PDA

View Full Version : Từ Nhuận Bút có nguồn gốc từ đâu?nhachoaloiviet
04-08-2010, 10:15 PM
Xưa nay chúng ta vẫn gọi tiền thù lao viết văn là nhuận bút.Tại sao vậy?
Hơn 1000 năm trước,vào thờ nhà Tùy,một công thần là Trịnh Dịch được Tùy Văn Đế trọng dụng,đề bạt làm chức quan to trong triều.Nhưng về sau Trịnh Dịch lơ là công việc,không liêm khiết nên bị giáng chức về quê
Một thời gian sau,vì tiếc tài năng của ông ta,lại nghĩ đến công lao trước đây nên Tùy Văn Đế lại phục chức cho Trịnh Dịch.Ngay hôm đầu triệu Trịnh Dịch về cung, trong bữa tiệc,lúc cao hứng Tùy vương nói: Trẫm giáng chức khanh đã lâu,việc này làm cho trẫm trong lòng áy náy không nguôi.Rồi ngay lúc đó truyền chỉ cho Trịnh Dịch làm Thượng Trụ Quốc và phong làm quốc công đất Bái.
Trịnh Dịch lạy tạ nhà vua và nâng chén chúc thọ.Nhà vua lập tức sai quan nội sử là Lý Lâm thảo chiếu thư bổ chức cho Trịnh Dịch.Thừa tướng Cao Quýnh đứng bên cạnh nói đùa với Trịnh Dịch rằng: Bút khô mất rồi,phải làm cho bút trơn thôi( nhuận có nghĩa là mềm mại trơn tru).Ý tể tướng nói đùa là Trịnh Dịch phúc lớn được vua yêu mến nên cũng phải biết ơn đền đáp ,chia sẻ vớingười viết chiếu phong chức cho mình.
Trịnh Dịch cũng đùa lại: Tối mới đây chỉ là thảo dân,bây giờ mới được hoàng thượng ban ơn,chắc rằng nhất thời chưa thể là cho bút các ngài nhuận ngay được.
Vua nghe cả cười. Và từ đó trở đi từ nhuận bút đi vào ngôn ngữ phổ thông,để chỉ sự đền đáp thù lao cho những người viết