PDA

View Full Version : Michael Jackson trước khi giã từHư Trúc
31-10-2010, 11:35 AM
Tại nhà khi 911 đuợc gọi đến

http://ezineseeker.com/images/imagemanager1/files/2010/3/1/jackson/100227Starmj9.jpg

Cấp cứu ở giuờng

http://ezineseeker.com/images/imagemanager1/files/2010/3/1/jackson/100227Starmj7.jpg

Đưa vào bịnh viện

http://ezineseeker.com/images/imagemanager1/files/2010/3/1/jackson/100227Starmj6.jpg

Cố gắng cuối cùng

http://ezineseeker.com/images/imagemanager1/files/2010/3/1/jackson/100227Starmj3.jpg

Tuyệt vọng

http://ezineseeker.com/images/imagemanager1/files/2010/3/1/jackson/100227Starmj1.jpg

Vào ngăn kéo

http://ezineseeker.com/images/imagemanager1/files/2010/3/1/jackson/100227Starmj5.jpg

Điệu nhảy mê hoặc

965C-hwmk5k&feature=related

Hai ngày truớc khi giã từ

rq4Kg88jFQM

strawberry
31-10-2010, 01:23 PM
Xem lại vẫn thấy thương quá :(( :(( :(( :((