng g貌n ? C谩m 啤n B谩c nhi峄乽 nh茅.