PDA

View Full Version : Đôi BờFansifan
18-08-2010, 03:06 AM
Nhà thơ Trần Đăng Khoa có lần nhận xét .Có nhiều bài thơ hay vì dựa vào một cái gì đó ,có khi là bối cảnh lịch sử ,có khi là một giai đoạn đấu tranh hào hùng của một dân tộc .Tách rời những cái ấy ra ,cái còn lại chỉ là những con chữ nhầu nhì bạc phếch .Thơ Quang Dũng khác hẳn ,đứng nghễu nghện môt minh một cõi không dựa vào gì cả mà vẫn hay thần sầu .Nhất là bài Tây Tiến thuộc về một trong vài bài hay nhất trong lịch sử thi ca Việt Nam

Quang Dũng

Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai?
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt kia em có sầu cô quạnh
Khi chớm thu về một sớm mai?

Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự
Bên này em có nhớ bên kia
Giăng giăng mưa bụi quanh phòng tuyến
Hiu hắt chiều sông lạnh bến Tề

Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ

Xa quá rồi em người mỗi ngã
Bên này đất nước nhớ thương nhau
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào ?