PDA

View Full Version : Tường thuật trực tiếp Vòng 5 - Giải 14 sứ quân !!!trung_cadan
17-08-2010, 09:17 PM
Bàn 1: Phạm Quốc Hương - Nguyễn Ngọc Tùng 1-0

1. H8+7 P3+1 2. P3+1 H2+3 3. H2+3 R1+1 4. R1+1 R1.6 5. R1.6 H8+7 6. R6+3 R6+3 7. E7+5 A6+5 8. A6+5 E7+5 9. R9.6 P7+1 10. P7+1 R9.6 11. C8-1 C8.9 12. C8.7 E3+1 13. P7+1 E1+3 14. R+.8 H7+8 15. H7+6 R+-1 16. C7+6 C9.3 17. R8+3 C3.4 18. H6+7 E5-3 19. P3+1 H8+7 20. H7+8 R-.8 21. H8-6 A5+4 22. R8.6 A4+5 23. R+.7 E3-1 24. C2+5 ">

trung_cadan
17-08-2010, 09:18 PM
Bàn 2: Nguyễn Anh Quân - Nguyễn Khánh Ngọc 1 - 0

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1 3. R1.2 R9.8 4. H8+9 H2+3 5. R9+1 E3+5 6. R9.6 C8+4 7. P3+1 A4+5 8. C8.7 H3+2 9. H3+4 C8.3 10. R2+9 C3+3 11. A6+5 H7-8 12. C5+4 H8+7 13. C5-1 P3+1 14. C7.3 H2+3 15. R6.7 C3.1 16. A5+4 C2+3 17. C3+4 H7-9 18. H4+6 H3+1 19. R7.9 R1.4 20. H6+8 C2+4 21. K5+1 R4+6 22. C3.6 ">

Bấm F5 để theo dõi !!!

trung_cadan
17-08-2010, 09:19 PM
Bàn 3: Trần Tuấn Ngọc - Đào Cao Khoa 0,5 - 0,5
1. P3+1 C8.7 2. C8.5 E7+5 3. C5+4 A6+5 4. E3+5 H8+6 5. C5-1 R9.8 6. H2+4 R1+1 7. H8+7 R1.4 8. P7+1 R8+4 9. P5+1 R4+5 10. R9+1 H2+3 11. R1.2 R4.9 12. C2.3 R8+5 13. H4-2 R9.8 14. H2+4 H3+5 15. H4+5 R8.6 16. R9.8 P7+1 17. C5.6 H5+4 18. H7+6 R6.5 19. C6+3 H6+8 20. H6+7 R5-1 21. R8.2 C7-2 22. C3+3 R5-2 23. C3+2 C2.7 24. R2+6 C-+5 25. R2.3 C7.5 26. A4+5 R5.8 ">
Bấm F5 để theo dõi !!!

trung_cadan
17-08-2010, 09:37 PM
Bàn 4: Lại Việt Trường - Nguyễn Thăng Long 1 - 0
1. C8.5 H8+7 2. H8+7 C2.4 3. R9.8 H2+3 4. P7+1 R1+1 5. H2+1 R1.6 6. C2.3 R9.8 7. R1.2 R6+6 8. C3+4 E7+5 9. R2+4 R6-4 10. C5.3 C8.9 11. R2.6 A6+5 12. R8+6 P5+1 13. A6+5 R8+7 14. E7+5 P9+1 15. P1+1 P9+1 16. R6.1 C9+5 17. E3+1 R8-4 18. H7+8 R6+3 19. R8.7 H3-2 20. C+.9 R8.3 21. H8+7 R6.7 22. C3+5 C4.7 23. R1.3 R7-1 24. E1+3 H2+3 25. C9-2 C7.8 26. C9.8 C8+7 27. E5-3 C8-6 28. P5+1 P5+1 29. C8.5 H3+5 30. H7+6 H5+7 31. C5-1 K5.6 32. A5+4 C8-2 33. H6-8 A5+4 34. A4+5 C8.5 35. C5.6 H7+5 36. E3+5 K6.5 37. P9+1 E3+1 38. H8+9 E5-3 39. H9-7 K5.6 40. K5.6 C5.8 41. P9+1 A4+5 42. H7-8 C8+1 43. C6.4 ">

reporter
17-08-2010, 09:38 PM
Lò Gạch bữa nay sao vậy nhỉ, để mất quân và thua ván cờ hơi đơn giản thì phải... Không biết mình nhận xét có gì sai k?

