PDA

View Full Version : Đuờng ta ...Ta cứ điHư Trúc
28-10-2010, 12:52 PM
Đuờng xa nghĩ nỗi sau này mà kinh

http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/11/3336vn141.jpg?w=400&h=300

http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/11/9301516122392lo1.jpg?w=500&h=387

http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/11/download1.jpg?w=400&h=300

http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/11/015_xe_b1.jpg?w=500&h=361

http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/11/anhdoctrenduong11.jpg?w=400&h=300

http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/11/anhdoctrenduong101.jpg?w=300&h=400
http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/11/1239068202-img1.jpg?w=400&h=263

http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/11/anhdoctrenduong51.jpg?w=400&h=300

http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/11/shock-140209-201.jpg?w=350&h=440
http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/11/1-in1.jpg?w=480&h=320

http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/11/anhdoctrenduong21.jpg?w=400&h=310

http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/11/anhdoctrenduong121.jpg?w=400&h=300
http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/11/anhdoctrenduong131.jpg?w=400&h=300
http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/11/anhdoctrenduong171.jpg?w=400&h=300

http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/11/anhdoctrenduong31.jpg?w=400&h=200
http://quechoablog.files.wordpress.com/2009/11/anhdoctrenduong41.jpg?w=400&h=333

PhiHuong
28-10-2010, 02:39 PM
Quá hay! (đạo sĩ) Hư Trúc sưu tầm của độc ở đâu thế nhỉ ?. Khoái nhất là con cánh cam chở cái tổ ong.

Hư Trúc
28-10-2010, 08:40 PM
Hihi Ku Trúc lang thang bạ đâu gom đó bác PhiHuong ạ .Bác xem thầy khoái thư giãn tí ti là Ku Trúc vui rồi

cuongsym
28-10-2010, 08:48 PM
Hehe, cái ava của em có thuộc nhóm này của pác không nhỉ?

Hư Trúc
28-10-2010, 08:54 PM
Hehe, cái ava của em có thuộc nhóm này của pác không nhỉ?

Chính nó đấy!