PDA

View Full Version : Giải vô địch CLB Tri Ngộ mở rộng lan 1 mừng xuân TÂN TỴleanhvu_dn
20-01-2013, 09:56 AM
Giai Vo dich Co tướng CLB Tri Ngộ lần 1 năm 2013
161 Âu Cơ

Round 1

Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 1 Ngo Hoang Thien An HOI 0 0 Vu Diep Khanh HOA 19
2 21 Phung Dai Lam DAN 0 0 Nguyen The Anh HOA 2
3 3 Huynh Duc Bai DAI 0 0 Tran Huynh Si La HOA 20
4 22 Nguyen Anh Man HOA 0 0 Nguyen Can DAN 4
5 5 Nguyen Chin TRI 0 0 Nguyen Pho HOI 24
6 25 Nguyen Quang Phuong HOI 0 0 Le Van Cuong TRI 6
7 7 Chau Tran Quang Dat HOA 0 0 Nguyen Ngoc Phap TRI 23
8 26 Nguyen Kim Quy DAN 0 0 Hoang Anh Dung DAI 8
9 9 Trần Minh Dung DAI 0 0 Nguyen Son HOI 27
10 29 Dang Cong Thinh HSO 0 0 Phan Thanh Gian HOI 10
11 11 Tran Van Hiep DAN 0 0 Pham Thanh Tam HOI 28
12 30 Le Thanh Thoi TRI 0 0 Phan Minh Hieu DAN 12
13 13 Lai Phuoc Hoa DAN 0 0 Phan Minh Tung HOI 33
14 31 Cao Minh Tien DAN 0 0 Do Minh Hung HOI 14
15 15 Le Minh Hung DAI 0 0 Dang Tu DAN 32
16 34 Le Anh Vu HOA 0 0 Van Quy Kha DAN 16
17 17 Lê Phước Toàn DAN 0 0 Trinh Ho Quang Vu HOA 35
18 36 Truong Dinh Vu DAN 0 0 Tay Mon Khanh TRI 18

hitokiribq
20-01-2013, 10:47 AM
DANH SÁCH KỲ THỦ THAM GIA GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CLB TRI NGỘ - MỞ RỘNG LẦN 1
Ông : Trần Văn Châu Chủ nhiệm
Ông : Lê Hòe (Lê Hạnh) Phó chủ nhiệm
Ông : Phạm Thanh Thành Phó chủ nhiệm
Ông : Võ Anh Dũng Phó chủ nhiệm

STT TÊN ĐƠN VỊ VT
17 Ngô Hoàng Thiên Ân Hội An-Quảng Nam Ân
7 Nguyễn Thế Anh CLB Hoàng Anh Đà Nẵng Anh
18 Huỳnh Đức Bài Đại Lộc-Quảng Nam Bài
29 Nguyễn Cân Đà Nẵng Cân
24 Nguyễn Chín CLB Tri Ngộ - Đà Nẵng Chín
26 Lê Văn Cường CLB Tri Ngộ - Đà Nẵng Cường
1 Châu Trần Quang Đạt CLB Hoàng Anh Đà Nẵng Đạt
21 Hoàng Anh Dũng Đại Lộc-Quảng Nam Dũng
20 Lê Văn Dũng Đại Lộc-Quảng Nam Dũng
14 Phan Thanh Giản Hội An-Quảng Nam Giản
16 Trần Văn Hiệp Đà Nẵng Hiệp
28 Phan Minh Hiếu Đà Nẵng Hiếu
32 Lại Phước Hòa Đà Nẵng Hòa
12 Đỗ Minh Hùng Hội An-Quảng Nam Hùng
19 Lê Minh Hùng Đại Lộc-Quảng Nam Hùng
33 Văn Quý Khá Đà Nẵng Khá
31 Lê Phước Toàn Đà Nẵng Toàn
23 Tây Môn Khánh CLB Tri Ngộ - Đà Nẵng Khánh
6 Vũ Diệp Khánh CLB Hoàng Anh Đà Nẵng Khánh
3 Trần Huỳnh Si La CLB Hoàng Anh Đà Nẵng La
35 Phùng Đại Lâm Đà Nẵng Lâm
2 Nguyễn Anh Mẫn CLB Hoàng Anh Đà Nẵng Mẫn
22 Nguyễn Ngọc Pháp CLB Tri Ngộ - Đà Nẵng Pháp
10 Nguyễn Phố Hội An-Quảng Nam Phố
13 Nguyễn Quang Phương Hội An-Quảng Nam Phương
8 Nguyễn Kim Quý Đà Nẵng Quý
11 Nguyễn Sơn Hội An-Quảng Nam Sơn
9 Phạm Thành Tâm Hội An-Quảng Nam Tâm
30 Đặng Công Thịnh Hòa Sơn-Đà Nẵng Thịnh
25 Lê Thanh Thôi CLB Tri Ngộ - Đà Nẵng Thôi
36 Cao Minh Tiến Đà Nẵng Tiến
34 Đặng Tự Đà Nẵng Tự
15 Phan Minh Tùng Hội An-Quảng Nam Tùng
4 Lê Anh Vũ CLB Hoàng Anh Đà Nẵng Vũ
5 Trịnh Hồ Quang Vũ CLB Hoàng Anh Đà Nẵng Vũ
27 Trương Đình Vũ Đà Nẵng Vũ

