PDA

View Full Version : Hỏi về một thế cờvuluke
12-03-2013, 12:33 PM
Trước em có xem một thế cờ độc mã, hình như tên là "Độc mã truy phong, Triệu Long cứu chúa" gì đó thì phải (cũng không biết có nhớ chính xác không). Bên đỏ chỉ còn lại 1 mã.
Em đang muốn tìm hiểu lại thế cờ này và cách giải mà tìm mãi không thấy. Có bác nào biết qua về thế cờ độc mã này không chỉ cho em với.

Thank các bác nhiều!