trung_cadan
17-08-2010, 09:40 PM
Bàn 5: Phạm Thanh Tung - Lê Quốc Thắng 1 - 0
1. C8.5 H8+7 2. H8+7 P3+1 3. R9.8 A6+5 4. C2.4 C2.4 5. R8+8 E7+5 6. H2+3 C8-1 7. R8-2 H2+3 8. R1.2 C8.6 9. C5+4 C4+5 10. C5-1 C4.7 11. H7-5 C7+1 12. R2+1 R1.2 13. R8+3 H3-2 14. R2.3 R9.8 15. H5+6 H7+5 16. C4.5 C6+5 17. P5+1 C6.3 18. H6+4 H5+7 19. C+.4 C3.9 20. P3+1 H7+9 21. C4.5 C9.7 22. C-.7 E3+1 23. H4+5 R8+2 24. R3.4 P3+1 25. C7.8 H2+4 26. H5+7 C7.3 27. H7-8 H9+8 28. R4.2 E1+3 29. E3+5 C3.4 30. R2+1 R8+5 31. C8.2 ">

trung_cadan
17-08-2010, 09:40 PM
Bàn 6:Lưu Quang Tuyên - Phạm Tuấn Linh 1 - 0
1. H8+9 C2.5 2. H2+3 H2+3 3. R9.8 R1.2 4. A4+5 P7+1 5. E3+5 H8+7 6. P9+1 C8.9 7. C2+2 R2+4 8. C2.8 R2.6 9. C+.7 H3-5 10. C8+7 C5.3 11. C7.5 C3.5 12. R8+8 H5+3 13. C5.7 R9+1 14. R8-2 R6.3 15. C8-1 H7+6 16. R1.2 R9.6 17. R2+7 H6+7 18. H9+8 H7-6 19. C7+2 H3-1 20. R8+1 H6+4 21. R2.5 E3+5 22. R8.5 R6.5 23. C8+1 H1-3 24. R5.6 R5.2 25. R6+2 K5+1 26. R6-5 R2-1 27. C7.1 R2+2 28. H8+9 R3.6 29. R6+2 R6-1 30. C1-2 P7+1 31. E5+3 R2.7 32. E7+5 C9+1 33. R6-2 ">
Bấm F5 để theo dõi !!!

gau_con_hni
17-08-2010, 09:48 PM
Tùng LG thua đơn giản quá nhỉ, không hiểu sao cứ gặp Hương ngỗng là khớp thua nhanh thế!!!

scholes
17-08-2010, 09:54 PM
Lò Gạch bữa nay sao vậy nhỉ, để mất quân và thua ván cờ hơi đơn giản thì phải... Không biết mình nhận xét có gì sai k?

chắc là bị khớp trước PQH,thua nhanh quá;cây kiếm vàng của nình cũng không thể chém chết mình nhanh như vậy được;nhưng cũng hợp lý vì thời điểm hiện tại ở HN PQH được xuất kiếm trước thì khó ai toàn mạng:))

anh sao
17-08-2010, 09:54 PM
có hình ảnh không các bác

mysu0608
17-08-2010, 09:55 PM
Lò Gạch bữa nay sao vậy nhỉ, để mất quân và thua ván cờ hơi đơn giản thì phải... Không biết mình nhận xét có gì sai k?

3 trường hợp có thể xảy ra:
1. Do Tùng LG quá ngớp đối với PQH cũng như Quân bún trước đây nên chơi không đúng sức của mình.

