PDA

View Full Version : Khoảnh khắc Thu Hà NộiMinh Ngọc
03-11-2010, 08:27 AM
Khoảnh khắc Thu Hà Nội:

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/12868720782024676731_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385328076)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/12868720751765567845_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385328068)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/1286872071302779981_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385328056)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/128687206860547293_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385328046)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/1286872065746870156_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385328036)

Minh Ngọc
03-11-2010, 08:49 AM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/1286872066881804937_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385328039)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/12868720548868955_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385327975)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/12868720471798867322_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385327944)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/1286872058723617641_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385328010)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/1286872046334281925_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385327938)

Minh Ngọc
03-11-2010, 08:54 AM
Nhìn những mùa thu qua:

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/12868720732105737568_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385328061)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/12868720702011390015_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385328055)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/12868720701777697607_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385328052)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/12868720721135325030_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385328058)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/1286872051399664470_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385327959)

Hư Trúc
03-11-2010, 10:20 AM
Em nghe sầu lên trong nắng


http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/1286872066881804937_574_0.jpg

hatito
03-11-2010, 10:41 AM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/1286872066881804937_574_0.jpg[/QUOTE]

Em nghe chăng mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Sư tử ngồi ngơ ngác
Đạp lên lá vàng thu
8-x

Nguyen Ngoc Tung
03-11-2010, 12:17 PM
Anh Minh Ngọc sống lãng mạng và thơ mộng thật, xoay quanh với cuộc sống luôn là thiên nhiên, niềm đam mê... và góc nhìn phái đẹp ở nhiều khung trời khác nhau. Kính phục ! Thanks anh nhiều!

PhiHuong
03-11-2010, 02:55 PM
Em nghe sầu lên trong nắng

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/1286872066881804937_574_0.jpg

Em nghe sầu lên trong nắng
Nhớ về tình yêu phương xa
Lá vàng rơi trên giấy mỏng
Hững hờ...thu...cứ đi qua !.

Minh Ngọc
04-11-2010, 02:33 PM
Mùa thu Hà Nội luôn đẹp và lãng mạn. Nếu Levitan sống ở Hà Nội chắc hẳn là ông sẽ có những bức tranh đẹp hơn nhiều so với những bức ông đã vẽ.


http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/04/13/22/12888517231993088426_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/392216289)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/03/17/02/12887785671254400711_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/391983180)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/04/13/22/1288851737747144663_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/392216398)ư

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/04/13/22/1288851735965496531_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/392216385)

Minh Ngọc
04-11-2010, 02:37 PM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/03/17/02/1288778526585253881_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/391982943)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/04/13/21/12888517191984470898_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/392216263)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/04/13/22/1288851729260075596_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/392216342)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/04/13/22/1288851727184375979_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/392216332)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/04/13/22/12888517261475406318_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/392216322)

strawberry
04-11-2010, 03:37 PM
h5Oo1XJuah4

Minh Ngọc
04-11-2010, 07:11 PM
Thì thầm:

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/03/17/02/12887785721911817377_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/391983210)

Gánh háng rong:

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/03/17/02/1288778570227640477_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/391983200)

Nhí nhảnh:

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/03/17/02/12887785371872345742_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/391982998)

Đợi:

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/03/17/02/12887785211618998275_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/391982910)

Minh Ngọc
04-11-2010, 07:15 PM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/03/17/02/12887785241414112866_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/391982931)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/03/17/02/1288778522326640837_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/391982914)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/03/17/01/1288778501866846165_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/391982783)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/03/17/01/12887784912016768572_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/391982716)

thằng bờm
04-11-2010, 07:53 PM
Hậy da , Hồ Gươm kỳ này lót gạch xung quanh hồ rồi hả bác , đẹp quá đi . Mùa thu mùa hè mà ở ngoài ấy rồi thà bộ dọc những con đường quanh quảng trường Ba Đình rồi ngẩm nghỉ làm thơ và nhạc thì không còn gì bằng , thế mới biết người Hà Nội sâu sắc và lịch sự lắm lắm ..

Minh Ngọc
04-11-2010, 10:35 PM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/04/13/22/12888517201007063806_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/392216269)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/04/13/22/12888517221735601742_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/392216281)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/03/17/01/12887785022093011048_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/391982794)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/128687206860547293_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385328046)

Minh Ngọc
05-11-2010, 01:54 AM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/03/17/02/12887785692091689122_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/391983190)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/03/17/02/1288778539813462499_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/391983009)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/14/12/1286867571986328724_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/720854775)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/13/32/1286865132389284002_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/720845977)

Minh Ngọc
12-11-2010, 12:57 PM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/03/17/01/12887784971188192526_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/391982749)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/11/03/17/01/1288778496643290256_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/391982744)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/12868720761381941728_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385328073)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/12868720431568682772_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385327924)

http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/12/15/27/12868720671884584736_574_0.jpg (http://photo.apps.zing.vn/gmquangchau/apps/photo/album/photo-detail/id/385328043)