PDA

View Full Version : Bộ sưu tập những quân, bàn cờ đặc sắc.Minh Ngọc
12-10-2010, 10:41 PM
Bộ sưu tập những quân, bàn cờ đặc sắc:

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/21/38/1286894309432602947_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/452535228)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/21/38/1286894306255303862_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/452535218)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/21/38/12868943041146190373_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/452535210)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/21/38/12868943021964713114_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/452535202)

Minh Ngọc
12-10-2010, 10:44 PM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/21/38/1286894300656529555_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/452535186)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/21/38/12868942971284170849_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/452535167)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/21/38/1286894294773630254_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/452535154)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/21/38/12868942901874756549_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/452535142)

Minh Ngọc
12-10-2010, 10:46 PM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/21/38/12868942871171172176_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/452535124)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/21/38/128689428488415521_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/452535110)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/21/38/1286894281223303996_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/452535091)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/21/37/1286894267406824172_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/452535012)

Minh Ngọc
12-10-2010, 10:49 PM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/21/02/12868921211216915759_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385415597)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/21/02/12868921231421661015_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385415612)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/21/02/1286892129677175991_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385415650)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/21/02/1286892127834874066_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385415639)

Fansifan
12-10-2010, 11:19 PM
Bác MinhNgoc làm gì cũng thấy nét pro từ đưa tin ,post bài , hình ảnh ,đều hết sức dụng công tỉ mỉ ,săn sóc đến cả những chi tiết ít người để ý, Xin Ngả mũ !

trung_cadan
13-10-2010, 12:14 AM
Em mê bộ đầu tiên , em có cái ảnh này từ 4 năm rồi , mua được bày nội thất trong nhà thì tuyệt diệu , hix hix !!!

hatito
13-10-2010, 08:58 AM
Cái bộ đó chắc phải hơn chục củ đấy nhể. Kể ra bộ quân làm bằng Ngọc xanh, ngọc đỏ, mặt bàn đó làm bằng pha lê thì còn đẹp nữa

Minh Ngọc
13-10-2010, 10:35 AM
Cái bộ đó chắc phải hơn chục củ đấy nhể. Kể ra bộ quân làm bằng Ngọc xanh, ngọc đỏ, mặt bàn đó làm bằng pha lê thì còn đẹp nữa

Nếu mà làm tinh diệu thế thì hơn chục củ cũng chưa có gì là đắt. Sẽ có nhiều người mua. Nhưng chỉ để bày ở phòng khách thôi chứ chơi thì không tiện.

Minh Ngọc
04-11-2010, 06:05 PM
Bộ cờ người:

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/02/22/39/1288712395731132223_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/861600018)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/02/22/39/12887123931075193695_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/861600006)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/02/22/39/1288712392757132007_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/861600001)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/02/22/39/12887123691987680210_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/861599898)

Minh Ngọc
04-11-2010, 06:09 PM
Đồ chơi trẻ em:

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/02/22/39/12887123791627500184_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/861599948)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/02/22/39/12887123771708435871_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/861599937)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/02/22/39/12887123741019698846_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/861599926)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/02/22/39/12887123432100990352_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/861599774)

subaru_555
04-11-2010, 08:45 PM
Quá đỉnh!
Không trê vào đâu được!( Đặc biệt là bộ thứ 1 )

thằng bờm
04-11-2010, 09:10 PM
Mình thích những bộ cờ tự chế biến như chai lọ , kẹo bánh ở dưới thể hiện sự sáng tạo đến mức trẻ em cũng thích , đụng chỗ nào bày cờ chỗ đó ... quá hay ... Còn ở trên thì Đại gia mới sắm nổi , mà có rồi chưa chắc dám mang ra chơi ( sợ mất màu ... he he..)

Minh Ngọc
05-11-2010, 12:28 AM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/02/22/38/12887123311290706867_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/861599712)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/02/22/39/12887123412007969786_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/861599766)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/02/22/38/1288712336747463302_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/861599742)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/02/22/38/1288712333696485209_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/861599729)

Minh Ngọc
12-11-2010, 10:49 AM
Bộ quân cờ nước hoa:
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/02/22/39/1288712366566109845_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/861599890)


Bộ quân cờ bọ ướp:
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/02/22/39/12887123811489917162_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/861599956)

Bộ cờ trong bếp:
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/02/22/39/12887123832034008143_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/861599963)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/02/22/39/1288712353350939041_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/861599828)