PDA

View Full Version : Kỳ đài clb đồi dương cn 31/03/2013dauyeu1310
31-03-2013, 04:47 PM
Sau Kỳ Đài Hạng A ngày 24/03/2013 diễn ra giữa Công Đài Phan Hiền Khánh và Thủ Đài Trương Anh Kiệt.

Hôm nay ngày 31/03/2013 Kỳ Đài CLB Đồi Dương tiếp tục diễn ra:
Công Đài là kỳ thủ trẻ của CLB Đồi Dương: Nguyễn Thanh Tuấn. Anh vừa đoạt ngôi Quán Quân tại Giải Gió Miền Ngược vừa diễn ra trong tháng 1-2013.
Thủ Đài là Đinh Ngọc Sang. Anh đã giữ Đài Chủ 6 lần liên tiếp, 1 kỳ thủ dày dạn kinh nghiệm. Liệu lần này kỳ thủ Đinh Ngọc Sang có lần thứ 7 liên tiếp giữ ngôi Đài chủ hay không? Xin mời các bạn theo dõi ván Công Đài:

http://i1099.photobucket.com/albums/g392/anhduc1310/IMG_09211.jpg

FORMAT WXF
GAME
TIME 1"; 7"
RED ;;;
BLACK ;;;

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. H8+7 H2+3 4. R1.2 R1+1
5. P7+1 R1.4 6. R2+6 P7+1
7. C8.9 C2+4 8. P3+1 P7+1
9. R2.3 R4+1 10. R3-2 C8-1
11. P7+1 C8.7 12. R3.6 R4.6
13. P7+1 C7+6 14. P7+1 R6.3
15. H7+8 C7.1 16. R9+2 R3+7
17. R9.8 R3-3 18. H8+6 C2.5
19. A4+5 R8+4 20. R6-2 R8+5
21. H6-5 R8.7 22. A5-4 R3.5
23. R6+1 R7-3 24. A6+5 R7.9
25. R8+1 H7+6 26. K5.6 A6+5
27. C5+4 K5.6 28. R6.5 R9.5
29. R8.5 H6+5 30. K6.5 H5-3
31. P9+1 H3+2 32. C5-3 H2-1
33. C5.4 H1+2 34. C4-2 H2-3
35. C4.3 P9+1 36. C3.4 P9+1
37. C4.3 P9.8 38. C3.4 P8.7
39. C4.3 K6.5 40. A5+4 H3+4
41. C3.6 P1+1 42. A4-5 A5+6
43. K5.6 H4+2 44. C6.7 }END

Kết quả: Đinh Ngọc Sang đã giành thắng. Anh vẫn tiếp tục giữ kỷ lục là người giữ Đài chủ 7 lần liên tiếp.
http://i1099.photobucket.com/albums/g392/anhduc1310/IMG_09271.jpg
Anh Đồng Kim Ngân (Ủy viên BCH - Trưởng ban Tài chính CLB) trao phần thưởng cho Đài chủ Đinh Ngọc Sang

thailawer
03-04-2013, 10:12 AM
Mình đã gặp anh Đồng Kim Ngân (Trưởng ban Tài chính CLB) tại giải A1 - 2013 thành phố Hồ Chí Minh! Sức cờ của anh Đồng Kim Ngân thế nào vậy bạn dauyeu1310!

dauyeu1310
03-04-2013, 10:29 AM
Mình đã gặp anh Đồng Kim Ngân (Trưởng ban Tài chính CLB) tại giải A1 - 2013 thành phố Hồ Chí Minh! Sức cờ của anh Đồng Kim Ngân thế nào vậy bạn dauyeu1310!

Dưới Anh Trương Anh Kiệt 2 nước tiên.

thailawer
04-04-2013, 03:41 PM
vậy là ngang với mình, khi nào có điều kiện, mình sẽ giao lưu với anh Đồng Kim Ngân 1 ván!