hitokiribq
20-01-2013, 10:49 AM
http://nu9.upanh.com/b1.s34.d4/64413d99df5ff975edf9109935b56620_52717339.img0054.jpg

hitokiribq
20-01-2013, 10:54 AM
http://nu1.upanh.com/b6.s32.d2/ae184f1f7c2eb698f96b877a1dca92a1_52717811.img0061.jpg

hitokiribq
20-01-2013, 10:58 AM
http://nu5.upanh.com/b5.s34.d2/0aa283eb3e9e862c3308103fc12710c4_52717915.img0059.jpg

hitokiribq
20-01-2013, 11:01 AM
http://nu2.upanh.com/b6.s32.d1/62f558541ec46b9617c7fc0b8d4b4b2b_52717982.img0055.jpg

hitokiribq
20-01-2013, 11:12 AM
Giai Vo dich Co tướng CLB Tri Ngộ lần 1 năm 2013
161 Âu Cơ

Round 2

Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 2 Nguyen The Anh HOA 1 1 Dang Cong Thinh HSO 29
2 24 Nguyen Pho HOI 1 1 Chau Tran Quang Dat HOA 7
3 8 Hoang Anh Dung DAI 1 1 Le Thanh Thoi TRI 30
4 27 Nguyen Son HOI 1 1 Lai Phuoc Hoa DAN 13
5 20 Tran Huynh Si La HOA 1 1 Le Anh Vu HOA 34
6 35 Trinh Ho Quang Vu HOA 1 1 Nguyen Anh Man HOA 22
7 6 Le Van Cuong TRI ½ 1 Truong Dinh Vu DAN 36
8 28 Pham Thanh Tam HOI ½ ½ Ngo Hoang Thien An HOI 1
9 32 Dang Tu DAN ½ ½ Tran Van Hiep DAN 11
10 14 Do Minh Hung HOI ½ ½ Nguyen Quang Phuong HOI 25
11 19 Vu Diep Khanh HOA ½ ½ Le Minh Hung DAI 15
12 4 Nguyen Can DAN 0 ½ Cao Minh Tien DAN 31
13 18 Tay Mon Khanh TRI 0 0 Huynh Duc Bai DAI 3
14 23 Ngo Ngoc Phap TRI 0 0 Nguyen Chin TRI 5
15 33 Phan Minh Tung HOI 0 0 Le Van Dung DAI 9
16 10 Phan Thanh Gian HOI 0 0 Lê Phước Toàn DAN 17
17 12 Phan Minh Hieu DAN 0 0 Phung Dai Lam DAN 21
18 16 Van Quy Kha DAN 0 0 Nguyen Kim Quy DAN 26

hitokiribq
20-01-2013, 01:29 PM
Giải Vô địch Cờ tướng CLB Tri Ngộ lần 1 năm 2013
161 Âu Cơ

