PDA

View Full Version : TTTT Kỳ Đài Minh Lâm lần thứ 10Gió
06-04-2013, 10:29 AM
TTTT Kỳ Đài Minh Lâm lần thứ 10


Nguyễn Tiến Huy (công đài) tiên thắng Ngô Quang Kim (đài chủ)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/06/09/54/735153715_1274154598_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/735153715)
Nguyễn Tiến Huy (công đài) - Ngô Quang Kim (đài chủ)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/06/09/55/735154525_620152839_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/735154525)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/06/09/55/735154001_78601142_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/735154001)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/06/09/55/735154256_907182240_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/735154256)


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/06/09/55/735154779_651075969_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/735154779)
Bình luận kì đài Nguyễn Hữu Du

"1. P7+1 P7+1 2. C2.3 E7+5 3. H2+1 H8+7 4. R1.2 R9.8 5. C8.5 H2+3 6. H8+7 R1.2 7. P3+1 C2+2 8. R2+6 H7+6 9. R2.4 P7+1 10. R4-1 P3+1 11. R4+1 P3+1 12. R4.2 R2+1 13. R9.8 R8+1 14. R8+3 R2.6 15. C3-1 C2.3 16. H7-9 R6+7 17. A4+5 C3.9 18. C5.7 H3+4 19. C7-1 R6-2 20. P1+1 C9.5 21. P5+1 P3+1 22. R8-1 C5.6 23. E7+5 C6+1 24. R2.5 A6+5 25. P5+1 C8+5 26. R8+6 P3+1 27. H9+7 H4+3 28. R5.7 R8+5 29. C7+2 R6.3 30. R7-3 R8.3 31. H7-9 R3.7 32. R8-2 R7+2 33. R8.2 R7-1 34. H1-2 C8.5 35. E3+5 R7.5 36. H9+8 R5-3 37. H8-6 R5+2 38. H6+7 R5.6 39. H7+6 C6-4 40. R2.1 A5+4 41. R1+3 C6-1 42. H2+3 A4+5 43. H6-7 R6.3 44. H7+5 P7+1 45. H3-4 R3.1 46. H5+3 K5.4 47. R1-4 R1.6 48. H4+5 P7+1 49. H5+4 P7+1 50. H4+6 P7.6 51. A5-4 E5+7 52. R1.3 C6.5 53. H3-5 R6-1 54. A6+5 R6.3 55. R3.4 A5+6 56. H6-5 R3+4 57. A5-6 R3-5 58. R4.3 P1+1 59. P1+1 R3+2 60. R3-2 P1+1 61. A4+5 R3.5 62. R3.5 C5+6 63. A5+6 P1.2 64. H5-3 C5-6 65. H3-2 P6.7 66. P1+1 P2.3 67. P1.2 P3+1 68. K5.4 P3.4 69. A6+5 K4+1 70. P2.3 A4-5 71. P3.4 C5.6 72. H2+3 C6.4 73. H3+5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="145">">

Bấm F5 để cập nhật!

Gió
06-04-2013, 12:47 PM
Sau 73 hiệp giao đấu quyết liệt , đài chủ Ngô Quang Kim đã bị rụng kim, xuống đài. Chúc mừng tân đài chủ Nguyễn Tiến Huy :hoa2. Cảm ơn hai kì thủ đã cống hiến một ván đấu tuyệt hay đến với khán giả :baiphuc1


http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/06/11/41/735345442_914440164_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/trung_cadan/735345442)

vua cờ gà
06-04-2013, 10:25 PM
sao không xem được video nhỉ?

trung_cadan
06-04-2013, 10:29 PM
Không có video , chỉ có biên bản , bạn cài java vào thì xem được !!!