PDA

View Full Version : môt số hình ảnh giải các dấu thủ mạnhđông anhtrauvangmienque
14-04-2013, 11:13 PM
Bác Thái ,Chú Xương PCN CLB cờ trao gải cho các đấu thủ.
http://www2.picturepush.com/photo/a/12690595/220/12690595.jpg (http://picturepush.com/public/12690595)
http://www4.picturepush.com/photo/a/12690627/220/12690627.jpg (http://picturepush.com/public/12690627)
http://www2.picturepush.com/photo/a/12690680/220/12690680.jpg (http://picturepush.com/public/12690680)http://www1.picturepush.com/photo/a/12690694/220/12690694.jpg (http://picturepush.com/public/12690694)http://www5.picturepush.com/photo/a/12690723/220/12690723.jpg (http://picturepush.com/public/12690723)http://www4.picturepush.com/photo/a/12690737/220/12690737.jpg (http://picturepush.com/public/12690737)http://www2.picturepush.com/photo/a/12690750/220/12690750.jpg (http://picturepush.com/public/12690750)http://www3.picturepush.com/photo/a/12690761/220/12690761.jpg (http://picturepush.com/public/12690761)http://www2.picturepush.com/photo/a/12690835/220/12690835.jpg (http://picturepush.com/public/12690835)http://www2.picturepush.com/photo/a/12690845/220/12690845.jpg (http://picturepush.com/public/12690845)