2. Vì lý do sức khỏe!?

3. Bán độ???

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn phương án nào.

reporter
17-08-2010, 10:01 PM
3 trường hợp có thể xảy ra:
1. Do Tùng LG quá ngớp đối với PQH cũng như Quân bún trước đây nên chơi không đúng sức của mình.

2. Vì lý do sức khỏe!?

3. Bán độ???

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn phương án nào.

Tôi tuyệt đối k mảy may nghĩ tới cái gọi là "phương án" thứ 3 mà bạn vừa kể. Tùng LG khớp trước Hương hay k thì k rõ, nhưng lý do sức khỏe thì rất có thể vì em nó cũng mới khỏi bệnh chưa lâu (cũng chẳng chắc khỏi hẳn chưa).

mysu0608
17-08-2010, 10:07 PM
Tôi tuyệt đối k mảy may nghĩ tới cái gọi là "phương án" thứ 3 mà bạn vừa kể. Tùng LG khớp trước Hương hay k thì k rõ, nhưng lý do sức khỏe thì rất có thể vì em nó cũng mới khỏi bệnh chưa lâu (cũng chẳng chắc khỏi hẳn chưa).

Hehe, cũng là phương án mang tính giả thiết thôi bác nhà báo ơi, còn thực chất như thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

Do vậy bác cũng không nên tuyệt đối hóa mọi suy nghĩ làm gì?!

scholes
17-08-2010, 10:13 PM
Bàn 6:Lưu Quang Tuyên - Phạm Tuấn Linh
1. H8+9 C2.5 2. H2+3 H2+3 3. R9.8 R1.2 4. A4+5 P7+1 5. E3+5 H8+7 6. P9+1 C8.9 7. C2+2 R2+4 8. C2.8 R2.6 9. C+.7 H3-5 10. C8+7 C5.3 11. C7.5 C3.5 ">
Bấm F5 để theo dõi !!!

Mình dự đoán món "phi ngựa biên giới"của Liu cao thủ ngày hôm nay sẽ bị bắt bài,lành ít dữ nhiều

thh
17-08-2010, 10:18 PM
3 trường hợp có thể xảy ra:
1. Do Tùng LG quá ngớp đối với PQH cũng như Quân bún trước đây nên chơi không đúng sức của mình.

2. Vì lý do sức khỏe!?

3. Bán độ???

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn phương án nào.

Không có chuyện bán độ đâu. Anh Tùng thua chắc vì lý do sức khỏe không tốt, hiện tại anh Tùng vẫn đang phải tiêm và uống rất nhiều thuốc mỗi ngày(điều trị 8 - 10 tháng mà):-s

Bão sa mạc
17-08-2010, 10:19 PM
Vòng này thể hiện các kỳ thủ đánh khá bài bản :) nhất là ván Trần Tuấn Ngọc (hòa) Đào Cao Khoa thể hiện 1 phong cách cờ sw làm book từ data game MXQ, rất hay :))

scholes
17-08-2010, 10:21 PM
Hehe, cũng là phương án mang tính giả thiết thôi bác nhà báo ơi, còn thực chất như thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.

Do vậy bác cũng không nên tuyệt đối hóa mọi suy nghĩ làm gì?!

Nếu PQH thua Tùng LG nhanh thế thì chắc mình chọn giả thiết thứ 3,đằng này Tùng thua thì chả có gì lạ:-@

caobathu2007
17-08-2010, 10:22 PM
Anh Tung Kều chơi ván cờ hay ghê!

gau_con_hni
17-08-2010, 10:23 PM
Chúc mừng anh Tùng kều có chiến thắng đầu tiên, hy vọng anh tiếp tục giữ phong độ cho các vòng tiếp theo (anh này cứ gặp tướng tá đánh rất hay nhưng gặp phụ nữ và trẻ em toàn bị lộn cổ! he he)

hung_namdong
17-08-2010, 10:26 PM
có hình ảnh không các bác

Có đây rồi.Bạn chịu khó đợi chút nhé!

trung_cadan
17-08-2010, 10:27 PM
Tổng hợp kết quả vòng 5:

Phạm Quốc Hương (3,5) 1 - 0 Nguyễn Ngọc Tùng (2,5)