Round 3

Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 7 Châu Trần Quang Đạt HOA 2 - 2 Nguyễn Thế Anh HOA 2
2 1 Ngô Hoàng Thiên Ân HOI 1½ - 2 Nguyễn Sơn HOI 27
3 22 Nguyễn Anh Mẫn HOA 1½ - 1½ Hoàng Anh Dũng DAI 8
4 11 Trần Văn Hiệp DAN 1½ - 1½ Trịnh Hồ Quang Vũ HOA 35
5 30 Lê Thanh Thôi TRI 1½ - 1½ Đỗ Minh Hùng HOI 14
6 36 Trương Đình Vũ DAN 1½ - 1½ Trần Huỳnh Si La HOA 20
7 34 Lê Anh Vũ HOA 1½ - 1 Phan Thanh Giản HOI 10
8 18 Tây Môn Khánh TRI 1 - 1 Nguyễn Cân DAN 4
9 5 Nguyễn Chín TRI 1 - 1 Vũ Diệp Khánh HOA 19
10 26 Nguyễn Kim Quý DAN 1 - 1 Lê Văn Cường TRI 6
11 29 Đặng Công Thịnh HSO 1 - 1 Phan Minh Hiếu DAN 12
12 13 Lại Phước Hòa DAN 1 - 1 Nguyễn Phố HOI 24
13 15 Lê Minh Hùng DAI 1 - 1 Phan Minh Tùng HOI 33
14 25 Nguyễn Quang Phương HOI ½ - ½ Đặng Tự DAN 32
15 31 Cao Minh Tiến DAN ½ - ½ Phạm Thành Tâm HOI 28
16 3 Huỳnh Đức Bài DAI 0 - 0 Lê Phước Toàn DAN 17
17 9 Lê Văn Dũng DAI 0 - 0 Ngô Ngọc Pháp TRI 23
18 21 Phùng Đại Lâm DAN 0 - 0 Văn Quý Khá DAN 16

hitokiribq
20-01-2013, 03:29 PM
Giải Vô địch Cờ tướng CLB Tri Ngộ lần 1 năm 2013
161 Âu Cơ

