PDA

View Full Version : Ngày xưa Hoàng thị (Đoan Trang )Hư Trúc
24-10-2010, 01:30 AM
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Chim non giấu mỏ
Dưới cội hoa vàng .......


Hè sang phượng nở
Rồi chẳng gặp nhau
Ôi mối tình đầu
Như đi trên cát

Bước nhẹ mà sâu
Mà cũng nhòa mau...
Tưởng đã phai màu
Đường chiều hoa cỏ


Sa5-xdzhjM8&feature=related

vodich
06-08-2011, 11:07 PM
bai hat rat sau lang!