PDA

View Full Version : CLB Cờ Q2 - Giới thiệu thành viên BCNthethaoq2
21-03-2013, 02:23 PM
CLB Cờ Q2 - Giới thiệu thành viên BCN

Theo kế hoạch hoạt động của bộ môn cờ quận 2, CLB Cờ Quận 2 sẽ chính thức ra mắt trong dịp chung kết giải Cờ tướng ĐH Thể dục thể thao q2 (7/4/2013). Sau đây là danh sách các nhân sự sẽ tham gia BCN - nhiệm kỳ I (2013- 2014). Xin giớ thiệu các thanh viên của CLB

http://thethaoq2.files.wordpress.com/2013/03/tam.jpghttp://thethaoq2.files.wordpress.com/2013/03/thuong.jpghttp://thethaoq2.files.wordpress.com/2013/03/minh.jpghttp://thethaoq2.files.wordpress.com/2013/03/duc.jpghttp://thethaoq2.files.wordpress.com/2013/03/tan.jpghttp://thethaoq2.files.wordpress.com/2013/03/nam.jpghttp://thethaoq2.files.wordpress.com/2013/03/son.jpghttp://thethaoq2.files.wordpress.com/2013/03/duan.jpg

MỘT THẺ BAN CHỦ NHIỆM HOÀN CHỈNH

http://thethaoq2.files.wordpress.com/2013/03/800-the-bcn-duc.jpg