PDA

View Full Version : Hình ảnh các hoạt động cờ tướng lượm lặt trên Facebook !!!trung_cadan
24-03-2013, 01:57 PM
Khu mua sắm của người Việt thành phố Mesa, tiểu bang Arizona ( 2010 ) :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/24/12/54/136410449015779_574_574.jpg

Các hình ảnh thi đấu , thiếu đồng hồ nhưng cũng khá là chỉn chu :

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/24/12/54/1364104492549115_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/24/12/54/1364104493102696_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/24/12/54/1364104495593769_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/24/12/54/1364104497793896_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/24/12/54/1364104484556635_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/24/12/54/1364104487409712_574_574.jpg

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/03/24/12/54/1364104489144735_574_574.jpg