PDA

View Full Version : the co giang ho moi cac cao thungoctoan123
30-06-2010, 01:21 PM
applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Ke0 Cg4 Pf8 Rd8 ke9 hc2 pe6 pd2 cc6 rd1">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton" value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>

xuan2009
30-06-2010, 02:52 PM
applet code=coffeecc.class height=310 width=370 codebase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" archive="coffeecc.jar">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param name="piece" value="Ke0 Cg4 Pf8 Rd8 ke9 hc2 pe6 pd2 cc6 rd1">
<param name="controlpanel" value="1">
<param name="startbutton" value="0">
<param name="ply" value="9">
</applet>

Đưa ra bàn cờ đi chứ vụ này tôi chịu chết. CHÀO

chim_zunzun
30-06-2010, 06:34 PM
bó tay con cào cào

COtambay
10-07-2010, 12:12 AM
Đúng là mời các cao thủ.Chứ cờ vịt như em thì chịu.Nhìn chữ thành thế cờ.hihiii

Bin_MT
10-07-2010, 05:20 PM
nhức đầu quá