PDA

View Full Version : Lạc Lối VềHư Trúc
29-10-2010, 01:04 AM
Hoàn toàn thông cảm với nỗi đau khổ nhân dân ta đang gánh chịu ,tựa đề trước hình mục đích chỉ làm sinh động cho bài viếtEm ơi ...lụt lội ..phố

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/imageview1.jpg?w=500&h=387

Bắc thang lên trời

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/16-l-t_1.jpg?w=400&h=300

Đưa khách sang ...ngang

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/21.jpg?w=450&h=288

Ghe dua với xe

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/67658biglulutdn129dbedei811.jpg?w=400&h=276

Mẹ con chị Dậu

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/2948652.jpg?w=405&h=305

Chuẩn bị cho Xích Bích

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/2948662.jpg?w=405&h=305

Đưa nàng về dinh

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/2948681.jpg?w=405&h=305

Em đến thăm anh một chiều mưa

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/2948721.jpg?w=405&h=305

Phải đi vận luơng

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/2948732.jpg?w=405&h=305


Vuợt Sạn Đạo

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/0511200843-thoatnuoc1.jpg?w=320&h=226

Chị ngã em nâng

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/1254466387-img1.jpg?w=300&h=342

Trên bến dưới thuyền

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/anh_83931.jpg?w=450&h=301

Tìm lá Diêu Bông

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/cac20kieu20vuot20ngap20doc20dao1.jpg?w=350&h=486

Cõng nàng về dinh

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/b2ed29bd35bc4e15b7efd2b02bdf050c1.jpg?w=285&h=379

Tam tạng thỉnh kinh

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/cong-cu-khac-cua-binh-ga1.jpg?w=400&h=295

Trống Mái

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/lut2.jpg?w=460&h=276

Đu dây tử thần

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/powerlines1.jpg?w=500&h=333

Thì ta vẫn nhậu

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/ve81.jpg?w=450&h=318

Mai anh về

http://quechoablog.files.wordpress.com/2010/01/vtc_237654_3-11-lu-lut1-11.jpg?w=282&h=344


Đuờng xa ướt mưa

dgWC-XMnqZQ

PhiHuong
29-10-2010, 02:42 AM
Thiên tai là nỗi lo của nhân gian ! cầu cống mà không làm cho tốt thì thật đáng trách.
- Buộc chân vào ghế để đi tìm lá diêu bông, mẹo cao thật !.