PDA

View Full Version : Cờ đôi Quang Trung - Anh Emreporter
06-04-2013, 12:49 PM
Vũ Huy Cường - Lê Mạnh Hiệp (Quang Trung) - Đại Ngọc Lâm - Lê Quốc Thắng (Anh Em): 1-1

Ngay sau khi kỳ đài đợt 70 kết thúc, các cao thủ 2 CLB Quang Trung và Anh Em cao hứng tổ chức ngay ván kỳ đài đôi đầu tiên (chọn đài chủ đầu tiên). Thể thức 1 ván, 60 phút không tích lũy. Bốc thăm, Quang Trung đi tiên.


1. C2.6 H8+72. H2+3 P7+1 3. R1.2 R9.8 4. E7+5 C8+4 5. A6+5 P3+1 6. C8.7 E3+5 7. H8+9 H2+3 8. P7+1 H3+2 9. P7+1 E5+3 10. P9+1 E3-5 11. C7+2 A4+5 12. C7.8 H2+4 13. R9.7 R1.3 14. R7+9 E5-3 15. P3+1 P7+1 16. C8.3 H7+6 17. C6+1 C8-3 18. R2+5 C2+2 19. R2-2 E7+5 20. P5+1 H4-3 21. C6-1 R8.7 22. H9+7 C2.3 23. C6.8 R7+1 24. C8+3 C3+1 25. C3.7 R7+6 26. R2+2 R7-1 27. H7-9 R7.1 28. H9-7 R1.3 29. C8+4 A5-4 28. H9-7 R1.3 29. C8+4 A5-4 30. H7+9 R3+1 31. R2.4 R3.1 32. R4+1 C8+3 33. R4-3 C8+3 34. C8-3 A4+5 35. R4.2 C8.9 36. R2-3 C9-1 37. C8.5 H3+4 38. C5-1 R1+2 39. A5-6 C9.2 40. R2+3 H4+3 41. R2.6 C2+1 42. E5-7 R1-4 43. R6.7 H3+4 44. A4+5 H4-3 45. E7+5 H3+1 46. K5.4 R1.2 47. R7-2 H1-2 48. R7.8 C2.1 49. C5+1 R2-1 50. P5+1 R2.5 51. R8+2 R5-1 52. P1+1 R5.4 53. C7.5 R4+6 54. K4+1 R4-4 55. C5.3 R4.6 56. A5+4 R6-2 57. R8.7 A5-4 58. C3.2 A6+5 59. R7+1 P1+1

Ván cờ đã kết thúc với kết quả "dĩ hòa vi quý" mặc dù đôi AE có ưu thế từ trung cuộc.

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/06/12/07/735392622_640693655_574_574.jpg

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2013/04/06/12/07/735393010_1412834578_574_574.jpg

reporter
06-04-2013, 02:47 PM
Hai bên tiếp tục đánh ván cờ nhanh. Bên Quang Trung, Lưu Khánh Thịnh thay Vũ Huy Cường chiến tiếp. AE đi tiên.

reporter
06-04-2013, 02:59 PM
CỜ NHANH, ANH EM (Thắng kem & Đại Ngọc Lâm) - QUANG TRUNG (Thịnh con & Hiệp cận): 1-0

AME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P7+1 P7+1 5. C8.6 R9+1 6. H8+7 R9.4 7. C6+2 H7+6 8. C5.6 R4.7 9. E3+5 R1.2 10. R9.8 C2+4 11. R2+6 H6+7 12. C+-1 P7+1 13. A6+5 R7+3 14. R8+2 A4+5 15. H7+6 P7.6 16. P7+1 P3+1 17. R8+1 R2+6 18. H6-8 E3+5 19. C+.3 R7+2 20. H8+6 P3+1 21. H6+5 H3+5 22. R2.5 P3+1 23. C6.9 C6+2 24. H3-2 C6.2 25. R5.8 C2.1 26. C9.8 C1.5 27. H2+4 R7.9 28. R8.9 P3+1 29. C8+7 C5.7 30. H4+2 R9.8 31. H2-3 R8.5 32. P9+1 R5.4 33. R9.7 K5.4 34. R7+3 K4+1 35. R7-7 C7.5 36. C8-9 P9+1 37. H3+1 P9+1 38. H1+3 P6.7 39. R7+2 P7+1 40. R7.5 C5.8 41. R5-1 C8+2 42. R5.6 C8.4 43. H3+5 P9.8 44. H5+4 P8+1 45. C8+2 K4-1 46. C8.6 K4.5 47. H4+2 C4-5 48. P9+1 C4.3 49. P9+1 P7.6 50. C6+1 P8.7 51. P9.8 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="101">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">

reporter
06-04-2013, 03:23 PM
Trận cờ đôi đã kết thúc với phần thắng chung cuộc thuộc về 2 Tá của Anh Em! Cảm ơn Trung_cadan đã mời mình cafe (hệ quả của độ ngoài, hehe).. :tlmn

reporter
06-04-2013, 03:23 PM
Sau trận đôi trên, 2 bên tiếp tục có cuộc giao hữu cờ đơn giữa 2 Tá: Dương Như (Anh Em) - Lưu Khánh Thịnh (Quang Trung)...

trung_cadan
06-04-2013, 05:55 PM
Trận này không độ ngoài thì anh Thịnh lại thắng , he he !!!

reporter
06-04-2013, 06:35 PM
Lão tướng Dương Như ưu thế cả 2 ván, nhưng rút cục ván 1 hòa, ván 2 thua. Lâu không thi đấu, quả nhiên đường cờ kém đi độ sắc sảo.