Tạm xếp hạng sau ván 3

Rank SNo. Name Rtg FED 1 2 3 4 Pts Fide Win Black B.win
1 7 Châu Trần Quang Đạt 1994 HOA 30w1 24b1 6w1 5b 3 6 3 2 1
2 35 Trịnh Hồ Quang Vũ 1966 HOA 29b1 3w½ 19b1 4w 2.5 5 2 2 2
3 22 Nguyễn Anh Mẫn 1979 HOA 21w1 2b½ 16w1 6b 2.5 5 2 2 0
4 1 Ngô Hoàng Thiên Ân 2000 HOI 28w½ 20b1 7w1 2b 2.5 4.5 2 2 1
5 14 Đỗ Minh Hùng 1987 HOI 32b½ 23w1 17b1 1w 2.5 4.5 2 2 1
6 2 Nguyễn Thế Anh 1999 HOA 31b1 25w1 1b0 3w 2 5 2 2 1
7 27 Nguyễn Sơn 1974 HOI 35b1 10w1 4b0 11w 2 5 2 2 1
8 20 Trần Huỳnh Si La 1981 HOA 34b1 18w½ 9b½ 10w 2 4.5 1 2 1
9 36 Trương Đình Vũ 1965 DAN 22w1 26b½ 8w½ 13b 2 4.5 1 2 0
10 13 Lại Phước Hòa 1988 DAN 15w1 7b0 24w1 8b 2 4 2 2 0
11 5 Nguyễn Chín 1996 TRI 24w0 30b1 28w1 7b 2 3 2 2 1
12 10 Phan Thanh Giản 1991 HOI 25b0 29w1 18b1 14w 2 3 2 2 1
13 12 Phan Minh Hiếu 1989 DAN 17b0 31w1 25b1 9w 2 3 2 2 1
14 26 Nguyễn Kim Quý 1975 DAN 16w0 36b1 26w1 12b 2 3 2 2 1
15 33 Phan Minh Tùng 1968 HOI 10b0 35w1 27b1 19w 2 3 2 2 1
16 8 Hoàng Anh Dũng 1993 DAI 14b1 17w½ 3b0 18w 1.5 4 1 2 1
17 30 Lê Thanh Thôi 1971 TRI 13w1 16b½ 5w0 29b 1.5 4 1 2 0
18 34 Lê Anh Vũ 1967 HOA 36w1 8b½ 12w0 16b 1.5 4 1 2 0
19 11 Trần Văn Hiệp 1990 DAN 20w½ 33b1 2w0 15b 1.5 3.5 1 2 1
20 28 Phạm Thành Tâm 1973 HOI 19b½ 4w0 32b1 22w 1.5 2.5 1 2 1
21 4 Nguyễn Cân 1997 DAN 3b0 32w1 22b½ 23w 1.5 2.5 1 2 0
22 18 Tây Môn Khánh 1983 TRI 9b0 34w1 21w½ 20b 1.5 2.5 1 2 0
23 25 Nguyễn Quang Phương 1976 HOI 26w½ 5b0 33w1 21b 1.5 2.5 1 2 0
24 24 Nguyễn Phố 1977 HOI 11b1 1w0 10b0 32w 1 3 1 2 1
25 29 Đặng Công Thịnh 1972 HSO 12w1 6b0 13w0 28b 1 3 1 2 0
26 6 Lê Văn Cường 1995 TRI 23b½ 9w½ 14b0 31w 1 2.5 0 2 0
27 15 Lê Minh Hùng 1986 DAI 33w½ 28b½ 15w0 30b 1 2.5 0 2 0
28 19 Vũ Diệp Khánh 1982 HOA 4b½ 27w½ 11b0 25w 1 2.5 0 2 0
29 17 Lê Phước Toàn 1984 DAN 2w0 12b0 34b1 17w 1 1 1 2 1
30 23 Ngô Ngọc Pháp 1978 TRI 1b0 11w0 35b1 27w 1 1 1 2 1
31 21 Phùng Đại Lâm 1980 DAN 6w0 13b0 36w1 26b 1 1 1 2 0
32 31 Cao Minh Tiến 1970 DAN 5w½ 21b0 20w0 24b 0.5 1.5 0 2 0
33 32 Đặng Tự 1969 DAN 27b½ 19w0 23b0 34w 0.5 1.5 0 2 0
34 3 Huỳnh Đức Bài 1998 DAI 8w0 22b0 29w0 33b 0 0 0 2 0
35 9 Lê Văn Dũng 1992 DAI 7w0 15b0 30w0 36b 0 0 0 2 0
36 16 Văn Quý Khá 1985 DAN 18b0 14w0 31b0 35w 0 0 0 2 0

hitokiribq
20-01-2013, 04:39 PM
Giải Vô địch Cờ tướng CLB Tri Ngộ lần 1 năm 2013
161 Âu Cơ

Tạm xep hạng sau round 4

Rank Name FED Pts
1 Châu Trần Quang Đạt HOA 3.5
2 Nguyễn Anh Mẫn HOA 3.5
3 Nguyễn Sơn HOI 3
4 Trịnh Hồ Quang Vũ HOA 3
5 Đỗ Minh Hùng HOI 3
6 Trần Huỳnh Si La HOA 3
7 Ngô Hoàng Thiên Ân HOI 3
8 Trương Đình Vũ DAN 3
9 Phan Thanh Giản HOI 3
10 Lê Anh Vũ HOA 2.5
11 Trần Văn Hiệp DAN 2.5
12 Phạm Thành Tâm HOI 2.5
13 Nguyễn Cân DAN 2.5
14 Nguyễn Thế Anh HOA 2
15 Lại Phước Hòa DAN 2
16 Phan Minh Hiếu DAN 2
17 Nguyễn Phố HOI 2
18 Phan Minh Tùng HOI 2
19 Nguyễn Chín TRI 2
20 Nguyễn Kim Quý DAN 2
21 Vũ Diệp Khánh HOA 2
22 Lê Minh Hùng DAI 2
23 Lê Phước Toàn DAN 2
24 Phùng Đại Lâm DAN 2
25 Hoàng Anh Dũng DAI 1.5
26 Lê Thanh Thôi TRI 1.5
27 Tây Môn Khánh TRI 1.5
28 Nguyễn Quang Phương HOI 1.5
29 Đặng Công Thịnh HSO 1
30 Lê Văn Cường TRI 1
31 Ngô Ngọc Pháp TRI 1
32 Văn Quý Khá DAN 1
33 Huỳnh Đức Bài DAI 1
34 Đặng Tự DAN 0.5
35 Cao Minh Tiến DAN 0.5
36 Lê Văn Dũng DAI 0

