PDA

View Full Version : Thong thả tí tiHư Trúc
24-10-2010, 05:27 AM
http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/02/12.jpg?w=500&h=330
Thiếu thể thao thừa thô thiển

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/02/1235355304-songcokhucnguoicoanhdoc-21.jpg?w=415&h=450

Thấp thêm tí ti thì thấy, thích thật!

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/02/1249810151-anh-dep-trong-tuan-22.jpg?w=405&h=514
Thít thuốc thế thật tài


http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/02/anh_vui0111.jpg?w=296&h=450

Tí tuổi tập tọng thói thủ trưởng

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/02/babyanoe51.jpg?w=480&h=640

Thương thật

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/02/funny_pictures_11261.jpg?w=500&h=333
tình thắm thiết thế

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/02/cuoi_0081.jpg?w=424&h=392

tè trai thì tè trai tụi tớ tè tạm

http://imgur.com/tZfeV.jpg

trò tập trung tập thầy thử tay tí thôi

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/02/nice-view1.jpg?w=465&h=295

tiếp thị thật táo tợn

hung_namdong
25-10-2010, 01:28 PM
Ảnh độc thật!

6789
26-10-2010, 08:01 AM
@Hư Trúc: Thật tình tôi thấy tạm thôi!..hi.

thailawer
26-10-2010, 08:27 AM
Lão 6789 này có nhiều ý tưởng phong phú thật!