PDA

View Full Version : Say ơi là sayHư Trúc
26-10-2010, 09:42 AM
http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/04/101.jpg?w=500&h=375

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/04/1243406829-loidunglucnangmeman-12.jpg?w=500&h=375

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/04/att000371.jpg?w=450&h=323

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/04/att000341.jpg?w=450&h=332

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/04/att000401.jpg?w=450&h=337

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/04/att000551.jpg?w=420&h=620

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/04/att000581.jpg?w=450&h=287


http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/04/att000821.jpg?w=420&h=287

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/04/vietgiaitri-com-14611-12154044461.jpg?w=420&h=279

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/04/drunk6qp7ic71.jpg?w=500&h=340

hung_namdong
26-10-2010, 01:19 PM
Thua ông này thật!
Toàn sưu tập những bức ảnh chẳng giống ai.:-??:-??:-??

Hư Trúc
26-10-2010, 01:46 PM
Thua ông này thật!
Toàn sưu tập những bức ảnh chẳng giống ai.:-??:-??:-??

Mỗi người phục vụ một kiểu .không đuợc ...dỗi... à nghe hihihi,xem bàn cờ mãi rồi phải để người ta tươi mát tí ti chứ .Khó tính thế anh Hùng Đại Nhân