PDA

View Full Version : Kỳ đài Minh Lâm ngày 16/03/2013Gió
19-03-2013, 01:50 PM
Sinh hoạt thuờng kỳ của clb Minh Lâm nổi bật với việc tổ chức kỳ đài vào sáng thứ 7 hàng tuần, đuợc đông đảo nguời hâm mộ cờ tướng TP Đà Lạt huởng ứng và theo dõi. Và đặc biệt kỳ đài Minh Lâm còn có sự góp mặt của Đặc Cấp Quốc Tế Đại Sư Nguyễn Hoàng Lâm tham gia bình luận các ván đấu công đài, góp thêm phần sôi động cho mỗi buổi kỳ đài nơi đây!

Kỳ thủ đài chủ hiện tại là Đăng Khoa và kỳ thủ Văn Hậu công đài. Xin giới thiệu ván công đài tuần vừa qua:


Nguyễn Văn Hậu (công đài) 0 - 1 Huỳnh Đăng Khoa (đài chủ)

"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 R1+1 8. C8.9 R1.6 9. R9.8 C9.7 10. R8+7 C7+2 11. R8.7 C7+3 12. E3+1 R8+1 13. H7+6 R6.3 14. R7.4 R8.6 15. R4.8 A6+5 16. A4+5 R6+1 17. R8-2 E7+5 18. H6+5 R6+2 19. R8-1 H7+5 20. C5+4 P3+1 21. P7+1 R3+3 22. C9.5 R3+5 23. P9+1 R3-5 24. R8.2 R6-4 25. R2+2 P9+1 26. R2-1 R3.6 27. R2-1 R++2 28. P5+1 R+-1 29. R2-1 R+.5 30. R2.3 R5+2 31. C5-3 R6+4 32. E1-3 R5.2 33. C5-1 R6+4 34. R3.5 P7+1 35. H3-4 K5.6 36. C5.6 R2.4 37. A5+6 R6+1 38. K5+1 R6.4 39. E3+1 P7.8 40. R5.4 K6.5 41. R4+1 P8+1 42. R4-1 P8+1 43. R4-1 P8+1 44. R4-1 R4-2 45. R4.2 R4.9 46. R2+2 P9+1 47. P1+1 R9-2 48. R2.9 R9.5 49. K5.6 E5-7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="98">

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/19/08/52/1361238730322578_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/669704962)
Trụ sở clb Quán cà phê Minh Lâm số 343 Phan Đình Phùng - TP Đà Lạt

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/19/09/21/1361240467266610_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/669746514)
Anh Nguyễn Hoàng Lâm - chủ tịch clb cờ tướng Minh Lâm

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/02/19/20/14/1361279697231247_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/670793267)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/19/12/42/1363671741446669_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/711097469)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/19/12/42/1363671769252536_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/711098296)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/19/12/43/1363671781179091_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/711098650)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/19/12/43/1363671792910631_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/711098987)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/19/12/43/1363671803364928_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/711099301)

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/19/12/51/1363672315133035_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/711115105)
Bình luận kỳ đài: Đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Hoàng Lâm

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/19/13/29/1363674571455058_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/711177541)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/19/14/23/1363677795165468_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/711242709)