PDA

View Full Version : Thế cờ: Xuân lôi kinh triếtxuan2009
29-07-2010, 05:44 PM
Gửi đến các bạn thế cờ Xuân lôi kinh triết:

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=R2x2C6y5R2z4R6y7P8z7K4z5C1z5E5y3C5y6E3x5A5y6E5y3A6y5E3x5A5x4E5y3H7x5E3x5H5x7E5y3H7x5E3x5H5x6E5y3H6y5E3x5H5x3E5y3Pxz6K5y1P6x1K5z6H3x5E3x5P6z5~f04e07n11a13n21f22e23i35j36g57c60k66m67h76m77b78c82d83d84b86~16b.K5%2B1H3%2B5K5%2B1A6%2B5K5.6C5.4K6.5P7.6K5-1C4.5E3%2B5P-.5&StartPos=0&RedFirst=True

Mới tập sự Làm cờ thế kiểu này của bạn tottottot nên có thiếu sót gì mong các bạn cảm thông. CHÀO.

lyhaonguyen
29-07-2010, 11:37 PM
tôi nghĩ bác xuan2009 cứ post các thế cờ theo kiểu cũ cho anh em giải và bàn luận,sau đó mới đưa cái này lên xem như lời giải sau cùng

CXQ
29-07-2010, 11:48 PM
Thế cờ đẹp quá, ngựa đỏ ung dung tự tại, vượt muôn dặm trường, nhập thành trảm tướng!