PDA

View Full Version : Kỳ đài Tri Ngộ lần thứ 2truongvoky
25-03-2013, 07:41 PM
Vào lúc 9h00 ngày 31-3-2013(Chủ Nhật) kỳ đài CLB Tri Ngộ rất vui mừng đón tiếp Kỳ thủ Trần Minh Hoàng (một trong những người sáng lập nên TRI NGỘ) trở lại với CLB bằng trận công đài với đài chủ Nguyễn Văn Sỹ.BCN CLB thông báo đến quý kỳ hữu xa gần đến cổ vũ và giao lưu với anh em TRI NGỘ.

(Địa điểm: 161 Âu Cơ-Hòa Khánh-Liên Chiểu-Đà Nẵng):loaloa1:loaloa1:loaloa1

truongvoky
03-04-2013, 08:27 PM
Với phong độ ổn định, kỳ thủ Nguyễn Văn Sỹ đã bảo vệ thành công ngôi đài chủ trước kỳ thủ Trần Minh Hoàng, trận đấu hôm Chủ Nhật rồi diễn ra sôi nổi. Đôi bên đi từng nước chắc chắn ẩn náu những cạm bẫy nguy hiểm, do sót nước kỳ thủ Trần Minh Hoàng đã đi sai nước cờ ở trung cuộc và thất bại.Chúc mừng kỳ thủ Nguyễn Văn Sỹ:hoa2:hoa2:hoa2

qk2009
03-04-2013, 10:53 PM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. P7+1 P7+1 2. H2+3 H2+3 3. C2-1 H8+7 4. H8+7 H7+8 5. C2.7 E3+5 6. H7+6 R9+1 7. C8.6 R9.6 8. E3+5 C2+5 9. R9+2 R1.2 10. R1+1 C2+1 11. C7+2 C8.7 12. R1.7 C2+1 13. R9-1 C2-2 14. R7.4 R6+7 15. R9.4 R2+6 16. R4.7 C7+4 17. C7.3 H8+7 18. H6+7 C2+2 19. E5-3 H7-6 20. R7.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="39">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 20: 3akae2/9/2h1e4/p1H1p3p/5hp2/2P6/Pr2P3P/3C2H2/5R3/1cEAKAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>


NGUYEN VAN SI HAU THANG TRAN MINH HOANG