PDA

View Full Version : Bóng ĐáHư Trúc
28-10-2010, 07:31 AM
http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/06/01.jpg?w=480&h=360

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/06/7y467u4-x1.jpg?w=394&h=302

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/06/847471.jpg?w=448&h=336

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/06/1237364302-haihuoc711.jpg?w=400&h=551

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/06/anh-vui-hai-khieu-vu-tren-s2.jpg?w=339&h=500

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/06/cavybq7d.jpg?w=227&h=222

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/06/football-cat-kick1.jpg?w=500&h=325

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/06/funny_sports_101.jpg?w=500&h=684

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/06/funny-football-picture1.jpg?w=400&h=314

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/06/funny-sport-photos-381.jpg?w=490&h=358

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/06/kissingplayers_thumb11.jpg?w=404&h=381

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/06/photo-football11.jpg?w=500&h=308

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/06/ronaldinhosm61.jpg?w=500&h=325

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/06/sport0101.jpg?w=300&h=450
http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/06/sport-fail-soccerkick-600x4001.jpg?w=500&h=333
Chào Cờ ....Đừng Sờ

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/06/1425482568654773d6f8db84511.jpg?w=400&h=383


5E4mBoGX6Dw

PhiHuong
28-10-2010, 02:50 PM
Ku Trúc có vẻ tinh nghịch nhỉ, toàn những cảnh cười vỡ bụng !.
Đoạn video cũng thật là điệu nghệ !.

Hư Trúc
28-10-2010, 07:45 PM
Bác PhiHuong quả sành sõi đoạn video này do hai vũ sư người Argentina biểu diễn .Ku Trúc rất khoái hình vui hơi nhảm một tí lại càng khoái tợn