Nguyễn Anh Quân (3) 1 - 0 Nguyễn Khánh Ngọc (2,5)

Trần Tuấn Ngọc (2,5) 0,5 - 0,5 Đào Cao Khoa (2,5)

Lại Việt Trường (2) 1 - 0 Nguyễn Thăng Long (2)

Phạm Thanh Tùng (1,5) 1 - 0 Lê Quốc Thắng (1,5)

Lưu Quang Tuyên (1,5) 1 - 0 Phạm Tuấn Linh (1,5)

gau_con_hni
17-08-2010, 10:31 PM
Ủa, Trung xem lại Quân bún thắng Ngọc hay thua vậy???

hung_namdong
17-08-2010, 10:33 PM
Với tính chất quan trọng của vòng 5 nên đã có rất nhiều người hâm mộ đến cổ vũ cho giải đấu

Minh Ngọc
17-08-2010, 10:35 PM
Hương Ngỗng - Tùng LG 1-0: Ôi trời ơi, thần tượng của tôi sao thua nhanh thế?:-o
Ván Quân với Ngọc ai thắng vậy? Sao Trung post 2 kết quả khác nhau vậy?:-s

Nhầm lẫn chút. Đã sửa các Bác nhé !!!

mecotuong
17-08-2010, 10:36 PM
Bàn 2: Nguyễn Anh Quân - Nguyễn Khánh Ngọc 1 - 0

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1 3. R1.2 R9.8 4. H8+9 H2+3 5. R9+1 E3+5 6. R9.6 C8+4 7. P3+1 A4+5 8. C8.7 H3+2 9. H3+4 C8.3 10. R2+9 C3+3 11. A6+5 H7-8 12. C5+4 H8+7 13. C5-1 P3+1 14. C7.3 H2+3 15. R6.7 C3.1 16. A5+4 C2+3 17. C3+4 H7-9 18. H4+6 H3+1 19. R7.9 R1.4 20. H6+8 C2+4 21. K5+1 R4+6 22. C3.6 ">

Bấm F5 để theo dõi !!!
Tổng hợp kết quả vòng 5:

Phạm Quốc Hương (3,5) 1 - 0 Nguyễn Ngọc Tùng (2,5)

Nguyễn Anh Quân (3) 0 - 1 Nguyễn Khánh Ngọc (2,5)

Trần Tuấn Ngọc (2,5) 0,5 - 0,5 Đào Cao Khoa (2,5)

Lại Việt Trường (2) 1 - 0 Nguyễn Thăng Long (2)

Phạm Thanh Tùng (1,5) 1 - 0 Lê Quốc Thắng (1,5)

Lưu Quang Tuyên (1,5) 1 - 0 Phạm Tuấn Linh (1,5)

Anh Trung xem lai hộ vấn đề sai này

hung_namdong
17-08-2010, 10:38 PM
Hình ảnh ván đấu giữa NGUYỄN NGỌC TÙNG và PHẠM QUỐC HƯƠNG
( HƯƠNG thắng )

Minh Ngọc
17-08-2010, 10:42 PM
Quân Bún đánh cờ "bay" thật nhỉ?=D>

hung_namdong
17-08-2010, 10:43 PM
Hình ảnh ván đấu giữa PHẠM THANH TÙNG và LÊ QUỐC THẮNG ( TÙNG thắng 1-0)

hung_namdong
17-08-2010, 10:48 PM
Hình ảnh ván đấu giữa TRẦN TUẤN NGỌC và ĐÀO CAO KHOA ( Hòa 1-1)

hung_namdong
17-08-2010, 10:53 PM
Hình ảnh ván đấu giữa LẠI VIỆT TRƯỜNG và NGUYỄN THĂNG LONG (1-0)

hung_namdong
17-08-2010, 10:56 PM
Hình ảnh ván đấu giữ NGUYỄN ANH QUÂN và NGUYỄN KHÁNH NGỌC ( 1-0 )

hung_namdong
17-08-2010, 11:00 PM
Một số hình ảnh ván đấu giữa PHẠM TUẤN LINH và LƯU QUANG TUYÊN ( 0-1)

Bausuame
17-08-2010, 11:04 PM
3 trường hợp có thể xảy ra:
1. Do Tùng LG quá ngớp đối với PQH cũng như Quân bún trước đây nên chơi không đúng sức của mình.

