PDA

View Full Version : Vườn Yêunhachoaloiviet
06-08-2010, 08:23 PM
Bài thơ này tui bập bẹ tập làm hồi phổ thông,hôm trước bé culu khen hay nên liều mình chép ra ngoài đặng các vị huynh đệ chỉ giáo xem đoạn nào chưa được cần sửa lại.Mong nhận được những lời chỉ giáo


Vườn yêu

Qua vườn đương buổi sớm mai
Hoa chen đua sắc,hương nài níu chân
Góc kia một bụi hương thầm
Bên đây một khóm quỳnh trâm mặn mòi
Lẽ vì... mật ngọt chết ruồi
Hoa thơm chết bướm -miệng cười chết duyên
Phải lòng nên mãi tìm em
Biết rằng chẳng gặp,vẫn tin một ngày
Dẫu sao cũng một lần say
Dẫu sao cũng biết nơi này
.................. vườn yêu


Sydney 1999.