PDA

View Full Version : 2 tốt + 2 sĩ có thắng được 1 tốt + 2 tượng không?superkid
28-08-2010, 10:00 PM
Mình đánh cờ trên clubxiangqi gặp phải thế cờ tàn này đánh mãi không thắng, các tốt vừa qua hà thôi, chưa lụt.

gacutduoi
28-08-2010, 10:50 PM
hòa đặc !!

xuan2009
28-08-2010, 10:55 PM
Tượng giữ trung tuyến, tốt che tướng, bên 2 Tốt không thể thắng. HÒA, Tôi cho là vậy. Một Tượng thì thắng, song Tượng thì HÒA. CHÀO.
TB: Nếu bên có 1 Tốt mà con Tốt đó đứng ờ tại vị trí không che mặt Tướng của bên có 2 Tốt thì vẫn thua. VD: Tốt lụt