2. Vì lý do sức khỏe!?

3. Bán độ???

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn phương án nào.

Chọn phương án thứ 4 là Tùng chưa thể so được với Hương(1,3....????50/50)

jayjay
17-08-2010, 11:04 PM
Các anh em cho mình hỏi ván anh Quân bún đến nước 22 sao lại thắng,mình cờ vịt nên không hiểu mong anh em chỉ hộ.Cám ơn cả nhà

mysu0608
17-08-2010, 11:12 PM
Quân Bún đánh cờ "bay" thật nhỉ?=D>

Sau một thời gian quan sát phong cách đánh cờ của Quân bún mình có vài nhận xét nhỏ:

Phong cách đánh rất bay (hay chọn phương án đối công, xô xát):
Trường hợp gặp đối thủ yếu hơn, không khớp hoặc thậm chí ngang phân: phần lớn phần thắng nghiêng về quân bún với nhiều ván thắng đẹp.
Trường hợp gặp đối thủ bị khớp, hoặc trên phân: phần nhiều bị thua.

Đây là lý do mặc dù có nền tảng rất tốt (khai cục, trung cục, tàn cục), kinh nghiệm thi đấu song vào các giải lớn Quân bún khó lọt vào top đầu.

Gợi ý nhỏ: Nên chăng khi gặp đối thủ được coi là khớp hoặc trên phân, quân bún thay đổi chiến thuật đánh bền bỉ, phòng thủ chặt không để cơ hội để đối phương trả đòn, phân tích kỹ thế trận ở từng giai đoạn để đưa ra đối sách tối ưu chứ không hút theo nước đối phương... Có thể khi đó Quân bún gặt hái nhiều thành công hơn.

Dẫu biết tâm lý ai cũng thích lời khen hơn là góp ý, dù sao ý kiến cá nhân vẫn mang tính cá nhân với mong muốn Quân sẽ thành công hơn. Chúc Quân bún thành công.

hung_namdong
17-08-2010, 11:17 PM
Trong phòng thi đấu không khí diễn ra khá yên tĩnh và căng thẳng nhưng ở phòng ngoài nơi các cổ động viên đến cổ vũ cho GIẢI đã giao lưu với nhau bằng 2 hình thức Cờ bàn và Cờ Úp.Bàn Cờ Úp giữa Tùng con và anh THÀNH châu chấu diễn ra khá căng thẳng với một loa phóng thanh là mồm của TÙNG con.Kế bên là bàn của TRUNG CA DAN và HOÀNG luhanhcodoc.Chú em HOÀNG cũng mở loa không kém TÙNG con.Mỗi anh mình là........................... toát mồ hôi 8->
Bàn thi bấm đồng hồ của anh CƯỜNG và bocucchuyengia cũng không kém phần.Đập đồng hồ tanh tách:))
Yên tĩnh nhất là bàn của cụ THỌ giao lưu với HÒA HẢI PHÒNG
Ngoài sân thì thôi rồi chẳng biết là hai bác này ôm nhau từ bao giờ chỉ biết vừa đánh cờ vừa dùng DOPINH ( BIA HÀ NỘI) để chợ lực.KHIẾP THẬT:-??

gau_con_hni
17-08-2010, 11:20 PM
Các anh em cho mình hỏi ván anh Quân bún đến nước 22 sao lại thắng,mình cờ vịt nên không hiểu mong anh em chỉ hộ.Cám ơn cả nhà

