PDA

View Full Version : Kỳ Đài Thảo Nguyên hân hạnh chào đón quý kỳ thủ!covit_VungLiem
03-02-2013, 09:40 AM
Nhằm góp phần phát triển phong trào cờ Tướng ĐBSCL, được sự quan tâm của các vị lãnh đạo xã Hòa Thạnh huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long và một số anh em yêu cờ Tướng Vũng Liêm kỳ Đài cờ Tướng Thảo Nguyên được thành lập! Rất mong được sự tham gia của các kỳ thủ gần xa! Kỳ đài sẽ được tổ chức hàng tuần, lệ phí công đài là 20000vnd, (thắng=200000vnd, hòa 100000vnd). Anh em có thể đăng ký cho anh Thảo sdt: 0908600586. Trân trọng kính mời!

covit_VungLiem
03-02-2013, 03:59 PM
Ván công đài chủ nhật 3-2-2013 giữa Giáo Hoàng(Vĩnh Long) vs đài chủ Giáo Nghị(Vũng Liêm)

1. C2.5 C8.5
2. H2+3 H8+7
3. R1.2 R9+1
4. R2+6 P3+1
5. C8.7 H2+3
6. P7+1 H3+4
7. P7+1 H4+6
8. P3+1 H6+4
9. H8+9 H4-3
10. R9.8 R9.4
11. R2.3 R4+6
12. C7+1 R4-2
13. a4+5 C5.4
14. C5.7 E3+5
15. R3.4 C2.1
16. C-+3 E5+3
17. E3+5 E3-5
18. H3+4 C4+1
19. H4+5 H7+5
20. R4.5 a4+5
21. R8+6 R1.4
22. R8.9 C1.3
23. R9.7 C3.2
24. R5-2 R+-1
25. R5.8 C2.1
26. H9-7 C4+6
27. C7.6 R+.8
28. a5-6 R8+5
29. K5+1 R8.4
30. R8+2 R-+4
31. R7.6 R-.3
32. H7+8 R3+2
33. C6+1 R4-3
34. R8+3


Kết quả: Giáo Hoàng thắng và giữ đài chủ!

THT
03-02-2013, 08:05 PM
Tôi "THT" cũng rất thích công đài, nhưng rất tiếc là ở hơi xa (An Giang).Nếu có dịp chắc cũng phải đăng ký công đài. Với 20.000đ mà học hỏi được rất nhiều điều ( nước cờ hay)ở các cao thủ chắc cũng vui lòng. Hẹn gặp ở một ngày gần đây.

kytoan
20-02-2013, 09:15 AM
Sao cái vụ này tui hỏng biết vậy ta. Chắc mai vác chiếc su 100 chạy ghé đăng ký thử xem sao cái mới được.

covit_VungLiem
10-03-2013, 11:21 PM
Ván công đài chủ nhật 10-03-2013 Huỳnh Văn Tẻo[Tp.HCM] thua Giáo Hoàng[Vĩnh Long]


1. E3+5 P3+1 2. H2+4 H2+3
3. H8+9 R1+1 4. C8.7 R1.6
5. R1+1 H8+7 6. R9.8 H3+4
7. P7+1 C2.3 8. P7+1 H4+6
9. P7.6 E3+5 10. P6+1 R6+3
11. P6+1 C3+2 12. P6+1 R6.4
13. R8+8 R4+4 14. C7.6 A6+5
15. A6+5 C8-1 16. P6+1 K5.4
17. R8+1 C3-4 18. H9+7 R4.3
19. H7+6 H6+4 20. R8-6 K4.5
21. R8.6 R3-4 22. C2+3 P7+1
23. H6+4 H7+8 24. H+-2 P7+1
25. H2+4 R3.6 26. H++3 R6-3
27. H3-2 P7.6 28. C6.8 C8+1
29. R6+2 R6+2 30. H2-4 P5+1
31. R6.5 C8.6 32. P3+1 C6+2
33. P3+1 C6+4 34. C8+7 C3+8
35. R1.2 R6.2 36. C8.9 R9+1
37. P3+1 R9.7 38. P3.2 C6.7
39. R2+3 P6.7 40. R2-4 P7+1
41. R5-1 R7+3 42. P2+1 C3.1
43. R5.6 R7-1 44. P2+1 P7.6
45. P5+1 P6+1 46. R6.7 C1+1
47. A5-6 R7.3 48. R7+2 R2.3
49. R2+3 P6.5 50. R2.8 A5+6
51. P2.3 R3+6

covit_VungLiem
10-03-2013, 11:25 PM
Sau đó Huỳnh Văn Tẻo giao lưu chấp anh chủ quán 1 tiên đánh 7 ván nữa với kết quả Tẻo thắng 1 hoà 1 và thua 5(mỗi ván 500k)! Biên bản sẽ được cập nhật sau.

covit_VungLiem
18-03-2013, 12:35 PM
Ván công đài chủ nhật 17-03-2013 Tayta[Cầu Mới] thắng Giáo Hoàng[Vĩnh Long]


1. C2.5 H2+3 2. H2+3 R9+1
3. R1.2 H8+9 4. P7+1 C8.6
5. C8+4 E3+5 6. C8.5 A4+5
7. C+.1 H9-7 8. C1.7 R9+3
9. H8+7 C2+4 10. P3+1 H7+6
11. E3+1 R1.4 12. R9.8 C2.9
13. H3+1 R9+2 14. R2+2 H6+4
15. P5+1 H4+6 16. C5+1 R4+3
17. C7-1 P7+1 18. C7.5 P7+1
19. E1+3 R9.7 20. E7+5 R4+4
21. R8+2 R7-1 22. C-.7 R7+1
23. A6+5 R4-7 24. H7+5 R7-3
25. R2+2 H6+7 26. R2.3 R7+2
27. H5+3 H3+5 28. C7.3 R4+6
29. R8+7 R4-6 30. R8-3 R4+6
31. H3-5 C6+4 32. R8.5 R4-1
33. H5-7 C6.3 34. R5.9 K5.4
35. R9+3 E5-3 36. R9.7 K4+1
37. R7-1 K4-1 38. C5.3

namde03
23-03-2013, 11:05 AM
Chào bạn covit_Vung Liem, mình ở Bình Minh nè, địa chỉ CLB của bạn ở đâu vậy? khi nào rảnh mình ghé qua coi!!!! Tại chân cầu Cần thơ có Quán hội cờ tướng, khi nào có qua Cần thơ nhớ ghé giao lưu nhe!!!

kytoan
09-07-2013, 08:52 AM
Theo thông tin không chính thức thì kỳ đài Thảo Nguyên tạm đóng cửa 1 thời gian do vài lý do khách quan, sẽ mở lại khi có điều kiện.