PDA

View Full Version : Câu ,Chữ của Saint ExuperyFansifan
15-08-2010, 01:55 AM
Một tác phẩm trở thành hoàn hảo không phải là khi không còn gì để thêm vào, mà là khi không còn gì để cắt bớt đi.’

‘Bí quyết của tôi rất giản dị, là phải lấy tâm mà nhìn. Mắt làm sao thấy được cốt lõi sự việc.’

‘Đống đá không còn là đống đá, khi có người nhìn đá mà thấy một đại giáo đường.’

‘Cái đẹp của sa mạc là đâu đấy nó giấu một cái giếng.’

‘Chở thư, chở tiếng nói của con người... Thế kỷ này cũng như mọi thế kỷ khác, thành quả lớn nhất là mang con người lại gần với con người.’

‘Hoan lạc chỉ có trong liên hệ giữa người với người.’

‘Duy lý tuyệt đối là sự suy đốn của tâm hồn.’

‘Tương lai không phải để tiên đoán suông, mà để biến nó thành hiện tại.’

‘Việc quan trọng khi đóng một chiếc tầu không phải là kiếm thợ kiếm gỗ, mà là biết mơ ước cái bao la của đại dương.’

xoayvong
15-08-2010, 08:17 AM
không thấy ghi nguồn nhể

Fansifan
15-08-2010, 08:31 AM
không thấy ghi nguồn nhể
nó nằm rải rác trong Le petite Prince ,Vol de nuit , Courrier Sud,Terre des Hommes ,L`Aviateur bác à

PhiHuong
15-08-2010, 03:46 PM
nó nằm rải rác trong Le petite Prince ,Vol de nuit , Courrier Sud,Terre des Hommes ,L`Aviateur bác à

Để bạn khỏi phải bận tâm và độc giả thôi thắc mắc, sau mỗi bài viết bạn đề thêm hai chữ (st).