Rất đơn giản nếu Ngọc thoái xe ăn pháo thì nhảy mã tào chiếu buộc xe phải về cản thì X9_8 hết đỡ, còn nếu không ăn pháo buộc phải xuất tướng 5 bình 4 cũng bị pháo 5 bình 6 chiếu buộc phải vào rồi nhảy mã tào cũng thua. Nói chung là không thua thì cũng mất xe do đó nước Pháo 3 bình 6 quá cao không thể đỡ nổi!=D>

hung_namdong
17-08-2010, 11:22 PM
Ứng cử viên của chức vô đich sau khi chiến thắng Tùng lò gạch đã thốt lên rằng:
Ai ngăn được bước của tôi?
Giải này là của tôi.

truycantot
17-08-2010, 11:30 PM
Bàn 4: Lại Việt Trường - Nguyễn Thăng Long 1 - 0
1. C8.5 H8+7 2. H8+7 C2.4 3. R9.8 H2+3 4. P7+1 R1+1 5. H2+1 R1.6 6. C2.3 R9.8 7. R1.2 R6+6 8. C3+4 E7+5 9. R2+4 R6-4 10. C5.3 C8.9 11. R2.6 A6+5 12. R8+6 P5+1 13. A6+5 R8+7 14. E7+5 P9+1 15. P1+1 P9+1 16. R6.1 C9+5 17. E3+1 R8-4 18. H7+8 R6+3 19. R8.7 H3-2 20. C+.9 R8.3 21. H8+7 R6.7 22. C3+5 C4.7 23. R1.3 R7-1 24. E1+3 H2+3 25. C9-2 C7.8 26. C9.8 C8+7 27. E5-3 C8-6 28. P5+1 P5+1 29. C8.5 H3+5 30. H7+6 H5+7 31. C5-1 K5.6 32. A5+4 C8-2 33. H6-8 A5+4 34. A4+5 C8.5 35. C5.6 H7+5 36. E3+5 K6.5 37. P9+1 E3+1 38. H8+9 E5-3 39. H9-7 K5.6 40. K5.6 C5.8 41. P9+1 A4+5 42. H7-8 C8+1 43. C6.4 ">

Ko ho danh la ho tuong cua dat ha thanh
Mong a ren luyen suc khoe de cong hien cho lang co ha noi noi rieng va viet nam noi chung

scholes
17-08-2010, 11:35 PM
Rất đơn giản nếu Ngọc thoái xe ăn pháo thì nhảy mã tào chiếu buộc xe phải về cản thì X9_8 hết đỡ, còn nếu không ăn pháo buộc phải xuất tướng 5 bình 4 cũng bị pháo 5 bình 6 chiếu buộc phải vào rồi nhảy mã tào cũng thua. Nói chung là không thua thì cũng mất xe do đó nước Pháo 3 bình 6 quá cao không thể đỡ nổi!=D>

Nếu xanh dung xe đánh tốt chiếu tướng sau đó ăn pháo đầu thì sao nhỉ?

hiepfestival
17-08-2010, 11:41 PM
Thì P6-5 hết đỡ

jayjay
18-08-2010, 12:10 AM
Rất đơn giản nếu Ngọc thoái xe ăn pháo thì nhảy mã tào chiếu buộc xe phải về cản thì X9_8 hết đỡ, còn nếu không ăn pháo buộc phải xuất tướng 5 bình 4 cũng bị pháo 5 bình 6 chiếu buộc phải vào rồi nhảy mã tào cũng thua. Nói chung là không thua thì cũng mất xe do đó nước Pháo 3 bình 6 quá cao không thể đỡ nổi!=D>

Sau khi nghe bạn giải thích công nhận anh Quân bún đánh quá hay.Chúc a giữ vững phong độ trong những giải đấu lớn và gặt hái nhiều thành công

Kim_Ba
18-08-2010, 12:17 AM
Cờ vịt quá ăn có chốt 5 ưu chặt rồi mà cứ đi lẩn thẩn nên đành dùng tam nick Kim_Ba vậy lão nè cũng thua suốt mấy ván giải đồng đội bên TQ .Tạm thời nick HNX bỏ đó vậy :D !

laototphilao
18-08-2010, 01:13 AM
Cờ vịt quá ăn có chốt 5 ưu chặt rồi mà cứ đi lẩn thẩn nên đành dùng tam nick Kim_Ba vậy lão nè cũng thua suốt mấy ván giải đồng đội bên TQ .Tạm thời nick HNX bỏ đó vậy :D !