hitokiribq
20-01-2013, 05:31 PM
Giải Vô địch Cờ tướng CLB Tri Ngộ lần 1 năm 2013
161 Âu Cơ - Cafe Kent
Kết quả chung cuộc sau 5 ván

Rank Name FED
1 Châu Trần Quang Đạt HOA
2 Nguyễn Anh Mẫn HOA
3 Trịnh Hồ Quang Vũ HOA
4 Trần Huỳnh Si La HOA
5 Trương Đình Vũ DAN
6 Lê Anh Vũ HOA
7 Nguyễn Sơn HOI
8 Đỗ Minh Hùng HOI
9 Ngô Hoàng Thiên Ân HOI
10 Phan Thanh Giản HOI
11 Lại Phước Hòa DAN
12 Nguyễn Phố HOI
13 Vũ Diệp Khánh HOA
14 Lê Minh Hùng DAI
15 Lê Phước Toàn DAN
16 Trần Văn Hiệp DAN
17 Phạm Thành Tâm HOI
18 Phan Minh Tùng HOI
19 Nguyễn Cân DAN
20 Phùng Đại Lâm DAN
21 Nguyễn Thế Anh HOA
22 Hoàng Anh Dũng DAI
23 Lê Thanh Thôi TRI
24 Phan Minh Hiếu DAN
25 Nguyễn Chín TRI
26 Nguyễn Kim Quý DAN
27 Tây Môn Khánh TRI
28 Nguyễn Quang Phương HOI
29 Đặng Công Thịnh HSO
30 Lê Văn Cường TRI
31 Văn Quý Khá DAN
32 Huỳnh Đức Bài DAI
33 Ngô Ngọc Pháp TRI
34 Cao Minh Tiến DAN
35 Đặng Tự DAN
36 Lê Văn Dũng DAI

truongvoky
21-01-2013, 07:16 PM
Đây là ván cờ trận tranh ngôi vô địch giữa Châu Trần Quang Đạt(CLB Hoàng Anh) với Phan Thanh Giản(Hội An-Quảng Nam)
Châu Trần Quang Đạt tiên thắng!
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 A4+5 6. H8+7 C8.9
7. R2.3 C9-1 8. H7+6 C9.7
9. R3.4 R8+5 10. C8+2 R8+3
11. H3-5 P7+1 12. C8-3 R8-3
13. H5+7 P7+1 14. C8.3 P7+1
15. R9.8 R1.2 16. R4+2 P7+1
17. R4.3 P7.6 18. A6+5 R8.6
19. R3+1 R6-2 20. C5.2 R6.8
21. C2.3 R8.7 22. C3.2 R7.8
23. C2.3 R8-1 24. R8+6 E3+5
25. C3+4 H7-8 26. R3-1 C2-1
27. R3.4 R8.7 28. R4-2 C2.4
29. R8+3 H3-2 30. C3.5 R7+6
31. E7+5 H8+7 32. C5-1 H2+1
33. R4+1 K5.4 34. R4.5 C4+1
35. C5.6 K4.5 36. R5-2 C4.6
37. R5+2 H1-3 38. R5.7 C6-1
39. C6.5 K5.4 40. H6+7 C6.7
41. R7.8 H3+1 42. R8.9 R7.8
43. R9+2 }END

