PDA

View Full Version : Một số hình ảnh các kỳ thủ trong ngày thi đấ hôm naykymoc
11-10-2010, 08:50 PM
Những hình ảnh sinh động về ngày thi đấu thứ 6
http://www.thanglongkydao.com/attachments/hoi-dap-thac-mac/1455d1286801237-mot-so-hinh-anh-cac-ky-thu-trong-ngay-thi-da-hom-nay-photo_0000.jpg
http://www.thanglongkydao.com/attachments/hoi-dap-thac-mac/1456d1286801257-mot-so-hinh-anh-cac-ky-thu-trong-ngay-thi-da-hom-nay-photo_0001.jpg
http://www.thanglongkydao.com/attachments/hoi-dap-thac-mac/1457d1286801274-mot-so-hinh-anh-cac-ky-thu-trong-ngay-thi-da-hom-nay-photo_0002.jpg
http://www.thanglongkydao.com/attachments/hoi-dap-thac-mac/1458d1286801292-mot-so-hinh-anh-cac-ky-thu-trong-ngay-thi-da-hom-nay-photo_0003.jpg
http://www.thanglongkydao.com/attachments/hoi-dap-thac-mac/1459d1286801315-mot-so-hinh-anh-cac-ky-thu-trong-ngay-thi-da-hom-nay-photo_0004.jpg

kymoc
11-10-2010, 08:55 PM
thêm một số hình ảnh nữa.
http://www.thanglongkydao.com/attachments/hoi-dap-thac-mac/1460d1286801605-mot-so-hinh-anh-cac-ky-thu-trong-ngay-thi-da-hom-nay-photo_0005.jpg
http://www.thanglongkydao.com/attachments/hoi-dap-thac-mac/1461d1286801629-mot-so-hinh-anh-cac-ky-thu-trong-ngay-thi-da-hom-nay-photo_0006.jpg
http://www.thanglongkydao.com/attachments/hoi-dap-thac-mac/1462d1286801650-mot-so-hinh-anh-cac-ky-thu-trong-ngay-thi-da-hom-nay-photo_0007.jpg
http://www.thanglongkydao.com/attachments/hoi-dap-thac-mac/1463d1286801672-mot-so-hinh-anh-cac-ky-thu-trong-ngay-thi-da-hom-nay-photo_0008.jpg
http://www.thanglongkydao.com/attachments/hoi-dap-thac-mac/1464d1286801705-mot-so-hinh-anh-cac-ky-thu-trong-ngay-thi-da-hom-nay-photo_0009.jpg