Tiếc cho Linh béo quá mã ăn tốt đầu anh Tuyên khó đi mà o đánh lại ăn tốt 3, Linh béo đánh giải TLKD thời gian đầu rất ồn định càng về sau lai có nhiều sạn đi nước blo

vuminh999999
18-08-2010, 01:57 AM
Bàn 2: Nguyễn Anh Quân - Nguyễn Khánh Ngọc 1 - 0

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1 3. R1.2 R9.8 4. H8+9 H2+3 5. R9+1 E3+5 6. R9.6 C8+4 7. P3+1 A4+5 8. C8.7 H3+2 9. H3+4 C8.3 10. R2+9 C3+3 11. A6+5 H7-8 12. C5+4 H8+7 13. C5-1 P3+1 14. C7.3 H2+3 15. R6.7 C3.1 16. A5+4 C2+3 17. C3+4 H7-9 18. H4+6 H3+1 19. R7.9 R1.4 20. H6+8 C2+4 21. K5+1 R4+6 22. C3.6 ">

Bấm F5 để theo dõi !!!

Hôm nay xem ván cờ Quân bún - Nguyễn Khánh Ngọc hay dã man, cứ tưởng Quân lép ai ngờ lại có một chiến thắng đẹp mắt đến vây ! Nước thứ 22 p3 bình 6 làm cho Khánh Ngọc chết đứng như Từ Hải, với trình cờ như của mình thì nước cờ này cao khủng khiếp. Tuyệt vời Quân bún !!!

mylovers
18-08-2010, 02:42 AM
công nhận đòn sát cục này cho mình ăn rồi học 20 năm chưa chắc đã đánh được .hix .chúc mừng chiến thắng của Quân Bún .ván cờ quá đẹp mắt để chiêm ngưỡng

langthang
18-08-2010, 03:14 AM
công nhận đòn sát cục này cho mình ăn rồi học 20 năm chưa chắc đã đánh được .hix .chúc mừng chiến thắng của Quân Bún .ván cờ quá đẹp mắt để chiêm ngưỡng

Thiên hạ đại loạn ... " Điệp bảo hên xui... "

langthang
18-08-2010, 03:19 AM
Hôm nay xem ván cờ Quân bún - Nguyễn Khánh Ngọc hay dã man, cứ tưởng Quân lép ai ngờ lại có một chiến thắng đẹp mắt đến vây ! Nước thứ 22 p3 bình 6 làm cho Khánh Ngọc chết đứng như Từ Hải, với trình cờ như của mình thì nước cờ này cao khủng khiếp. Tuyệt vời Quân bún !!!

bien ban nham roi roi nc co nay ngoc di x4+5 chu ko phai x4+6

Nguyen Ngoc Tung
18-08-2010, 04:50 AM
Lò Gạch bữa nay sao vậy nhỉ, để mất quân và thua ván cờ hơi đơn giản thì phải... Không biết mình nhận xét có gì sai k?

Em cũng không biết tại sao thua dễ quá, buồn thối ruột anh ơi!!!!!(:|(:|(:|

Nguyen Ngoc Tung
18-08-2010, 04:53 AM
Thiên hạ đại loạn ... " Điệp bảo hên xui... "

Quân bún làm loạn, Hương ngỗng lo hên xui :D:D:D:-w:-w:-w

themgaidep
18-08-2010, 09:40 AM
Không ai cản được Hương ngỗng rồi, chắc là giải nhất khó thoát lắm. Tay "ma đầu" Tùng LG thua Hương thì cũng đoán được, chỉ tiếc là thua mà chả ra được đòn nào thôi. Quân bún chắc là đủ tiêu chuẩn nhận giải thưởng của Triệu Hâm Hâm, một khán giả hâm mộ.