scholes
21-01-2013, 07:25 PM
Chúc mừng giải đã tổ chức thành công, thu hút đông đảo kỳ thủ tham gia , tiếc vì mình có việc bận nên rời Đà Nẵng trước khi giải diễn ra nên không có cơ hội tham gia giao lưu được

truongvoky
21-01-2013, 07:25 PM
Không hiểu sao khi mình Post ván cờ lên thì lại sai nước nhỉ!
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 A4+5 6. H8+7 C8.9
7. R2.3 C9-1 8. H7+6 C9.7
9. R3.4 R8+5 10. C8+2 R8+3
11. H3-5 P7+1 12. C8-3 R8-3
13. H5+7 P7+1 14. C8.3 P7+1
15. R9.8 R1.2 16. R4+2 P7+1
17. R4.3 P7.6 18. A6+5 R8.6
19. R3+1 R6-2 20. C5.2 R6.8
21. C2.3 R8.7 22. C3.2 R7.8
23. C2.3 R8.7 24. C3.2 R7.8
25. C2.3 R8-1 26. R8+6 E3+5
27. C3+4 H7-8 28. R3-1 C2-1
29. R3.4 R8.7 30. R4-2 C2.4
31. R8+3 H3-2 32. C3.5 R7+6
33. E7+5 H8+7 34. C5-1 H2+1
35. R4+1 K5.4 36. R4.5 C4+1
37. C5.6 K4.5 38. R5-2 C4.6
39. R5+2 H1-3 40. R5.7 C6-1
41. C6.5 K5.4 42. H6+7 C6.7
43. R7.8 H3+1 44. R8.9 R7.8
45. R9+2 }END
Ván cờ có 45 nước mà trên hình có 31 nước!???

minhpmt
21-01-2013, 07:49 PM
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 p7+1
3. R1.2 r9.8 4. R2+6 h2+3
5. P7+1 a4+5 6. H8+7 c8.9
7. R2.3 c9-1 8. H7+6 c9.7
9. R3.4 r8+5 10. C8+2 r8+3
11. H3-5 p7+1 12. C8-3 r8-3
13. H5+7 p7+1 14. C8.3 p7+1
15. R9.8 r1.2 16. R4+2 p7+1
17. R4.3 p7.6 18. A6+5 r8.6
19. R3+1 r6-2 20. C5.2 r6.8
21. C2.3 r8.7 22. C3.2 r+.8
23. C2.3 r8.7 24. C3.2 r7.8
25. C2.3 r8-1 26. R8+6 e3+5
27. C3+4 h7-8 28. R3-1 c2-1
29. R3.4 r8.7 30. R4-2 c2.4
31. R8+3 h3-2 32. C3.5 r+.6
33. E7+5 h8+7 34. C5-1 h2+1
35. R4+1 k5.4 36. R4.5 c4+1
37. C5.6 k4.5 38. R5-2 c4.6
39. R5+2 h1-3 40. R5.7 c6-1
41. C6.5 k5.4 42. H6+7 c6.7
43. R7.8 h3+1 44. R8.9 r7.8
45. R9+2

Mình chỉnh lại rồi đấy! Ok chứ bạn? :chaochao

truongvoky
21-01-2013, 08:13 PM
Cảm ơn bạn,mình thấy chưa đúng bạn ah!Vẫn bị lỗi để bạn xem ván cờ gốc này mình dùng phần mềm Saola để ghi lại.
https://www.box.com/s/kfwvksckb97tlfruwhf4

Pro_star
21-01-2013, 08:37 PM
Giải này không có nhiều kỳ thủ top Đà Nẵng anh nhỉ?

