PDA

View Full Version : Khúc hát trên sóngHư Trúc
26-10-2010, 03:42 AM
Tác giả Francis Lai người đã viết nên ca khúc bất hủ Love story .Ông nổi tiếng với tài soạn nhạc cho phim ,nhiều phim chỉ hay trung bình nhưng nhờ nhạc đệm của ông mà trở nên bất hủ

RkKTVmZLBM0&feature=related