kynhan
18-08-2010, 09:44 AM
Ván trước Quân Bún gặp Lại Việt Trường, cũng trong tình huống nguy cấp có nước hiểm Tg5-4, sau đó phục đi M3.5, thí mã cục tuyệt đẹp, khiến Lại Việt Trường chết lặng. Nay gặp Khánh Ngọc, lại có nước thần sầu P3-6, khiến Ngọc Vẩu chết đứng. Hai lần thể hiện đó, không thể nói là hên xui được, mà đó thật sự là những nước cờ đáng ghi vào sử sách của Thăng Long Kỳ Đạo Quán. Bản lĩnh của các kỳ thủ đã được thể hiện nhiều qua các giải đấu lần này. Tuy nhiên, nếu muốn lên ngôi Minh Chủ Hà Thành, Quân Bún không nên để những hình cờ như với Trường và Khánh Ngọc, vì Phạm Quốc Hương, ở những thời điểm quyết định, không có những sơ hở chết người như vậy đâu. Mong Quân Bún cố gắng xem lại tất cả những ván đấu của Hương, để rút ra kinh nghiệm cho trận chung kết sắp tới!
P/s: Vẫn phải nói lại hai nước cờ của Quân Bún hai trận vừa rồi, xem mà giật mình!!!

Minh Ngọc
18-08-2010, 09:57 AM
P/s: Vẫn phải nói lại hai nước cờ của Quân Bún hai trận vừa rồi, xem mà giật mình!!!

Bobby Fischer của TLKD?
Nếu cờ tướng có quân Hậu thì chắc Quân Bún phế không kém Bobby Fischer là mấy.:D

maisieuphong
18-08-2010, 10:08 AM
Tung LG oi! Hay là rủ Hương Ngỗng đá bóng đi, chấp hoà cho HN ăn, anh ở cửa cậu. Ok.

maisieuphong
18-08-2010, 10:21 AM
Mình nhớ cái giải Hà Nội mở rộng cách đây mấy năm. Đến giờ thi đấu rồi, mà mãi kg thấy Hương Ngỗng đâu cả, cho đến khi trọng tài xử thua vì quá thời gian thi đấu mới thấy HN chạy đến, thở hổn hển, mặt thấy hằm hằm tức giận vì đã bị ông bạn chơi xỏ đưa đi chơi xa quá kg kịp về. Chắc là giải này anh ta đã rút KN rồi thì phải nên có vẻ rất tự tin trong việc kg có ai cản đuược anh trong lần nay.

Duy Bình
18-08-2010, 11:14 AM
Bàn 1: Phạm Quốc Hương - Nguyễn Ngọc Tùng 1-0

1. H8+7 P3+1 2. P3+1 H2+3 3. H2+3 R1+1 4. R1+1 R1.6 5. R1.6 H8+7 6. R6+3 R6+3 7. E7+5 A6+5 8. A6+5 E7+5 9. R9.6 P7+1 10. P7+1 R9.6 11. C8-1 C8.9 12. C8.7 E3+1 13. P7+1 E1+3 14. R+.8 H7+8 15. H7+6 R+-1 16. C7+6 C9.3 17. R8+3 C3.4 18. H6+7 E5-3 19. P3+1 H8+7 20. H7+8 R-.8 21. H8-6 A5+4 22. R8.6 A4+5 23. R+.7 E3-1 24. C2+5 ">

Hức hức! Thần tượng Tùng LG thua mất roài! Buồn như con chuồn chuồn. Nhưng không sao bác ạ. Có thơ rằng: Bờ ao có con chuồn chuồn_ Mắt nó rất buồn nhưng mặt nó vui! Cố gắng ở các vòng sau bác nhá! ;;)

hung_namdong
18-08-2010, 01:54 PM
Sau khi thua PHẠM QUỐC HƯƠNG,Tùng lò gạch tỏ ra khá tiếc nuối :-?? Anh cùng với anh CƯỜNG,bocucchuyengia,Hiếu vịt,HÒA HẢI PHÒNG.......thẩm lại ván cờ của chính mình.
Hương ngỗng cười bảo: Em đi kiểu gì chẳng thua.:-"