tientungtt
22-01-2013, 09:43 AM
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 p7+1
3. R1.2 r9.8 4. R2+6 h2+3
5. P7+1 a4+5 6. H8+7 c8.9
7. R2.3 c9-1 8. H7+6 c9.7
9. R3.4 r8+5 10. C8+2 r8+3
11. H3-5 p7+1 12. C8-3 r8-3
13. H5+7 p7+1 14. C8.3 p7+1
15. R9.8 r1.2 16. R4+2 p7+1
17. R4.3 p7.6 18. A6+5 r8.6
19. R3+1 r6-2 20. C5.2 r6.8
21. C2.3 r8.7 22. C3.2 r+.8
23. C2.3 r8.7 24. C3.2 r7.8
25. C2.3 r8-1 26. R8+6 e3+5
27. C3+4 h7-8 28. R3-1 c2-1
29. R3.4 r8.7 30. R4-2 c2.4
31. R8+3 h3-2 32. C3.5 r+.6
33. E7+5 h8+7 34. C5-1 h2+1
35. R4+1 k5.4 36. R4.5 c4+1
37. C5.6 k4.5 38. R5-2 c4.6
39. R5+2 h1-3 40. R5.7 c6-1
41. C6.5 k5.4 42. H6+7 c6.7
43. R7.8 h3+1 44. R8.9 r7.8
45. R9+2

Mình chỉnh lại rồi đấy! Ok chứ bạn? :chaochao

hình như vẫn còn lỗi thì phải con xe 7 của xanh cứ nằm im thì phải?

minhpmt
22-01-2013, 02:42 PM
Cảm ơn bạn,mình thấy chưa đúng bạn ah!Vẫn bị lỗi để bạn xem ván cờ gốc này mình dùng phần mềm Saola để ghi lại.
https://www.box.com/s/kfwvksckb97tlfruwhf4

File saola của bạn biên bản chỉ ghi đến nc 24 thôi bạn nhé! Để chỉnh lại biên bản bạn đi tiếp các nc bắt đầu từ chỗ biên bản sai rồi copy code bằng cách ấn vào nút C bên trái nút @ rồi post lại vào thẻ Demo là xong. :chaochao

truongvoky
22-01-2013, 11:43 PM
Cảm ơn các bạn đã quan tâm, mình đã sửa lại ván cờ rồi!(như trong trích dẫn)

Đây là ván cờ trận tranh ngôi vô địch giữa Châu Trần Quang Đạt(CLB Hoàng Anh) với Phan Thanh Giản(Hội An-Quảng Nam)
Châu Trần Quang Đạt tiên thắng!
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P7+1
3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 A4+5 6. H8+7 C8.9
7. R2.3 C9-1 8. H7+6 C9.7
9. R3.4 R8+5 10. C8+2 R8+3
11. H3-5 P7+1 12. C8-3 R8-3
13. H5+7 P7+1 14. C8.3 P7+1
15. R9.8 R1.2 16. R4+2 P7+1
17. R4.3 P7.6 18. A6+5 R8.6
19. R3+1 R6-2 20. C5.2 R6.8
21. C2.3 R8.7 22. C3.2 R7.8
23. C2.3 R8-1 24. R8+6 E3+5
25. C3+4 H7-8 26. R3-1 C2-1
27. R3.4 R8.7 28. R4-2 C2.4
29. R8+3 H3-2 30. C3.5 R7+6
31. E7+5 H8+7 32. C5-1 H2+1
33. R4+1 K5.4 34. R4.5 C4+1
35. C5.6 K4.5 36. R5-2 C4.6
37. R5+2 H1-3 38. R5.7 C6-1
39. C6.5 K5.4 40. H6+7 C6.7
41. R7.8 H3+1 42. R8.9 R7.8
43. R9+2 }END

truongvoky
23-01-2013, 08:45 AM
Trong danh sách thi đấu toàn là hàng tá của Đà Nẵng, Hội An, Đại Lộc đó bạn ah!

SIEUCHIN
25-01-2013, 10:31 AM
Pháp ơi! Sửa lại mấy câu thơ...

Cờ Úp thường hay đánh úp cờ
Mơ xe chẳng được chiếc xe mơ
Giả pháo coi chừng con pháo giả
Bơ bồ chứ để chị bồ bơ!

(Thơ ngẫu hứng của sieuchin trong buổi liên hoan sau giải cờ úp Tri Ngộ 2005)