PDA

View Full Version : Đêm say thứ 6laototphilao
30-10-2009, 06:09 PM
Tôi cũng mới cốp pết được bài này tặng anh em ~X(
Dân ca Nam Mỹ
1
Đêm thứ nhất tôi về nhà muộn
Say, say, say, say thật là say...
Tôi thấy có ngựa ai đang đứng
Nơi tôi buộc ngựa hàng ngày

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
- "Bà ơi bà, bà nói tôi hay
Ngựa của ai, ngựa ai buộc đấy
Nơi tôi buộc ngựa hàng ngày ?"

- Này ông ngốc, ông mù không thấy
Ông say, say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua là con bò sữa
Bà già vừa mới cho tôi .

Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới
Và có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng bò sữa có yên cương, hàm thiếc
Quả tôi chưa thấy bao giờ !

2
Tối thứ hai tôi về nhà muộn
Say, say, say, say thật là say...
Tôi thấy mũ ai đang treo trước cửa
Nơi tôi treo mũ hàng ngày

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
- Bà ơi bà, bà nói tôi hay
Mũ của ai đang treo trước cửa
Nơi tôi treo mũ hàng ngày ?

- Này ông ngốc, ông mù không thấy.
Ông say,say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua là cái xô đựng nước
Bà già vừa mới cho tôi

Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới
Và có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng xô nước hai bên hông có lỗ
Quả tôi chưa thấy bao giờ !

3
Tối thứ ba tôi về nhà muộn
Say, say, say, say thật là say...
Tôi thấy quần ai vắt trên lưng ghế
Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
- Bà ơi bà, bà nói tôi hay
Quần của ai vắt trên lưng ghế
Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày ?

- Này ông ngốc, ông mù không thấy
Ông say, say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua mớ giẻ lau bát đĩa
Bà già vừa mới cho tôi

Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới
Và có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng giẻ rách có dây lưng,chìa khóa
Quả tôi chưa thấy bao giờ !

4
Tối thứ tư tôi về nhà muộn
Say, say, say, say thật là say...
Tôi thấy có đầu ai trên gối
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày ?

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
- Bà ơi bà ,bà nói tôi hay
Đầu của ai đang kê trên gối
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày ?

- Này ông ngốc, ông mù không thấy
Ông say, say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua chỉ là bắp cải
Bà già vừa mới cho tôi

Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới
Và có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng bắp cải có râu và ria mép
Quả tôi chưa thấy bao giờ !

( Thái Bá Tân dịch từ nguyên bản tiếng Anh )

Fansifan
02-09-2010, 01:54 AM
Đêm say thứ 6 Bởi: Vớ Vẩn

Tối thứ năm tôi về nhà muộn
Say, say, say, say thật là say…
Tôi thấy cái gì trong tay vợ
Nơi của tôi vẫn để hàng ngày ?

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
- Bà ơi bà ,bà nói tôi hay
Cái của ai bà nắm trong tay
Nơi của tôi vẫn để hàng ngày ?

- Này ông ngốc, ông mù không thấy
Ông say, say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua chỉ là tu huýt
Bà già vừa mới cho tôi

Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới
Và có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng tu huýt có lông rậm rạp
Quả tôi chưa thấy bao giờ.

langthang
02-09-2010, 04:07 AM
Đêm say thứ 6 Bởi: Vớ Vẩn

Tối thứ năm tôi về nhà muộn
Say, say, say, say thật là say…
Tôi thấy cái gì trong tay vợ
Nơi của tôi vẫn để hàng ngày ?

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
- Bà ơi bà ,bà nói tôi hay
Cái của ai bà nắm trong tay
Nơi của tôi vẫn để hàng ngày ?

- Này ông ngốc, ông mù không thấy
Ông say, say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua chỉ là tu huýt
Bà già vừa mới cho tôi

Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới
Và có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng tu huýt có lông rậm rạp
Quả tôi chưa thấy bao giờ.


Say rồi ông lại uống thêm .
Nhà nào ngỏ cửa thì đêm ông vào .
Nhà người mới hỏi làm sao ...?
Rằng ông ngộ tửu ông vào ông lại ra ...

nhachoaloiviet
02-09-2010, 10:00 AM
Hay lắm,phong cách ngụ ngôn lafongten. Mà sao không thấy đêm thứ 5 vậy bác ơi

Fansifan
02-09-2010, 10:15 AM
Hay lắm,phong cách ngụ ngôn lafongten. Mà sao không thấy đêm thứ 5 vậy bác ơi

Tớ đăng rồi chắc bác quên , chiều bác ghi lại nhé

Đêm say thứ 5
Tối thứ năm tôi về nhà muộn
Say, say, say, say thật là say…
Tôi thấy cái gì cắm trong váy vợ
Nơi tôi vẫn cắm hàng ngày ?Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
- Bà ơi bà ,bà nói tôi hay
Cái của ai đang cắm trong váy thế
Nơi tôi vẫn cắm hàng ngày ?- Này ông ngốc, ông mù không thấy
Ông say, say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua chỉ là chuối chín
Bà già vừa mới cho tôiTôi đã đi nhiều nơi trên thế giới
Và có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng chuối chín cứng hơn cục sắt
Quả tôi chưa thấy bao giờ.

trung_cadan
02-09-2010, 06:50 PM
Hố hố , thế nên hạn chế say các bác nhỉ :)) !!!

Fansifan
02-09-2010, 11:16 PM
Say mà vớ phải chuối thì .....hihi cứng hơn cục sắt đấy