PDA

View Full Version : Cờ thế no2noname
24-10-2010, 10:30 PM
Đỏ tiên thắng.

http://ca6.upanh.com/15.147.19419808.5os0/do2.gif

xuan2009
24-10-2010, 11:56 PM
Thế cờ này có nước "khí tử nhập cuộc" của Tốt 5 thật hay. Mời các bạn cùng tham gia cho xôm tụ. CHÀO.

rong88
26-10-2010, 06:19 PM
tưởng dơn giả mà cũng khó phết

xuan2009
26-10-2010, 09:28 PM
Đỏ đi trước thắng như sau:

Fen: P1P1k1e2/4hh3/3a5/p8/9/9/P3P4/7p1/9/3C1K3 w - - 0 1

http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=P7z6K5z6C6z5P8z7K4x1E7x9P5x1E9x7P5x1E7y9P5x1P7x1K4x1E9x7Pxz8P7z8P8z7P8z7P9x1P7z8P9x1P1x1P5x1E7y5C5x6P8z7C5z9H5x3C9x3H3y2P7z8A4y5P6z5~n01n03a05e07d14d15f22g28n55n59g71j85h87~5b.E7-5C5%2B7H5-3P%2B.8P1%2B1P8.7P7%2B1K4-1P7.8P5%2B1P1%2B1P5.6P1%2B1P-%2B1P8.7P-%2B1P7%2B1K4%2B1P1.2P-.5P2.3P5.4%7C8b.P1%2B1P5%2B1E7-5C5%2B6P7.8P8.7P8.7C5.9H5%2B3C9%2B3H3-2P7.8A4-5P6.5&StartPos=0&RedFirst=True
- Lời giải:
1. B7-6 Tg5-6 2. P6-5 B8-7 3. Tg4.1 T7.9 4. B5.1 T9.7 5. B5.1 T7/9(1) 6. B5.1 B7.1 7. Tg4.1 T9.7 8. Bt-8 B7-8(2) 9. B8-7 B8-7 10. B9.1 B7-8 11. B9.1 B1.1 12. B5.1 T7/5 13. P5.6 B8-7 14. P5-9 M5.3 15. P9.3 M3/2 16. B7-8 S4/5 17. B6-5 ĐỎ THẮNG.
- Chú thích:
- (1)/ Nếu: 5. …… T7/5 6. P5.7 M5/3 7. Bt-8 B1.1 8. B8-7 B7.1 9. Tg4/1 B7-8 10. B5.1 B1.1 11. B5-6 B1.1 12. Bs.1 B8-7 13. Bs.1 B7.1 14. Tg4.1 B1-2 15. Bs-5 B2-3 16. B5-4 ĐỎ THẮNG.
- (2)/ Nếu : 8. ....... B1.1 9. B5.1 T7/5 10. P5.6 B7-8 11. B8-7 B8-7 12. P5-9 M5.3 13. P9.3 M3/2 14. B7-8 S4/5 15. B6-5 ĐỎ THẮNG.

Có gì sơ sót mong các bạn góp ý và thông cảm. CHÀO.

noname
26-10-2010, 10:39 PM
Mình xin góp ý :
- Ở biến 1, nếu xanh T7/5 thì đỏ bình chốt đầu (C5-6) rồi tự do đi con chốt này.
- Chốt 7 xanh không xuống sâu, nhưng thực ra điều này không ảnh hưởng gì.
Cám ơn bạn Xuân đã làm giùm mình.

xuan2009
26-10-2010, 10:51 PM
Mình xin góp ý :
- Ở biến 1, nếu xanh T7/5 thì đỏ bình chốt đầu (C5-6) rồi tự do đi con chốt này.
- Chốt 7 xanh không xuống sâu, nhưng thực ra điều này không ảnh hưởng gì.
Cám ơn bạn Xuân đã làm giùm mình.

Rất đúng, rất hay. Ở biến 1 bình Chốt mới tối ưu vì nhanh hơn. Xin ghi nhận góp ý này, Cảm ơn.
Còn Chốt Xanh có xuống hay không thì không cần thiết, chủ yếu không vào lộ 4 của Đỏ là được. Cảm ơn bạn. CHÀO.

hungtlc
04-11-2010, 02:52 AM
xuan 2009 dung phan mem gi de gi lai cac loi giai the co vay . chi cho minh biet voi nhe

xuan2009
04-11-2010, 08:22 AM
xuan 2009 dung phan mem gi de gi lai cac loi giai the co vay . chi cho minh biet voi nhe

Bạn vào đia chỉ dưới để xem hướng dẫn cách làm Flash của tottottot
http://www.thanglongkydao.com/hoi-dap-thac-mac/468-huong-dan-cach-upload-1-van-co-14.html#post62464
Và đây là phần mềm của tottottot
Download ChessBank - Chess Bank Application (http://sites.google.com/site/chessbankapp/download-chessbank), password giải nén: tottottot, Chess Bank Application (http://sites.google.com/site/chessbankapp)

Tôi thấy những cái này rất hay, bạn sữ dung xem. CHÀO.

thằng bờm
04-11-2010, 10:49 AM
Cái món cờ thế này , em gặp là thua chắc , nghĩ một hồi là tướng sĩ tượng nó chạy vù vủ trong đầu ngay thôi , mắt hoa tim loạn nhịp , đầu gục xuống bàn cờ là toi ...